Publicistvillkor

Att gå med i nätverket som publicist

Alla publicister som registrerar sig hos Awin och/eller ShareASale måste acceptera de villkor för publicister som finns på denna sida. Denna sida innehåller förklaringar om vilka specifika villkor och avtalsdokument som gäller för dig.

Observera att flera villkor och avtalshandlingar kan gälla för dig beroende på din aktivitet, vänligen läs denna sida noggrant. Du kan hitta en mer detaljerad förklaring och ytterligare exempel i vårt Partner Success Center inklusive en lista med vanliga frågor relaterade till denna villkorssida.

Kontaktuppgifter

Besök gärna vårt Partner Success Center för mer information och FAQ eller hör av dig till oss via publishersuccess@awin.com.

De villkor som gäller

De publicistvillkor som gäller för dig är beroende av de program som du deltar i. Följande regler gäller:

AWIN AG Publicistvillkor

Gäller om: Du har en skatterättslig hemvist i EU och arbetar med program på Awins nätverk

AWIN LTD Publicistvillkor

Gäller om du arbetar med program i Awins nätverk, de brasilianska villkoren gäller inte.

Awins Brasilianska Publicistvillkor

Gäller om du är en Brasilienregistrerad publicist och arbetar på Brasilianska program i Awins nätverk.

ShareASale.com, Inc Publicistvillkor

Gäller om du arbetar med program i ShareASales nätverk.

Private Network Publisher Amendment

Gäller om du har blivit inbjuden att delta i en annonsörs privata affiliatenätverk som drivs av Awin men utanför Awins affiliatenätverk.

Regler och bestämmelser kring data- och personuppgifter

De regler och bestämmelser kring behandling av data- och personuppgifter som gäller för dig beror på om du ingår avtal med AWIN LTD eller AWIN AG eller inte, och/eller om du behandlar personuppgifter eller data från specifika individer eller inte. Följande regler gäller:

GDPR Annex

Gäller om:

(i) Du ingått avtal med AWIN LTD eller AWIN AG; och eller

(ii) Du behandlar EU-registrerades uppgifter (dvs. EU konsumenter och webbplatsbesökare)

CCPA Annex

Gäller om du behandlar personuppgifter för invånare i Kalifornien (dvs. konsumenter och webbplatsbesökare)

LGPD Annex

Gäller om du behandlar personuppgifter för brasilien-registrerade. (dvs. konsumenter och webbplatsbesökare)

 

Publicistvillkor

AWIN AG

Klicka nedan för att läsa AWIN AG:s standardvillkor för publicister:

  1. EN - UK
  2. DE
  3. ES
  4. FR
  5. IT
  6. PL

AWIN LTD

Klicka på språkalternativ för att läsa AWIN LTD:s standardvillkor för publicister:

  1. EN - UK
  2. EN - US

Awin Brasilien

Klicka nedan för att läsa standardvillkoren för Awin Brasiliens publicister:

  1. PT

ShareASale.com, inc

Klicka nedan för att läsa standardvillkoren för ShareASale, Inc för publicister:

  1. EN-US