Privacybeleid Awin Group

Wat is de bedoeling van dit privacybeleid?

Het beschermen en respecteren van uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. In het privacybeleid staat de grondslag uitgelegd waarop wij persoonlijke informatie verwerken die wij van u verzamelen. Voor zover wij het doeleinde waarvoor of de middelen bepalen waarmee wij de door ons verzamelde persoonlijke gegevens verwerken, zijn wij de 'gegevensbeheerder'. 

Wij vragen u dit privacybeleid zorgvuldig te lezen omdat het belangrijke informatie over het volgende bevat: 

 • Welke informatie wij over u kunnen verzamelen; 
 • Hoe wij de informatie gebruiken die wij over u verzamelen; 
 • Of wij uw details aan anderen bekendmaken; en 
 • Uw keuzes en rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt. 

Wie zijn wij en wat doen wij?

Awin beheert een netwerk voor affiliate marketing dat bestaat uit adverteerders en publishers. Met het netwerk van Awin kunnen adverteerders en publishers zakendoen, wat eruit bestaat dat adverteerders en hun producten worden gepromoot door publishers door advertenties op de website van de publisher te tonen. Consumenten die op een advertentie klikken, worden van de website van de publisher doorverwezen naar de website van de adverteerder, waar zij een transactie kunnen uitvoeren.

Wie bent u en wat wilt u weten?

Wij willen u zo snel mogelijk voorzien van de relevante informatie. Daarom vragen wij u om hieronder de onderstaande inhoudsopgave te raadplegen of op de relevante categorie te klikken:

 • U bent een publisher of adverteerder op het Awin-netwerk. Klik hier.
 • U bent een bezoeker van het Awin-netwerk. Klik hier.
 • U wilt solliciteren naar een functie bij Awin. Klik hier.
 • U bent een internetgebruiker die gebruikmaakt van services van publishers of adverteerders op het Awin-netwerk. Klik hier.

Vragen?

Wij hebben een Functionaris gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor toezicht op vragen met betrekking tot dit privacybeleid en de verwerking van gegevens door de Awin Group. Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, waaronder vragen over het uitoefenen van uw juridische rechten, neemt u contact op met de Functionaris gegevensbescherming met behulp van de onderstaande gegevens: 

AWIN AG Data Protection Officer 
Landsberger Allee 104 BC
10249 Berlijn
 

Global-privacy@awin.com

Adverteerders en publishers

Hoe gebruiken wij gegevens van adverteerders en publishers?

Onze services verstrekken 

Wij voorzien onze publishers en adverteerders van een account in onze netwerkinterface voor toegang tot onze services. U moet zich daar registreren om toegang tot onze technologieën te verkrijgen. Wij verzamelen alle gegevens die door u zijn verstrekt (zowel via de interface als op overige wijze). Dit is waarschijnlijk met inbegrip van uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. 

Wij kunnen informatie verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze interfacepagina's, zoals uw besturingssysteem en de browser van uw apparaat. 

Wij gebruiken die informatie om onze services aan te bieden en/of beschikbaar te maken in het kader van de gebruiksvoorwaarden of om onze rechtmatige belangen in het correct beheren van ons bedrijf te behartigen. 

Marketing voor u of uw bedrijf 

Wij maken gebruik van verschillende vormen van marketing om u te voorzien van reclamemateriaal over onze services. Wij kunnen contactinformatie verwerken die door u aan ons is verstrekt (ofwel via onze website, via visitekaartjes of via gebruik van onze services) voor marketingdoeleinden, overeenkomstig onze rechtmatige belangen in het beheren van ons bedrijf. U kunt altijd een verzoek indienen tot verwijdering uit onze mailinglijst door u onderaan elke marketing-e-mail uit te schrijven. De nieuwsbrief wordt verstuurd door middel van 'MailChimp'.  

Klik hier voor meer informatie over MailChimp.

De nieuwsbrief wordt verstuurd door middel van 'MailChimp', een nieuwsbrievenplatform. De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief alsmede overige gegevens die in de context van deze informatie worden beschreven, worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. MailChimp gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te versturen en te beoordelen. Daarnaast kan MailChimp deze gegevens gebruiken om haar eigen services te optimaliseren of verbeteren, bv. voor de technische optimalisatie van het verzenden en het presenteren van de nieuwsbrief. MailChimp gebruikt echter de gegevens van onze e-mailontvangers niet om onafhankelijk contact op te nemen met deze personen, en draagt geen gegevens over aan derden. 

Het verbeteren en optimaliseren van de bruikbaarheid voor u en anderen 

Onze netwerkinterface maakt gebruik van cookies en overige mechanismen om informatie te verzamelen als hulpmiddel bij het analyseren van het gebruik van de interface. Wij verwerken deze informatie om deze activiteit beter te kunnen begrijpen en om statistiekrapporten met betrekking tot deze activiteit te kunnen samenstellen. Deze informatie wordt niet door ons gebruikt om een persoonlijk profiel van u aan te leggen.   

Google ontvangt gehashte e-mailadressen als onderdeel van de tracking die is geïmplementeerd op awin.com. Wij gebruiken Google Analytics op onze website voor de rapportage van het gebruik van de website. Gepseudonimiseerde gegevens, zoals uw gehashte e-mailadressen, kunnen worden doorgestuurd naar Google Analytics. Wij wijzen u erop dat Awin niet verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Google. Als u meer wilt lezen over hoe Google uw persoonlijke gegevens verwerkt, bezoek dan de Privacy Policy. Als u zich wilt afmelden voor het monitoren van uw gedrag op onze website door Google Analytics, kunt u deze link gebruiken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

U vindt hier algemene informatie over cookies. Cookies op onze interface zijn hier opgenomen. 

