Nio förutsägelser - Affiliate Marketing 2018

  • Skrivet av
Awins strategiteam dyker in i 2018 och diskuterar sina förutsägelser för affiliatebranschen med highlights från vårt globala nätverk.

Dela

Det är den tiden på året igen, när förutsägelser flödar över sociala kanaler. Tiden då branschexperter är fulla av förväntan på vad de kommande månaderna kommer att mynna ut i. Innan vi tar en titt in i vår egen affiliate-kristallkula passar vi på att reda ut var vi står nu, med ett 2017 som hastigt försvinner längre och längre bort i backspegeln.

I Awins ögon kännetecknades förra året av en alltmer global identitet. I samband med vårt förvärv och välkomnande av ShareASale till laget, utvidgades vår närvaro i USA väsentligt. Ett nytt och enat Awin som sammanfört Affiliate Window och zanox till ett. Därtill adderades affilinet för att ytterligare bredda utbudet. I kombination med detta knöts strategiska partnerskap med Australiens Commission Factory och influencer marketing plattformen Tailify vilket ytterligare bidrog till att Awin effektivt kan koppla samman varumärken med publicister av alla slag, på världens alla platser.

Med alla pusselbitar på plats gavs nu nätverket en heltäckande bild av den globala affiliatemarknaden. Det resulterade i branschens första globala bedömning: The Awin Report.

Genom att binda samman global nätverksdata med externa insikter, intervjuer och case studies ger Awin-rapporten en helhetsbedömning över en bransch vars uppskattade värde uppgår till cirka 13 miljarder dollar. Kapitel som behandlar lokala territorier ger en inblick i varje enskild marknads utmaningar och trender, följs sedan upp av en rad olika ämnen som identifierar trender och teman som förnärvarande karaktäriserar affiliatebranschen globalt: Ökningen av influencers i kanalen, den ökande betydelsen av globala retailevent som Black Friday, effekten av förbättrad smartphone-aktivitet är alla ämnen som fortsatt kommer att prägla årets debatt.

Ett specifikt tema har dock kommit att definiera den digitala branschen 2017 mer än något annat, nämligen varumärkessäkerhet. Något som även de kommande månaderna kommer att vara orsak till mycket debatt.

Förutom att det här var året då online gick om TV i annonseringsinvesteringar, kommer 2017 gå till historieböckerna för betydligt mindre smakliga ting. Stora varumärken tog avstånd från Googles videoannonseringsverktyg när det uppdagades att de visats i samband med videoklipp som främjat terrorism. Facebook kompenserade bolag efter felkalkyleringar i sin annonsrapportering och försvarade sig samtidigt från anklagelser om politisk manipulation i samband med ryska annonser under presidentvalet i USA.

Konsekvensen av detta har naturligtvis blivit en kraftsamling för att förbättra branschens standard. Inte minst som en reaktion på vad som fram till nu har varit en relativt okomplicerad historia om framgång och expansion för de dominerande onlineaktörerna. För affiliatemarknadsföring, en mikrokosmos av det bredare digitala landskapet, kommer konsekvenserna av dessa förändringar att bära både möjligheter och hinder.