Code of Conduct

Code of Conduct

  Awins Code of Conduct innehåller regler och riktlinjer för att hjälpa publicister att leverera en tjänst av hög kvalitet för annonsörer inom Awins nätverk. Den gäller samtliga publicister inom nätverket som levererar webbtrafik och konsumenter till annonsörer.

  Koden syftar till att uppnå följande mål:

  Förtroende: Upprätthålla konsumenternas förtroende för regleringen av onlinereklam och spårningsteknik
  Rättvisa: Säkerställa rättvisa kontakter mellan publicister och annonsörer

  Vår Code of Conduct innehåller praktisk vägledning i hur du ska verka. Publicister måste följa dessa anvisningar för att uppfylla reglerna för vår Code of Conduct, men att endast följa riktlinjerna garanterar inte uppfyllandet av koden.

  Ladda ner Awins Code of Conduct här.