Hoe gebruiken wij gegevens om ons bedrijf te beheren?

Wij verwerken persoonlijke informatie voor de volgende rechtmatige belangen: ervoor zorgen dat gebruik van onze services wettig en niet-frauduleus is, de werking van onze services niet verstoort, niet bestaat uit het lastig vallen van ons personeel of overige personen, en om onze wettelijke rechten te handhaven en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.  

Wanneer wij redelijkerwijs menen dat u een van de toepasselijke wetten overtreedt, kunnen wij uw persoonlijke informatie gebruiken om relevante derden, zoals uw e-mail- of internetprovider of wetshandhavingsinstanties, in te lichten over de inhoud. 

Met wie delen wij uw informatie?

Leden van de Group, personeel, serviceproviders: Wij zorgen ervoor dat uw informatie vertrouwelijk blijft, maar onthullen deze wel aan leden van de Group, ons personeel, leveranciers of onderaannemers voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Dit is echter op voorwaarde dat zij de informatie niet onafhankelijk gebruiken, en ermee hebben ingestemd de informatie te waarborgen. Activiteiten die worden uitgevoerd door een serviceprovider van derden zijn onder meer: ​​CRM management software, e-mailmarketingservices (MailChimp of GetResponse), websitehosting, websiteanalyse en IT support.

Fusies en overnames: Als u betrokken bent bij een fusie, overname of verkoop van onze bedrijfsmiddelen of een deel daarvan, wordt u via een e-mail, een accountbericht en/of een opvallende kennisgeving op onze website op de hoogte gesteld van een verandering van eigenaar of in het gebruik van informatie, en van de keuzes waarover u mogelijk beschikt met betrekking tot deze informatie. 

Wettelijke verplichtingen: Daarnaast onthullen wij uw informatie voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bv. aan overheidsorganen en wetshandhavingsinstanties); in verband met actuele of mogelijke juridische procedures; en om onze wettelijke rechten te kunnen vaststellen, uitoefenen of verdedigen (waaronder het verstrekken van informatie aan anderen om fraude te voorkomen). 

Handhaving: Wij onthullen uw persoonlijke informatie aan derden om de voorwaarden van overeenkomsten te handhaven of toe te passen, om potentiële overtredingen te onderzoeken of om de rechten, de bezittingen of de veiligheid van Awin, onze klanten of anderen te beschermen. 

Hoe zorgen wij ervoor dat uw gegevens veilig blijven?

Wij nemen alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om verlies, misbruik of aanpassing van uw persoonlijke informatie te voorkomen.   

Wees u ervan bewust dat ondanks ons streven om de door ons verwerkte en bewaarde informatie te beveiligen, geen enkel beveiligingssysteem alle potentiële beveiligingsschendingen kan voorkomen. 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, waaronder het voldoen aan eventuele juridische vereisten of vereisten op het gebied van boekhouding en verslaggeving.  

Om de geschikte bewaartermijn van persoonsgegevens te kunnen bepalen houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens; het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde onthulling van uw persoonsgegevens; het doeleinde waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld; de vraag of wij met overige middelen kunnen voldoen aan deze doeleinden; en de toepasselijke juridische vereisten. 

Over welke rechten beschikt u met betrekking tot uw gegevens?

Wij respecteren uw rechten in het kader van toepasselijke wetten op het gebied van gegevensbescherming. Deze rechten zijn niet absoluut en zijn niet in alle gevallen van toepassing. U mag: 

 • een verzoek indienen tot toegang tot uw informatie en informatie met betrekking tot het gebruik en de  verwerking van uw informatie door ons; 
 • een verzoek indienen tot het corrigeren of verwijderen van uw informatie; 
 • een verzoek indienen tot het beperken van ons gebruik van uw informatie; 
 • een verzoek indienen tot het ontvangen van een machinaal leesbaar exemplaar van uw  informatie of het overdragen van uw informatie naar overige IT-systemen; 
 • bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw informatie voor bepaalde doeleinden; en 
 • te allen tijde uw instemming met ons gebruik van uw informatie intrekken voor zover  wij afhankelijk zijn van uw instemming met het gebruiken of verwerken van die informatie.

Stuur uw verzoek naar global-privacy@awin.com.  

Als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, vragen wij u om contact met ons op te nemen en dat te melden. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens hebben verwerkt of hebben gereageerd op uw vragen of opmerkingen, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Hoe dragen wij gegevens over buiten de EER?

Wij hebben vestigingen in de volgende landen en kunnen in het kader van de bedrijfsvoering persoonlijke informatie overdragen aan andere entiteiten binnen onze Group in die landen. Wij kunnen uw gegevens ook overdragen aan serviceproviders in onderaanneming, zowel binnen als buiten de EU. 

Wanneer wij uw persoonlijke informatie overdragen aan entiteiten binnen onze Group of aan serviceproviders in landen waarvan volgens een besluit van de Europese Commissie wordt verondersteld dat deze geen toereikend niveau van bescherming hebben, hebben wij specifieke contracten laten gelden waarin de standaard clausules (de 'Modelclausules') van de Europese Commissie zijn opgenomen om er voor te zorgen dat uw persoonlijke informatie door alle partijen op een consistente manier en met inachtneming van wetten inzake gegevensbescherming, met name de AVG, wordt behandeld. 

