Telecomtrend van 2017: verkoop losse smartphones blijft groeien – Awin telecom performance barometer 2017

  • Geschreven door
  • .
De verkoop van losse mobiele telefoons is een trend die ons inziens nog wel even door blijft zetten. Dat is de conclusie die we trekken na het analyseren van data van 18 Awin telecomadverteerders over het jaar 2015 en 2016 voor de Awin Telecom performance barometer 2017 in combinatie met een Telecom performance data report 2017. Deze telecomadverteerders zijn gezamenlijk goed voor de verkoop van 260.000 losse smartphones, handsets (toestel i.c.m. afgesloten telefoonabonnementen), simkaarten, internet, TV, bellen, alles-in-1-pakketten en overige telecomaccessoires. In deze blog kun je de Awin telecom performance barometer 2017 bekijken, zullen we enkele interessante data-inzichten met je delen en kun je bovendien het bijbehorende data report downloaden.

Delen

Awin telecom performance barometer 2017

Download ook het uitgebreide Awin telecom performance data report 2017 .


Groei per segment

1

In bovenstaande grafiek is de groei in segmenten aangeduid en we zien een jaar-op-jaar groei van 35% in het breedbandsegment, dat momenteel dus het grootste segment binnen de affiliate telecombranche genoemd kan worden.

Opmerkelijk is dat de verkoop van alle drie de telecomproducten handset (toestel in combinatie met een abonnement), los toestel en sim only zijn gestegen. Dat de stijging in verkopen van losse toestellen gepaard gaat met een stijging van sim only abonnementen is echter niet zo vreemd, aangezien deze vaak in combinatie met elkaar worden aangeschaft. Een stijging in handsetverkopen is daarentegen wel opvallend, juist door eveneens de groei van deze losse toestellen en sim only’s. Bovendien is op te merken dat de stijging in handsetverkopen vooral via de providers direct verliep, er heeft dus een verschuiving van de resellermarkt naar de providermarkt plaatsgevonden.

Gemiddeld gebruik per device2 3

Het aantal afgesloten orders van telecomproducten via de smartphone was in 2015 6% en is in 2016 gestegen naar een solide 11%. Deze bijna verdubbeling van het aantal verkopen via de smartphone laat wederom zien hoe belangrijk dit medium is geweest in 2016. De tablet en desktopcijfers hebben beide moeten inleveren, dit heeft verschillende oorzaken:

  • Smartphone toestellen worden groter en daardoor gebruiksvriendelijker voor het doen van online aankopen
  • Mobiel internet wordt steeds sneller
  • Websites worden mobiel steeds beter en gebruiksvriendelijker
  • In toenemende mate verschijnen er m-commerce apps of is de in-app shop sterk verbeterd

Volgens Dutchcowboys kijkt de gemiddelde gebruiker zo’n 221 keer per dag op zijn of haar telefoon en spendeert in totaal 3 uur en 16 minuten per dag op de ‘slimme pocketvriend’. Vanwege deze onderzoeksresultaten is het niet verwonderlijk dat we verwachten dat de verschuiving van desktop naar smartphone dit jaar verder zal toenemen. Het is dan ook van essentieel belang voor websites om mobile responsive te zijn. Whitelabel solutions, zoals de Simonly en Breedband vergelijker van Whitelabeled en de Handset vergelijker van The Dutch Selection spelen hier goed op in. Publishers die de tijd of de kennis niet hebben om een dergelijke vergelijker te maken, kunnen met een dergelijke vergelijkingstool eenvoudig voldoen aan de behoefte van de consument en zo veel hogere conversieratio’s halen.

Ook Awin speelt hierop in. De identiteitsverandering van zanox naar Awin brengt namelijk ook vervanging van het huidige platform door een geheel nieuw technologisch platform met zich mee. Een groot gewin van dit nieuwe platform is de cross-device tracking solution die het biedt. Met behulp van cross-device tracking worden clicks via verschillende apparaten, die deel zijn geweest van de customer journey en tot een uiteindelijke conversie leiden, meegewogen. M.a.w. clicks op bijvoorbeeld een smartphone kunnen vervolgens converteren op een desktop of tablet en vice versa.

