Awin Gold Standard

Ett intyg och erkännande för de främsta annonsörerna och partnerprogrammen i nätverket.
Ansök nu

Fördelarna med Awin Gold Standard

Förstå din marknadsföringsinvestering med robust spårning

Med Awins optimala spårningslösning och integrering med vår MasterTag kan du vara säker på att all försäljning som drivs av dina partners spåras.

Ökad transparens främjar publicistrelationer

Att uppfylla alla kriterier innebär att ditt program bygger på en grund av bästa praxis och efterlevnad. På så vis kan en publicist direkt identifiera att ditt varumärke uppfyller branschstandard.

Ökad igenkänning från publicister

När du uppnår Awin Gold Standard hjälper det ditt program att utmärka sig och få ökad exponering i vårt gränssnitt. Du får även extra marknadsföringsmöjligheter i vår plattform.

Ta del av fler lönsamma partnerskap som intygad annonsör

Gold Standard definieras av en uppsättning kriterier och hjälper varumärken att driva mer rättvisa, transparenta program för att uppnå förbättrad prestanda och bättre exponering för våra publicister.

 

Awin Gold Standard - SE
”Som en del av styrelsen för publicister (Publisher Board) har vi jobbat för att förbättra standarder, därför det känns tryggt att vi backas av ett större nätverk ... för att förbättra transparens inom branschen och få till förändring.” Heather Peebles, Head of Affiliate Partnerships, Reward Gateway 

Få det erkännande du förtjänar

När du får Gold Standard-intyget blir ditt program belönat med prestandaförbättringar, ökad publicistexponering och ytterligare marknadsföringsmöjligheter. Uppfyll kriterierna och ansök I dag.

Kriterier för Gold Standard

Kriterierna skapades i samarbete med den externa styrelsen för publicister (Publisher Board) och är framtagna för att få till positiv förändring och ökad transparens inom kanalen.

Accelererade betalningar

Accelererade betalningar

Du behöver bland annat erbjuda accelererade betalningar i ditt program, där Awin betalar ut validerade publicistprovisioner innan du får betalt från annonsören. På så sätt kan publicister få betalt så snabbt som möjligt efter att transaktionerna har validerats. 

Awin-data visar att annonsörsprogram som betalar snabbare kan uppleva en försäljningstillväxt på 80 % jämfört med bara 25 % för de som inte erbjuder accelererade betalningar.

Transaktionsvalideringar

Transaktionsvalideringar

Du behöver ha autovalidering aktiverat eller se till att alla transaktioner är validerade inom avtalsperioden så att publicister belönas för sina bidrag och betalas (i enlighet med accelererade betalningar) för de transaktioner de hjälper till att generera.

Optimal spårning

Optimal spårning

Du behöver använda Awins optimala spårningslösning för att skydda mot webbläsares sekretessbegränsningar så att publicister kan vara lugna att alla legitima sälj de bidrar till spåras.

Genom att integrera med Awin MasterTag får du full visibilitet över det bidrag som affiliatemarknadsföringspartnerskap gör för din onlineförsäljning.

En rättvis provisionsstruktur

En rättvis provisionsstruktur

Det krävs att du ger provision för alla legitima, bekräftade transaktioner. Det innebär att det inte ska finnas några provisionsgrupper, produkter eller kundkategorier med nollprovision.

Genom att ge en rättvis ersättning till publicister för alla sälj de genererar kan du tydligt se varje publicists räckvidd samt kundbeteende.

Transparent deduplicering

Transparent deduplicering

Din dedupliceringspolicy måste följa Awins riktlinjer för bästa praxis så att publicister inte missar provision på aktiviteter som de drivit kundintresse och -engagemang för.

Genom att erbjuda fullständig transparens om vad det är du betalar för, gör du det enklare att se hur lönsamma dina kampanjer är med varje enskild partner.