Cookietijd nog meer ingekort met nieuwe updates vanuit Safari's ITP.

  • Geschreven door
  • .

Naarmate de grip op Safari-cookies steeds groter wordt, kijkt Awin naar de mogelijke gevolgen voor zijn klanten.

Delen

Eind april kondigde Apple een nieuwe update van Intelligent Tracking Prevention (ITP) aan in de vorm van ITP 2.2. Vanaf het begin heeft ITP geleidelijk aan de cookies ingeperkt door het cookie-venster bij elke verdere iteratie te verkleinen.  BIj ITP 2.2 zien we het cookie-venster op één dag ingesteld, een trend waarvan we alleen maar kunnen aannemen dat deze zich zal voortzetten tot we vermoedelijk alleen nog maar sessiecookies kunnen meten.  

Awin klanten hoeven zich niet al teveel zorgen te maken over deze update. Wanneer we dieper ingaan op de cijfers zien we dat het potentiële effect op affiliate transacties zeer gering is , met minder dan 1% van de Safari transacties die langer dan 24 uur in beslag nemen om te converteren.

Awin adverteerders zijn in staat om de impact van deze verandering volledig te beperken door Awin's volledige tracking suite te integreren. Door gebruik te maken van een combinatie van de Advertiser MasterTag (Awin's first-party cookie oplossing) en server to server (S2S) tracking, gaan er geen verkoopgegevens verloren. Wij raden adverteerders aan om over te gaan en we zijn beschikbaar voor het geven van advies om de tracking waar mogelijk aan te passen en te verbeteren.

Aangezien er onvermijdelijk verdere wijzigingen zullen worden aangekondigd, ongeacht de browser, zullen we vanuit Awin deze updates nauwlettend volgen en advies geven over beste handelswijze.

Als er vragen of specifieke problemen zijn met betrekking tot deze wijzigingen, neem dan contact op met je accountmanager

Delen