Aandelen per vertical per maand

2016
5

Breedband laat in 2015 een piek zien in augustus, in 2016 is deze piek te zien in oktober. Een grote breedband internetaanbieder heeft in die maand een aantrekkelijke kortingsactie gepromoot, die voor een duidelijke uplift in het resultaat zorgde. Vanaf de maand augustus - tegen het einde van de zomervakantieperiode - valt op dat de breedband internetaanbieders met verscheidene aanbiedingen komen om de consument over te laten stappen. Voor de aanbieders is dit uiteraard geen willekeurig of toevallig moment, dan starten namelijk veel nieuwe tv-programma’s en tv-serie seizoenen. Bovendien, buiten het feit dat de zomervakantie voorbij is, worden de dagen korter en neemt de temperatuur af, waardoor mensen weer meer tijd binnenshuis besteden. Daarbij zijn mensen vanwege verbeterde snelheden en signaalstabiliteit steeds minder gebonden aan vaste locaties voor het gebruik van internet en televisie.

De piek van de handset-markt in 2015 was in oktober. In 2016 is deze piek iets vervroegd van oktober naar september. Een belangrijke reden hiervoor is dat Nederland in 2016 behoorde tot de eerste groep landen die de iPhone 7 mocht leveren. Het is interessant om te zien dat een merk – waarbij vermeld moet worden dat Apple vasthoudt aan eenmaal per jaar zijn nieuwe toestelmodel uitbrengen – zoveel effect heeft op de markt.

Als we kijken naar de sim only sales kan wederom voorzichtig geconcludeerd worden dat dit een zomerproduct lijkt te zijn. In 2015 trekt de trendlijn door tot augustus, in 2016 zet deze lijn door tot september. Dit heeft voornamelijk te maken met de sim only campagnes die in het laatste jaar verlengd werden tot september.

Aandelen sim only per vertical

8

Een erg opvallende trend die wij blootleggen wanneer we kijken naar de jaar-op-jaar cijfers van de sim only markt is de verschuiving van de maand- en 1-jaar sim only abonnementen naar de 2-jarige variant. De afname van de 1-jaar abonnementen kan het gevolg zijn van het besluit van enkele sim only telecomaanbieders om deze variant te schrappen.

De flinke groei van de 2-jaar sim only abonnementen kan weer te danken zijn aan de sterke 2-jaar sim only acties die een aantal providers hebben gevoerd. En niet onbelangrijk, deze acties hebben meerdere maanden geduurd. De lagere actie abonnementsprijzen hebben duidelijk menig consument overgehaald om voor 2 jaar een sim only af te sluiten.

Hoewel dus misschien verwacht zou worden dat de consument tegenwoordig – door de vele verschillende aanbieders en de constante stroom aan nieuwe smartphones – flexibeler is en wil zijn, heeft het toch niet gezorgd voor een stijging van de maandelijks opzegbare abonnementen. Sterker nog, deze heeft een aardig percentage in moeten leveren bij zijn grotere broers.

Gemiddeld verbruik sim only

9
De consument is gemiddeld in alle diensten meer gaan verbruiken. Dat het dataverbruik (mb) is gestegen is weinig verrassend, toch groeien – hoewel minder sterk – het sms- en minutenverbruik ook nog steeds. Op basis van de gegevens van Vergelijksimonly.nl was het gemiddelde bundelverbruik in 2016 1.323 mb, 423 sms en 225 minuten per maand, tegen 838 mb, 192 sms en 213 minuten in 2015. Het dataverbruik is met bijna 58% flink gestegen, terwijl het verbruik aan belminuten slechts een kleine 6% groei kent.
De kanttekening die bij bovenstaande gegevens echter gemaakt dient te worden is dat de zogenaamde ‘onbeperkt’ bundels hier niet in zijn meegenomen. Deze komen hieronder aan de orde.

