Spotlight Sverige

The Awin Report

The Awin Report Spotlight - 2018

  Titta på nästan samtliga högt rankade nationer utifrån en mängd olika sociala riktmärken, mer ofta än sällan kommer du att hitta ett nordiskt land i toppen, tätt efterföljt av sina grannländer. Finland rankas t.ex. konstant som det land med det bästa nationella utbildningssystemet i världen.  Fram till dess att Norge tappat förstaplatsen till Nya Zeeland år 2016 hade man sex år i rad legat etta på Legatum Prosperity Index som mäter rikedom, ekonomisk tillväxt, utbildning, hälsa, personligt välbefinnande och livskvalitet i nationer över hela världen.  Norge toppar också UN’s World Happiness Report tillsammans med Danmark, Island, Finland och Sverige tätt bakom, samtliga med topp tio-placeringar.

  10 happiest countries in the world

  Kan en nära hundraprocentig tillgång till internet och en blomstrande e-handelsscen spela en bidragande roll till det lyckliga tillståndet i Norden? Det går möjligtvis att argumentera för, men något som inte går att argumentera mot är att omfattningen av de nordiska medborgarnas lycka, uppfyllelse och välfärd svarvar väl mot varandra genom deras iver för onlineshopping. Som ett resultat är tillståndet för e-handeln och affiliate marketing i regionen lika utvecklad med konsumenter, varumärken och publicister som alla bidrar till kanalens kontinuerliga utveckling. Enligt PostNords årsrapport om tillståndet för e-handeln i området spenderades nästan 22 miljarder euro online år 2016. Även om Storbritannien är en tydlig ledare i Europa och världen vad gäller BNP-belopp genererad av e-handel, är det främst nordiska nationer som leder jakten.

  Ecommerce sales as a percentage of GDP (%)

  Med en genomsnittlig internettäckningsgrad på nära 100% över de nordiska länderna där nästan samtliga internetanvändare (oavsett ålder eller kön) är digitala köpare, finns här ett överflöd av möjligheter för återförsäljare på nätet.

  Konsumtionen på nätet är något som i allra högsta grad normaliserats i norden genom en stadig användning under det senaste decenniet. Kombinationen av glesa populationer spridda över relativt stora landmassor har inneburit att e-handeln erbjudit konsumenterna tillgång till varor som de annars skulle ha svårt att hitta i lokala affärer och butiker. Faktum är att större utbud, variation, bekvämlighet och lägre priser har citerats som primära skäl till varför de nordiska konsumenterna handlar online.

  Mode är, föga överraskande med tanke på de nordiska invånarnas eleganta rykte, den mest populära produkten att köpa över nätet. Faktum är att det nästan inte finns någon gräns för de produkter och nischer som köps via webbplatser i Norden. Det har blivit så populärt i Danmark att även högkostnadsprodukter som traditionellt sett endast sålts offline och personlingen, t.ex. bilar, numer köps online. Volkswagen beslutade exempelvis för första gången någonsin att möjliggöra onlineköp för sin linje up! redan förra året. 6

  Nordiska varumärken var snabba att erkänna e-handelns popularitet, någonting som framgår av diagrammet nedan där vi tydligt ser de nordiska länderna överrepresenterade vad gäller investeringar i den digitala kanalen.

  Companies in Western Europe that pay to advertiser digitally, by country, 2016

  Med så stora digitala investeringar från Nordiska återförsäljare finns det ett allt större behov av att se en mätbar avkastning på dem. Affiliate Marketing erbjuder dessa varumärken en hög grad av transparens och insyn som de annars haft svårt att se. Tillväxten i regionen är ett bevis på just den styrkan.

  Affiliate marketing i Norden har präglats av framgångar vad gäller content och influencers. Tillsammans står deras kombinerade provision för nästan en tredjedel av de totala belopp som betalas ut till affiliates av vårt nätverk i regionen, långt över vad som traditionellt sett skådats någon annanstans i världen. Detta hälsosamma incitament för innehållsbaserade publicister har lett till att fler och större content partners överväger affiliate marketing som ett hållbart sätt att generera inkomst. Stora och etablerade mediehus som norska Schibsted eller danska Aller Media, lockades av möjligheten att tjäna pengar på innehållet i deras portföljer, idag använder de sig av konventionella textlänkar såväl som white label-lösningar.