Als u meer informatie nodig hebt over deze beschermende maatregelen, vragen wij u om contact met ons op te nemen via global-privacy@awin.com.

Wat gebeurt er wanneer wij dit Privacybeleid wijzigen?

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij stellen u op de hoogte van wijzigingen door het nieuwe beleid hier te publiceren en, voor zover mogelijk, door u een e-mail te sturen. 

Bezoekers website Awin

Hoe gebruiken wij gegevens van bezoekers aan onze website?

Om antwoord te geven op uw vragen

Als u contact met ons opneemt over onze services, kunnen de formulieren die u invult of de e-mails die u stuurt, informatie over u bevatten, zoals uw naam, uw e-mailadres en uw vraag.

Overeenkomstig het rechtmatige belang dat wij hebben in het promoten en runnen van ons bedrijf, verwerken wij uw vragen om u te kunnen antwoorden en van informatie te kunnen voorzien over de services die wij aanbieden.

Om u nieuws en updates te sturen

Als ons vraagt om u op onze mailinglijst te zetten, zullen wij u per e-mail van nieuws op de hoogte houden, totdat u van de lijst verwijderd wilt worden (laat het ons in dat geval weten door op de afmeldlink te klikken onder aan een willekeurige marketing-e-mail die u ontvangt). De nieuwsbrief wordt verstuurd door middel van 'MailChimp'.

Klik hier voor meer informatie over MailChimp.

De nieuwsbrief wordt verstuurd door middel van 'MailChimp', een nieuwsbrievenplatform. De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief alsmede overige gegevens die in de context van deze informatie worden beschreven, worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. MailChimp gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te versturen en te beoordelen. Daarnaast kan MailChimp deze gegevens gebruiken om zijn eigen services te optimaliseren of verbeteren, bv. voor de technische optimalisatie van het verzenden en het presenteren van de nieuwsbrief. MailChimp gebruikt echter de gegevens van onze e-mailontvangers niet om onafhankelijk contact op te nemen met deze personen, en draagt geen gegevens over aan overige derden.

Plug-ins voor sociale netwerken

Awin neemt deel aan sociale netwerken en voert daar marketing uit. Op onze websites zijn plug-ins van bepaalde sociale netwerken opgenomen. Alle plug-ins voor sociale netwerken worden gebruikt voor het behartigen van de volgende rechtmatige belangen van ons bedrijf: onze bedrijfsvoering en communicatie met onze bedrijfspartners en het publiek.

Bezoekers die geen verbinding wensen te maken met onze plug-ins voor sociale netwerken, kunnen een privacybevorderende browserplug-ins installeren, zoals Ghostery (https://www.ghostery.com/), NoScript (https://noscript.net/) en DoNotTrackMe (https://www.abine.com/index.html).

Als u een pagina op onze website opent die een plug-in voor sociale netwerken bevat, zal uw browser of app een rechtstreekse verbinding met de servers van het sociale netwerk tot stand brengen. De informatie dat uw browser een bezoekt heeft gebracht aan de Awin-pagina, wordt naar het sociale netwerk verzonden, ook als u geen account hebt bij het betreffende sociale netwerk en als u niet bent aangemeld bij uw account. Als u tegelijkertijd bent aangemeld bij uw account, kan daar een indruk van de pagina aan uw profiel worden toegevoegd.

Onze website maakt verbinding met de volgende sociale netwerken:

 • Facebook, zie het Gegevensprivacybeleid van Facebook hier.
 • Twitter, zie het Privacybeleid van Twitter hier.
 • LinkedIn, zie het Privacybeleid van LinkedIn hier.
 • Disqus, zie het Privacybeleid van Disqus hier.
 • YouTube, zie het Privacybeleid van YouTube hier.

Website-analyses

Wij maken gebruik van Google Analytics op onze website voor het anoniem rapporteren van websitegebruik. Als u monitoring van uw gedrag op onze website door Google Analytics wilt weigeren, gebruikt u daarvoor de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Website chat functionaliteit

We hebben een live chatfunctie om je te voorzien van meer informatie over de diensten van Awin in opvolging van je aanvraag en met toestemming. De persoonlijke gegevens die in het kader van deze chatfunctie worden verzameld, zijn de volgende: naam, e-mailadres, website-URL. Wij gebruiken Salesforce voor deze chatfunctie.U kunt het privacybeleid van Salesforce hier vinden. De toestemming die je voor deze service geeft, kan te allen tijde worden ingetrokken via global-livechat@awin.com.

Hoe gebruiken wij gegevens om ons bedrijf te beheren?

Wij verwerken persoonlijke informatie voor de volgende rechtmatige belangen: ervoor zorgen dat gebruik van onze services wettig en niet-frauduleus is, de werking van onze services niet verstoort, niet bestaat uit het lastig vallen van ons personeel of overige personen, en om onze wettelijke rechten te handhaven en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wanneer wij redelijkerwijs menen dat u een van de toepasselijke wetten overtreedt, kunnen wij uw persoonlijke informatie gebruiken om relevante derden, zoals uw e-mail- of internetprovider of wetshandhavingsinstanties, in te lichten over de inhoud.