Zoals gezegd tonen de cijfers dat data een steeds prominentere – dan wel dominantere - rol gaat spelen in het mobile consumentengedrag. De verbetering in snelheid en prestatie van verbindingen, maar ook de uitgebreidere technische kwalificaties van mobile devices (zo ook de lagere range toestellen) bieden de consument steeds meer mogelijkheden en zorgt tegelijkertijd voor intensiever gebruik van de apparaten. Zo is een 4G-verbinding bijvoorbeeld steeds gebruikelijker (en goedkoper) en wordt er door technische ontwikkelingen van telefoons en apps - zoals Facetime en Whatsapp - vaker ge(video)beld via de mobiele internetverbinding. Het intensievere dataverbruik van de mobiel door onder andere 4G, gaat ten koste van het ‘dataverbruik’ via desktop en laptop.

Het gegeven dat het gemiddeld aantal belminuten maar een 6% groei kent, is dan ook niet zo gek en is zeer waarschijnlijk toe te kennen aan de veel- en traditionele bellers.
De meer dan verdubbeling van het gemiddeld aantal verbruikte smsjes kan waarschijnlijk verklaard worden door het groeiend aantal providers dat sms aanbiedt als onderdeel van bundels, waarin minuten, smsjes en mb’s onderling uitwisselbaar zijn.

Aandeel onbeperkt bundels

10
Omdat de zogeheten ‘onbeperkt bundels’ in de telecommarkt de laatste tijd erg populair zijn, is er ook gekeken naar hoe groot het aandeel van deze afgesloten onbeperkt bundels is per vertical (data, sms en bellen). In 1,42% van de gevallen sluit de consument een onbeperkt abonnement in 2016, tegenover 1,09% in 2015. Dit lijkt weinig, maar komt feitelijk wel neer op een groei van maar liefst 30%.

Als we dit dus verder uitsplitsen per vertical, dan is bij alle drie een groei waar te nemen. Dat het aandeel onbeperkt data in bovenstaande grafiek zo klein is, kan je op het verkeerde spoor zetten en doen overkomen alsof het aandeel onbeperkt data een mi-ni-male groei heeft doorgemaakt. Niets is echter minder waar, op basis van uitgaande clicks is te zien dat onbeperkt data een groei kent van 106% (van 1,28% naar 2,64%). M.a.w. het aandeel onbeperkt data is meer dan verdubbeld! Hier moet alleen niet worden vergeten dat de bedragen voor onbeperkt data bundels vele malen hoger liggen dan die van onbeperkt bellen en onbeperkt sms’en. Bovendien bieden nog lang niet alle providers een (écht) onbeperkt databundel. In 2016 was Robin Mobile vooralsnog de enige telecomaanbieder die volledig onbeperkt internet (en bellen & sms) aanbood.

Zoals genoemd, hebben ook onbeperkt bellen en onbeperkt sms een flinke groei meegemaakt. Het aandeel onbeperkt bellen is met bijna 108% gestegen en onbeperkt sms met ruim 63%.

Groei verkoop los toestel

13
De trend van het los toestel in plaats van een abonnementsdeal is al enige tijd geleden ontstaan, consumenten wilden zelf de regie in handen hebben; zo kiezen ze niet alleen het toestel, maar ook het eventuele abonnement, de contractperiode, het maandbedrag etc. De consument is bovendien veel vrijer in providerkeuze en betaalt doorgaans een (veel) minder hoog maandbedrag, doordat het toestel hier niet is doorberekend. De keerzijde is uiteraard dat het toestel wel in een keer ‘afgetikt’ dient te worden. Maar, dan is het toestel wel volledig eigendom.
Aan de trend van het losse toestel lijkt nog geen einde te komen, de verkoop van losse toestellen is van 2015 naar 2016 maar liefst 26% gegroeid.
Wij verwachten dat de verkoop van losse toestellen door de nieuwe regelgeving van de AFM alleen maar zal toenemen. Ook sim only abonnementen zullen hier dan van (blijven) profiteren.

Download het Awin telecom performance data report 2017 en klik bovendien op onderstaande link onder Downloads om de Awin telecom performance barometer 2017 fullscreen te bekijken.