  Influencer marketing har, tack vare populariteten för sociala medieplattformar, slagit stort i Norden. Influencer Plattformen Tailify är bara en av flera lokala företag som erbjuder varumärken ett sätt att komma i kontakt med relevanta influencers på ett målinriktat och transparent sätt. Precis som på många andra globala marknader där influencer marketing har rönt intresse från varumärken har Norden sett en ökning i reklaminvesteringar inom sektorn, desto svårare har det dock varit att se avkastningen av investeringen. Tailitys förmåga att övervaka och mäta framgången av individuella kampanjer har bidragit till partnerskap med en mängd framstående varumärken som L’Oréal, Coca-Cola och Disney, alla ivriga att förstå sig på fördelen med denna typ av samarbete. Awins egen investering i ett partnerskap med Tailify är en indikator på influencer marketings fortsatta utveckling mot en mer robust och prestationsbaserad modell som affiliates har mätts mot i åratal. 8 Det ger också en kittlande inblick i hur affiliate marketing kan utnyttja den tidigare outforskade FMCG-sektorn.

  En del av förklaringen till influencer marketings snabba utveckling i Norden kan tillskrivas den höga täckningsgraden av smartphones som finns i regionen. I samband med att de flesta sociala plattformarna primärt riktar sig mot mobila användare, har det blivit ett naturligt steg för användare att engagera sig med likes på Instagram, Snapchat och Facebook via deras mobiltelefoner.

  Den lätthet med vilka nordiska medborgare har tagit sig för att använda sina mobila enheter för att få tillgång till internet, har också lett till en liknande tendens när det kommer till att genomföra transaktioner på dem. AudienceProjects undersökning om användningen av enheter för digitala inköp visar anmärkningsvärda siffror där i genomsnitt var fjärde person använder sina telefoner för att handla varor på nätet.9

  Devices used to make digital purchases among internet users in select Nordic countries, Q2 2016

  Awins egen data från Norden visar en liknande trend där över en tredjedel av försäljningen sker via smartphones eller surfplattor, faktum är att det är en av nätverkets absolut högsta siffror på global nivå.

  Det avancerade konsumentbeteendet tillsammans med en hög grad av mobilt internetanvändande och mcommerce, gör det allt viktigare för affiliatenätverk att kunna spåra köp genom de olika stadierna när konsumenter skiftar mellan enheter. Awins Cross-device tracking-teknologi bidrar till att ge sken till några av de potentiella luckor som tidigare skulle misstolkas.

  Dilemmat är emellertid större än endast enheter. Med Omnichannel-handeln som snabbt blivit ett hett diskussionsämne för återförsäljare i Norden, ökar vikten av sammanslagna tillvägagångssätt för online-offline världen. ’Showrooming’ (att besöka en fysisk butik för att senare köpa på nätet) samt ’webrooming’ (research online för att sedan köpa i butik) är båda allmänt erkända fenomen Norden. Att framgångsrikt förstå hur en kund rör sig mellan en värld till en annan och hur de guidas till ett eventuellt köp via olika partners under resans gång ger en ovärderlig inblick i ett varumärke och dess marknadsförare.

  Mer än hälften av Nordens detaljhandelsvarumärken påstår sig redan ha ett integrerat team för online, in-store och mobile. Den framgång som affiliates haft med Nordiska återförsäljare kan endast fortsätta ta kliv framåt om deras bidrag erkänns inom sådana omnichannel-strategier och kanske är det inom detta område vi kommer att se morgondagens innovationer.

  En del av anledningen till affiliate marketings framgångar i Norden kan möjligtvis vara ett resultat på regionens innovativa entreprenörskultur. Området är känt för sitt tekniska kunnande som främjats av initiativ som Sveriges ’PC reform’ under 1990-talet, när regeringen subventionerade medborgare för datorköp, vilket uppmuntrade en snabb anpassning till det nya datordominerade samhället.10 Årliga evenemang som Finlands ’International Day for Failure’, som firar en nödvändig väg till framgång, främjar en hälsosam entreprenörsanda. 11 Resultatet av kulturen har sett många kommersiella framgångshistorier som härrör från regionens teknikindustri. Nokia, Spotify, Skype och spelbolagen bakom Minecraft och Candy Crush är bara några av de start-ups som har sitt ursprung i Norden och uppnått global framgång.

  De få hinder, och den öppenhet som finns mot flera kommersiella modeller gör affiliatebranschen till den perfekta plattformen för Nordiska företag som vill förändra status quo. Att det finns en färdig testbädd av konsumenter, redan bekanta med e-handeln gör det till en ännu mer tilltalande marknad. Även om den bredare digitala industrin snart kan komma att nå en mättnadspunkt, tyder tillväxten på affiliates att så nödvändigtvis inte är fallet för affiliatekanalen.