Met wie delen wij uw informatie?

Leden van de Group, personeel, serviceproviders: Wij zorgen ervoor dat uw informatie vertrouwelijk blijft, maar onthullen deze wel aan leden van de Group, ons personeel, leveranciers of onderaannemers voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Dit is echter op voorwaarde dat zij de informatie niet onafhankelijk gebruiken, en ermee hebben ingestemd de informatie te waarborgen. Activiteiten die worden uitgevoerd door een serviceprovider van derden zijn onder meer: ​​CRM management software, e-mailmarketingservices (MailChimp of GetResponse), websitehosting, websiteanalyse en IT support.

Fusies en overnames: Als u betrokken bent bij een fusie, overname of verkoop van onze bedrijfsmiddelen of een deel daarvan, wordt u via een e-mail, een accountbericht en/of een opvallende kennisgeving op onze website op de hoogte gesteld van een verandering van eigenaar of in het gebruik van informatie, en van de keuzes waarover u mogelijk beschikt met betrekking tot deze informatie.

Wettelijke verplichtingen: Daarnaast onthullen wij uw informatie voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bv. aan overheidsorganen en wetshandhavingsinstanties); in verband met actuele of mogelijke juridische procedures; en om onze wettelijke rechten te kunnen vaststellen, uitoefenen of verdedigen (waaronder het verstrekken van informatie aan anderen om fraude te voorkomen).

Handhaving: Wij onthullen uw persoonlijke informatie aan derden om de voorwaarden van overeenkomsten te handhaven of toe te passen, om potentiële overtredingen te onderzoeken of om de rechten, de bezittingen of de veiligheid van Awin, onze klanten of anderen te beschermen.

Hoe zorgen wij ervoor dat uw gegevens veilig blijven?

Wij nemen alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om verlies, misbruik of aanpassing van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

Wees u ervan bewust dat ondanks ons streven om de door ons verwerkte en bewaarde informatie te beveiligen, geen enkel beveiligingssysteem alle potentiële beveiligingsschendingen kan voorkomen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, waaronder het voldoen aan eventuele juridische vereisten of vereisten op het gebied van boekhouding en verslaggeving.

Om de geschikte bewaartermijn van persoonsgegevens te kunnen bepalen houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens; het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde onthulling van uw persoonsgegevens; het doeleinde waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld; de vraag of wij met overige middelen kunnen voldoen aan deze doeleinden; en de toepasselijke juridische vereisten.

Over welke rechten beschikt u met betrekking tot uw gegevens?

Wij respecteren uw rechten in het kader van toepasselijke wetten op het gebied van gegevensbescherming. Deze rechten zijn niet absoluut en zijn niet in alle gevallen van toepassing. U mag:

 • een verzoek indienen tot toegang tot uw informatie en informatie met betrekking tot het gebruik en de verwerking van uw informatie door ons;
 • een verzoek indienen tot het corrigeren of verwijderen van uw informatie;
 • een verzoek indienen tot het beperken van ons gebruik van uw informatie;
 • een verzoek indienen tot het ontvangen van een machinaal leesbaar exemplaar van uw informatie of het overdragen van uw informatie naar overige IT-systemen;
 • bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw informatie voor bepaalde doeleinden; en
 • te allen tijde uw instemming met ons gebruik van uw informatie intrekken voor zover wij afhankelijk zijn van uw instemming met het gebruiken of verwerken van die informatie.

Stuur uw verzoek naar global-privacy@awin.com.

Als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, vragen wij u om contact met ons op te nemen en dat te melden. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens hebben verwerkt of hebben gereageerd op uw vragen of opmerkingen, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Hoe dragen wij gegevens over buiten de EER?

Wij hebben vestigingen in de volgende landen en kunnen in het kader van de bedrijfsvoering persoonlijke informatie overdragen aan andere entiteiten binnen onze Group in die landen. Wij kunnen uw gegevens ook overdragen aan serviceproviders in onderaanneming, zowel binnen als buiten de EU.

Wanneer wij uw persoonlijke informatie overdragen aan entiteiten binnen onze Group of aan serviceproviders in landen waarvan volgens een besluit van de Europese Commissie wordt verondersteld dat deze geen toereikend niveau van bescherming hebben, hebben wij specifieke contracten laten gelden waarin de standaard clausules (de 'Modelclausules') van de Europese Commissie zijn opgenomen om er voor te zorgen dat uw persoonlijke informatie door alle partijen op een consistente manier en met inachtneming van wetten inzake gegevensbescherming, met name de AVG, wordt behandeld.

Als u meer informatie nodig hebt over deze beschermende maatregelen, vragen wij u om contact met ons op te nemen via global-privacy@awin.com.

Wat gebeurt er wanneer wij dit Privacybeleid wijzigen?

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij stellen u op de hoogte van wijzigingen door het nieuwe beleid hier te publiceren.

Sollicitanten

Hoe gebruiken wij gegevens van sollicitanten?

Als onderdeel van elke wervingsprocedure verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens met betrekking tot sollicitanten. Deze informatie omvat:

 • uw naam, adres en contactgegevens, waaronder e-mailadres en telefoonnummer;
 • details over uw kwalificaties, vaardigheden, ervaring en arbeidsverleden;
 • informatie over uw huidige salaris, waaronder secundaire voorwaarden.

