Höjdpunkter Cyber Weekend 2019

  • Skrivet av

Med mer än 500 miljoner euro spårat under Cyber Weekend och tvåsiffrig tillväxt står det klart att Black Fridays status i detaljhandelsvärlden fortsatt är hög.

Dela

Trots att flera varumärken numer ser på Black Friday med försiktiga ögon, råder det ingen tvekan om eventets förmåga att driva försäljning online under en koncentrerad period, endast överträffad av det kinesiska fenomenet Singles Day.

Efter att ha fallit sent i månaden (hela sex dagar senare än 2018) såg vi ett antal frågetecken inför den stora dagen: Hur kommer helgen påverkas av en senarelagd dag? Kommer detta kunna leda till att åtgärda den ökade obalansen med december och driva en del av trafiken och försäljningen tillbaka till årets sista månad? Vad innebär det för återförsäljare att lönedagen infaller på Black Friday? Med tanke på förskjutningen, kommer konsumenter att fokusera på julklappar snarare än att handla till sig själva? Hur kommer balansen mellan Black Friday och Cyber Monday att se ut?

Trots att en del av helgen inträffade under december månad, fortsatte Cyber Monday att växa men tappade även mark mot Black Friday. Vi såg även en minskning i affiliate-provisioner över Awin när vi vägde helgen som helhet, vilken kanske indikerar att konsumenterna upplevde någon form att shoppingtrötthet när klockan slog Cyber Monday.

Detta demonstreras även här nedan där Cyber Monday tillsammans med den föregående söndagen stod för de lägsta YoY provisionsökningarna.

När vi tittar på tid för inköp ser vi knappt någon variation. 21:00 representerar tiden då flest transaktioner och provisioner spåras. Precis som tidigare ser vi också en något förhöjd aktivitet under midnatt även om denna var mindre än tidigare år. Detta kan förmodligen förklaras på olika sätt, antingen en mer kunnig konsument eller det faktum att erbjudanden börjar redan tidigare under veckan.

Gräver vi lite djupare och bortser från de stora rubrikerna ser vi att konsumenter denna gång var mindre beroende av traditionella vouchers, kuponger, koder och cashbacks. Själva affärsmodellen är givetvis perfekt för att kunna dra nytta av Cyber Weekend och just denna vertikal står trots allt för den största delen av försäljningen. Men i takt med att den har minskat något ser vi istället en ökning av provision spårad vida sociala medier.

Detta blir desto mer framträdande när vi tittar på provisionsandelar för våra fyra största publicistvertikaler. Här syns fördelningen av provisioner på desktop och på handset för fyra olika intäktsströmmar inom affiliate-kanalen.

Med editorial och social som står för drygt en fjärdedel av provisionerna ser vi en uppmuntrande motpol till den rabatt-tradition som Black Friday traditionellt representerat.

Det är sedan tidigare tydligt att affiliate marketing är en framgångsrik strategi i syfte att expandera och etablera tidigare lokala program på globala marknader. En av de mest tillfredställande trenderna var att se våra globala program fungera sömlöst över flera länder. Ett av våra skönhetsmärken var så framgångsrika att de spårade nästan 10 miljoner euro i intäkter över sina 15 program via Awin. Ett annat idrottvarumärke nådde nästan 40 miljoner euro i intäkter under november, fördelat på deras 24 program. Den växande populariteten för affiliate marketing ger uppenbarligen en tydlig utdelning för de varumärken som satsar på kanalen.