Wij kunnen deze informatie op verschillende manieren verzamelen: De informatie kan bijvoorbeeld vervat zijn in sollicitatiebrieven of cv's, verkregen worden uit uw paspoort of overig identiteitsbewijs, of worden verzameld uit sollicitatiegesprekken of overige beoordelingen, waaronder onlinetests.

Wij moeten al deze informatie verwerken om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een arbeidscontract met u. Wij hebben ook een rechtmatig belang in het verwerken van persoonlijke informatie tijdens de wervingsprocedure en voor het bijhouden van dossiers van de procedure. Door gegevens van sollicitanten te verwerken, kunnen wij de wervingsprocedure beheren, beoordelen of en bevestigen dat een sollicitant geschikt is voor indienstneming, en bepalen wie wij een functie aanbieden.

Greenhouse

Op onze website hebben wij iFrames van Greenhouse geïntegreerd, waarmee website gebruikers kunnen solliciteren op vacatures binnen de Awin groep. Meer informatie over de verwerking van je gegevens door onze partner vind je in hun privacybeleid: https://www.greenhouse.io/de/privacy-policy.

Hoe gebruiken wij gegevens om ons bedrijf te beheren?

Wij verwerken persoonlijke informatie voor de volgende rechtmatige belangen: ervoor zorgen dat gebruik van onze services wettig en niet-frauduleus is, de werking van onze services niet verstoort, niet bestaat uit het lastig vallen van ons personeel of overige personen, en om onze wettelijke rechten te handhaven en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wanneer wij redelijkerwijs menen dat u een van de toepasselijke wetten overtreedt, kunnen wij uw persoonlijke informatie gebruiken om relevante derden, zoals uw e-mail- of internetprovider of wetshandhavingsinstanties, in te lichten over de inhoud.

Met wie delen wij uw informatie?

Leden van de Group, personeel, serviceproviders: Wij zorgen ervoor dat uw informatie vertrouwelijk blijft, maar onthullen deze wel aan leden van de Group, ons personeel, leveranciers of onderaannemers voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Dit is echter op voorwaarde dat zij de informatie niet onafhankelijk gebruiken, en ermee hebben ingestemd de informatie te waarborgen. De activiteiten die worden uitgevoerd door externe providers omvatten: CRM-managementsoftware (MailChimp), websitehosting en IT-ondersteuning.

Fusies en overnames: Als u betrokken bent bij een fusie, overname of verkoop van onze bedrijfsmiddelen of een deel daarvan, wordt u via een e-mail, een accountbericht en/of een opvallende kennisgeving op onze website op de hoogte gesteld van een verandering van eigenaar of in het gebruik van informatie, en van de keuzes waarover u mogelijk beschikt met betrekking tot deze informatie.

Wettelijke verplichtingen: Daarnaast onthullen wij uw informatie voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bv. aan overheidsorganen en wetshandhavingsinstanties); in verband met actuele of mogelijke juridische procedures; en om onze wettelijke rechten te kunnen vaststellen, uitoefenen of verdedigen (waaronder het verstrekken van informatie aan anderen om fraude te voorkomen).

Handhaving: Wij onthullen uw persoonlijke informatie aan derden om de voorwaarden van overeenkomsten te handhaven of toe te passen, om potentiële overtredingen te onderzoeken of om de rechten, de bezittingen of de veiligheid van Awin, onze klanten of anderen te beschermen.

Hoe zorgen wij ervoor dat uw gegevens veilig blijven?

Wij nemen alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om verlies, misbruik of aanpassing van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

Wees u ervan bewust dat ondanks ons streven om de door ons verwerkte en bewaarde informatie te beveiligen, geen enkel beveiligingssysteem alle potentiële beveiligingsschendingen kan voorkomen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, waaronder het voldoen aan eventuele juridische vereisten of vereisten op het gebied van boekhouding en verslaggeving.

Om de geschikte bewaartermijn van persoonsgegevens te kunnen bepalen houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de

persoonsgegevens; het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde onthulling van uw persoonsgegevens; het doeleinde waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld; de vraag of wij met overige middelen kunnen voldoen aan deze doeleinden; en de toepasselijke juridische vereisten.

Als stelregel wordt de persoonlijke informatie over u die wordt verzameld als onderdeel van uw wervingsprocedure bewaard gedurende zes maanden na de kennisgeving van een geslaagde sollicitatie. Bij een geslaagde sollicitatie wordt uw persoonlijke informatie bewaard als onderdeel van uw personeelsdossier en gelden de opvolgende bewaartermijnen voor werknemersgegevens.

Over welke rechten beschikt u met betrekking tot uw gegevens?

Wij respecteren uw rechten in het kader van toepasselijke wetten op het gebied van gegevensbescherming. Deze rechten zijn niet absoluut en zijn niet in alle gevallen van toepassing. U mag:

 • een verzoek indienen tot toegang tot uw informatie en informatie met betrekking tot het gebruik en de verwerking van uw informatie door ons;
 • een verzoek indienen tot het corrigeren of verwijderen van uw informatie;
 • een verzoek indienen tot het beperken van ons gebruik van uw informatie;
 • een verzoek indienen tot het ontvangen van een machinaal leesbaar exemplaar van uw informatie of het overdragen van uw informatie naar overige IT-systemen;
 • bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw informatie voor bepaalde doeleinden; en
 • te allen tijde uw instemming met ons gebruik van uw informatie intrekken voor zover wij afhankelijk zijn van uw instemming met het gebruiken of verwerken van die informatie.

Stuur uw verzoek naar global-privacy@awin.com.

Als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, vragen wij u om contact met ons op te nemen en dat te melden. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens hebben verwerkt of hebben gereageerd op uw vragen of opmerkingen, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Hoe dragen wij gegevens over buiten de EER?

Wij hebben vestigingen in de volgende landen en kunnen in het kader van de bedrijfsvoering persoonlijke informatie overdragen aan andere entiteiten binnen onze Group in die landen. Wij kunnen uw gegevens ook overdragen aan serviceproviders in onderaanneming, zowel binnen als buiten de EU.

Wanneer wij uw persoonlijke informatie overdragen aan entiteiten binnen onze Group of aan serviceproviders in landen waarvan volgens een besluit van de Europese Commissie wordt verondersteld dat deze geen toereikend niveau van bescherming hebben, hebben wij specifieke contracten laten gelden waarin de standaard clausules (de 'Modelclausules') van de Europese Commissie zijn opgenomen om er voor te zorgen dat uw persoonlijke informatie door alle partijen op een consistente manier en met inachtneming van wetten inzake gegevensbescherming, met name de AVG, wordt behandeld.

Als u meer informatie nodig hebt over deze beschermende maatregelen, vragen wij u om contact met ons op te nemen via global-privacy@awin.com.

Wat gebeurt er wanneer wij dit Privacybeleid wijzigen?

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij stellen u op de hoogte van wijzigingen door het nieuwe beleid hier te publiceren en, voor zover mogelijk, door u een e-mail te sturen.

Awin gebruikers

Hoe gebruiken wij gegevens van gebruikers?

Awin gebruikt in de eerste plaats gebruikersgegevens om een gebruiker van een publisher naar een adverteerder te volgen. Door een gebruiker te traceren kan Awin zien dat deze de service van een publisher heeft gebruikt, een product heeft gevonden en op de link heeft geklikt om naar de service van de adverteerder te gaan om het product te bekijken of aan te schaffen.

Het doel van traceren is het toekennen van verkoop- en marketingactiviteiten door een publisher aan een specifieke transactie om zodoende adverteerders in staat te stellen publishers per transactie te belonen. Door traceren kan Awin bovendien publishers en adverteerders voorzien van verwante rapporten. De meerderheid van deze rapporten bevatten uitsluitend samengevoegde gegevens in de vorm van statistieken.

Awin weet niet wie de gebruiker is, alleen dat dezelfde gebruiker een traject begon bij de publisher en afsloot bij de adverteerder, en dat de betreffende marketingcampagne daarom geslaagd was wat betreft die gebruiker.

Door een beperkt gebruikersprofiel te onderhouden waarin de naam of identiteit van de gebruiker niet wordt onthuld, kan Awin ook een traject volgen wanneer dit op het ene apparaat begint en op een ander apparaat eindigt. Door middel van deze functionaliteit kan Awin zien of een doorverwijzing is gestart op het ene apparaat en is voltooid op een ander apparaat. Het profiel wordt uitsluitend gebruikt om verkoop- en marketingactiviteiten door een publisher toe te wijzen, zelfs als de gebruiker van apparaat heeft gewisseld voordat deze een transactie heeft voltooid.

Bij Awin kunnen publishers navragen of een actie door een gebruiker een commissie voor de publisher moet hebben gegenereerd. Hiervoor moet informatie worden gedeeld tussen

publishers en adverteerders. Adverteerders gebruiken de door publishers verstrekte informatie om te verifiëren aan de hand van hun eigen dossiers. Awin maakt dit delen van gegevens en de daaruit voortvloeiende betaling van een commissie aan de publisher mogelijk.

Hoe verzamelen wij gegevens van gebruikers?

De voornaamste technologieën voor traceren door Awin zijn Tracking Domain Cookies, Journey Tags en Device Fingerprinting.

Tracking Domain Cookies Awin: Dit zijn cookies die door het eigen domein van Awin worden geleverd wanneer een gebruiker op een advertentie klikt die door een publisher wordt getoond. Wij gebruiken deze informatie om te begrijpen welke gebruikers worden doorverwezen door welke publishers aan welke adverteerder. U vindt hier algemene informatie over cookies. Onze trackingscookies vindt u hier.

Advertiser Journey Tag: Dit is JavaScript-code die is geïntegreerd in de service van de adverteerder om ervoor te zorgen dat Awin transactiegegevens van adverteerders kan ontvangen. Awin gebruikt deze informatie om transacties vast te leggen en te valideren en verslag te doen van de voltooiing ervan commissies te verstrekken aan publishers.

Fingerprinting: Dit is een methode waarmee Awin een apparaat kan identificeren op basis van bepaalde attributen van de browser of het apparaat (waaronder scherm/resolutie en gebruikersconfiguratie).

Welke gegevens verzamelen wij van gebruikers?

Wij doen ons best om geen gegevens te verzamelen die wij niet nodig hebben. De meerderheid van de gegevens die Awin gebruikt, is machinaal gegenereerd. Wij kunnen er een persoon uit destilleren, maar er wordt niet bekend gemaakt wie die persoon is. Wij gebruiken deze gegevens niet om voorspellingen te doen of evaluaties te maken wat betreft de interesses of persoonlijkheden van gebruikers.

Awin maakt deel uit van het ecosysteem voor affiliate marketing (zie hieronder onze overeenkomst met adverteerder en publishers) en heeft niet altijd de volledige controle over de persoonlijke gegevens die worden ontvangen van gebruikers, publishers of adverteerders.

Awin slaat het volgende op: een afzonderlijke reeks gegevens met betrekking tot een transactie die de naam van een specifieke gebruiker niet onthult; informatie over de campagne van de adverteerder; de gebruikersactie (een klik of een weergave en ik welk land deze plaatsvond); en het gebruikte apparaat.

Awin ontvangt ook beperkte transactionele informatie via de Journey Tag om te bevestigen dat een transactie heeft plaatsgevonden en om een correcte toewijzing van commissies, facturering en rapportering te kunnen uitvoeren. Deze informatie omvat de waarde van de bestelling, of een voucher is gebruikt, het producttype en het verkoopkanaal.

Voor de activiteiten van gegevensverwerking door Awin met betrekking tot gebruikersgegevens is het niet noodzakelijk dat een persoon wordt geïdentificeerd. Awin slaat daarom wat dit betreft hoofdzakelijk gepseudonimiseerde gegevens op. Pseudonimiseren is privacybevorderend. Dit proces bestaat uit het scheiden van rechtstreekse identificatoren, waardoor gegevens niet langer kunnen worden toegewezen aan een specifieke persoon zonder gebruik van aanvullende informatie. Pseudonimiseren vermindert zodoende de risico's die komen kijken bij gegevensverwerking zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid van de gegevens.

Rechtmatig belang van Awin bij het gebruiken van gegevens

Wij hebben een afweging gemaakt en hebben rechtmatige belangen vastgesteld als grondslag voor het verwerken van gebruikersgegevens met de doeleinden die in dit deel van het privacybeleid zijn uiteengezet.

Bij het vaststellen van de rechtmatige belangen is rekening gehouden met de belangen van het volledige ecosysteem voor affiliate marketing. Wij hebben een afweging gemaakt en hebben bevestigd dat tracking geen risico of een zeer laag risico op onnodige negatieve uitwerking op de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker met zich meebrengt. Rechtmatige belangen zijn niet beperkt tot de belangen van Awin, maar kunnen rechtmatige belangen van derden of van de samenleving als geheel zijn. In de context van onze service houden wij rekening met het volgende:

 • Adverteerders hebben een belang in het uitvoeren van een online advertentiecampagne, die op basis van prestaties wordt betaald, die eruit bestaat dat externe verwijzers van klanten of potentiële klanten van de adverteerder een vergoeding krijgen voor doorverwijzingen die inkomsten voor de adverteerder genereren of die een andere door de adverteerde gewenste actie genereren.
 • Publishers hebben een belang in het te gelde maken van hun content, services of andere aspecten van de website van de publisher door verkoopomzet te genereren die op basis van prestaties wordt betaald.
 • Adverteerders en publishers hebben een belang in het verkrijgen van rapporten die relevant zijn voor hun respectieve generatie van bedrijfsomzet.
 • Awin heeft een belang in het beheren van een netwerk voor affiliate marketing en in het leveren van technologie, services en rapportage in ruil voor betaling van adverteerders.
 • Awin, adverteerders, publishers en de samenleving als geheel hebben een belang in het voorkomen van fraude, misbruik van de services of het witwassen van geld.

Welke regeling hebben wij met publishers en adverteerders op ons netwerk?

Het netwerk voor affiliate marketing van Awin verbindt adverteerders en publishers met elkaar opdat zij kunnen samenwerken om affiliate-marketingcampagnes uit te voeren.

Bij het uitvoeren van de campagne speelt elke partij zijn eigen rol in het nastreven van de gemeenschappelijke doeleinden, en kan elke partij bepaalde besluiten nemen over de manier waarop de gegevens worden gebruikt.

Awin verplicht het volledige netwerk contractueel om te voldoen aan wetten inzake gegevensbescherming, en verplicht elke partij om zijn verplichtingen na te komen door te reageren op verzoeken tot het uitoefenen van de rechten van de betrokkenen. U kunt elke partij benaderen als u voornemens bent uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de gegevens die onder beheer van de betreffende partij vallen.

Awin werkt samen met deze adverteerders. Raadpleeg voor hulp bij het indienen van een verzoek bij een publisher of een adverteerder de respectieve privacykennisgevingen. Raadpleeg hieronder 'Over welke rechten beschikt u met betrekking tot gebruikersgegevens?' voor meer informatie over het indienen van een verzoek bij Awin.

Hoelang bewaren wij gebruikersgegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, waaronder het voldoen aan eventuele juridische vereisten of vereisten op het gebied van boekhouding en verslaggeving.

Om de geschikte bewaartermijn van persoonsgegevens te kunnen bepalen houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens; het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde onthulling van uw persoonsgegevens; het doeleinde waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld; de vraag of wij met overige middelen kunnen voldoen aan deze doeleinden; en de toepasselijke juridische vereisten.

In het algemeen geldt dat Awin traceergegevens 36 maanden na het verzamelen bewaart.

Over welke rechten beschikt u met betrekking tot gebruikersgegevens?

Wij respecteren uw rechten in het kader van toepasselijke wetten op het gebied van gegevensbescherming. Deze rechten zijn niet absoluut en zijn niet in alle gevallen van toepassing. Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw gebruikersgegevens, zoals beschreven in dit gedeelte van het privacybeleid, neemt u contact met ons op via global-privacy@awin.com. U mag:

 • een verzoek indienen tot toegang tot uw informatie en informatie met betrekking tot het gebruik en de verwerking van uw informatie door ons;
 • een verzoek indienen tot het corrigeren of verwijderen van uw informatie;
 • een verzoek indienen tot het beperken van ons gebruik van uw informatie;
 • een verzoek indienen tot het ontvangen van een machinaal leesbaar exemplaar van uw informatie of het overdragen van uw informatie naar overige IT-systemen;
 • bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw informatie voor bepaalde doeleinden; en
 • te allen tijde uw instemming met ons gebruik van uw informatie intrekken voor zover wij afhankelijk zijn van uw instemming met het gebruiken of verwerken van die informatie.

Let op: zoals beschreven staat onder 'Welke gegevens verzamelen wij van gebruikers?', bewaart Awin hoofdzakelijk zogenaamd gepseudonimiseerde gegevens van gebruikers. Pseudonimiseren betekent dat wij de persoon achter de gegevens die wij bewaren mogelijk niet kunnen identificeren en dat wij u daarom geen toegang kunnen verschaffen tot de gegevens, de gegevens niet kunnen corrigeren of wissen en niet overdraagbaar kunnen maken zonder aanvullende informatie te ontvangen (bijvoorbeeld uw IP-adres of apparaat-ID).

Hoe gebruiken wij gegevens om ons bedrijf te beheren?

Wij verwerken persoonlijke informatie voor de volgende rechtmatige belangen: ervoor zorgen dat gebruik van onze services wettig en niet-frauduleus is, de werking van onze services niet verstoort, niet bestaat uit het lastig vallen van ons personeel of overige personen, en om onze wettelijke rechten te handhaven en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wanneer wij redelijkerwijs menen dat u een van de toepasselijke wetten overtreedt, kunnen wij uw persoonlijke informatie gebruiken om relevante derden, zoals uw e-mail- of internetprovider of wetshandhavingsinstanties, in te lichten over de inhoud.

Met wie delen wij uw informatie?

Leden van de Group, personeel, serviceproviders: Wij zorgen ervoor dat uw informatie vertrouwelijk blijft, maar onthullen deze wel aan leden van de Group, ons personeel, leveranciers of onderaannemers voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de

doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Dit is echter op voorwaarde dat zij de informatie niet onafhankelijk gebruiken, en ermee hebben ingestemd de informatie te waarborgen. Activiteiten die worden uitgevoerd door een serviceprovider van derden zijn onder meer: ​​CRM management software, e-mailmarketingservices (MailChimp of GetResponse), websitehosting, websiteanalyse en IT support.

Fusies en overnames: Als u betrokken bent bij een fusie, overname of verkoop van onze bedrijfsmiddelen of een deel daarvan, wordt u via een e-mail, een accountbericht en/of een opvallende kennisgeving op onze website op de hoogte gesteld van een verandering van eigenaar of in het gebruik van informatie, en van de keuzes waarover u mogelijk beschikt met betrekking tot deze informatie.

Wettelijke verplichtingen: Daarnaast onthullen wij uw informatie voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bv. aan overheidsorganen en wetshandhavingsinstanties); in verband met actuele of mogelijke juridische procedures; en om onze wettelijke rechten te kunnen vaststellen, uitoefenen of verdedigen (waaronder het verstrekken van informatie aan anderen om fraude te voorkomen).

Handhaving: Wij onthullen uw persoonlijke informatie aan derden om de voorwaarden van overeenkomsten te handhaven of toe te passen, om potentiële overtredingen te onderzoeken of om de rechten, de bezittingen of de veiligheid van Awin, onze klanten of anderen te beschermen.

Hoe zorgen wij ervoor dat uw gegevens veilig blijven?

Wij nemen alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om verlies, misbruik of aanpassing van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

Wees u ervan bewust dat ondanks ons streven om de door ons verwerkte en bewaarde informatie te beveiligen, geen enkel beveiligingssysteem alle potentiële beveiligingsschendingen kan voorkomen.

Hoe dragen wij gegevens over buiten de EER?

Wij hebben vestigingen in de volgende landen en kunnen in het kader van de bedrijfsvoering persoonlijke informatie overdragen aan andere entiteiten binnen onze Group in die landen. Wij kunnen uw gegevens ook overdragen aan serviceproviders in onderaanneming, zowel binnen als buiten de EU.

Wanneer wij uw persoonlijke informatie overdragen aan entiteiten binnen onze Group of aan serviceproviders in landen waarvan volgens een besluit van de Europese Commissie wordt verondersteld dat deze geen toereikend niveau van bescherming hebben, hebben wij specifieke contracten laten gelden waarin de standaard clausules (de 'Modelclausules') van de Europese Commissie zijn opgenomen om er voor te zorgen dat uw persoonlijke informatie door alle partijen op een consistente manier en met inachtneming van wetten inzake gegevensbescherming, met name de AVG, wordt behandeld.

Als u meer informatie nodig hebt over deze beschermende maatregelen, vragen wij u om contact met ons op te nemen via global-privacy@awin.com.

Wat gebeurt er wanneer wij dit Privacybeleid wijzigen?

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij stellen u op de hoogte van wijzigingen door het nieuwe beleid hier te publiceren.