FAQ

Här hittar du svar på vanliga frågor om Awin och affiliate marketing.

14,600

Annonsörer

205,000

Aktiva publicister

147

Miljoner försäljningar 2019

Allmänt - Om Awin

Vilka bolag består Awin Group av?

Awin Group består av Awin, tidigare Affiliate Window och zanox, affilinet och ShareASale. Gruppen ägs av Axel Springer och United Internet

Hur fungerar samarbetet mellan Affiliate Window och zanox?

Affiliate Window och zanox har sedan mars 2017 varit enade under ett och samma företag, Awin, över samtliga marknader.

Vilken är Awins roll i affiliate marketing?

Awin är en specialiserad marknadsföringsplattform. Vår roll är att koppla samman annonsörer med ett nätverk av publicister från en rad olika sektorer som t.ex. prisjämförelsesidor, bloggar, sociala medier, e-mail marketing, display m.m. på både lokal och internationell nivå. Awins roll är att positionera sig som en betrodd tredje part, mellan annonsörer och publicister, som tillhandahåller kontohantering, strategi och teknik.

Vad skiljer Awin från era konkurrenter?

Awin har en historia av att kunna leverera tillväxt till ledande varumärken över hela världen genom sina affiliateprogram. Vi är stolta över att ha valts till Industry Choice of Network 12 gånger under de senaste 13 åren av kunder och partners på det årliga eventet Performance Marketing Awards, det är ett enormt erkännande för vårt arbete. Vårt utbud av prisbelönta verktyg för affiliate management och rapporter är både enkel att använda och erbjuder kraftfull funktionalitet och insikter för att hjälpa dig få ut det mesta av affiliatekanalen. Vårt nätverk erbjuder också globala expansionsmöjligheter till nya marknader för både annonsörer och publicister som stödjs av både globala och lokala team.

Allmänt - Affiliate Marketing förklarat

Vad är affiliate marketing?

Affiliate Marketing är en form av prestationsbaserad marknadsföring som bygger på hänvisningar från en publicist (affiliate) till en annonsörs webbsida. Publicisten tilldelas en provision baserad på varje genomfört köp.

Vad är ett affiliatenätverk?

Ett affiliatenätverk fungerar som en mellanhand mellan annonsörer och publicister. Nätverket ser till att spårning (tracking), kontohantering, betalningshantering, teknisk support och strategisk rådgivnings finns på plats för att hjälpa till att optimera samarbetet mellan annonsörer och publicister.

Vad är skillnaden mellan ett affiliatenätverk och ett affiliateprogram?

Ett affiliateprogram är specifikt för en annonsör och publicister som är anslutna till ett program får tillgång till alla verktyg som annonsören tillhandahåller för att marknadsföra sina produkter, t.ex. banners, bilder eller erbjudanden. De får också tillgång till spårningsbara länkar som säkerställer att publicister får betalt för det som deras marknadsföring genererar. Ett affiliatenätverk och andra sidan, är ett företag som underlättar affiliateprogram. De består av team som ger service och konsulterar strategi till både annonsörer och publicister samt tech team som säkerställer att spårnings- och rapporteringssystem fungerar som de ska. Nätverket är mellanhanden mellan publicister och annonsörer och underlättar betalningar parterna emellan. 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten bit av ett JavaScript som skickas från en webbplats som lagrar information på en användares dator, i en webbläsare, medan användaren surfar. För affiliate marketing är cookies den mekanism som tillåter ett nätverk att se den information som behövs för att härleda en försäljning. 

Vad är en affiliate-publicist?

En affiliate-publicist är en webbplatsägare eller ett företag som tjänar provision genom att hänisa försäljning till en annonsör genom användandet av affiliate-länkar.

Finns det olika typer av affiliate-publicister?

Publicister kategoriseras ofta efter det innehåll som de skapar. Några av de vanligaste publicisttyperna är: Cashback, sociala medier & bloggar, redaktionellt innehåll och rabattkoder.

Är jag en annonsör eller en publicist?

En annonsör är en online-återförsäljare med en transaktionswebbplats. Annonsörer kan skapa ett affiliate program i syfte att marknadsföra produkter eller tjänster på andra webbplatser, via publicister, som driver trafik till annonsörens hemsida för att öka försäljningen. En publicist kan göra detta via exempelvis textlänkar och banners som publiceras på publicistens egen webbplats. För arbetet tilldelas de provision när en kund gör ett köp på annonsörens webbplats.

Vad betyder CPA?

”Cost per Acquisition” eller CPA är det belopp som en annonsör är beredd att betala per för ett köp/lead. Kostnaden per köp kan ställas in som en procentsats alternativt ett fast värde och är även ett mätetal som används för att övervaka prestation och formulera mål efter. Metoden innebär att annonsörer betalar publicister för genomförda transaktioner.

Vad betyder CPL?

”Cost Per Lead” eller CPL är det belopp som en annonsör är beredd att betala per lead. Ett CPL-program är när en annonsör betalar en publicist en överenskommen avgift för varje kvalificerad lead (potentiell kund) som hänvisas till din webbplats. Detta sker vanligtvis via färdiga formulär som begär ytterligare information om ditt företag och en återuppringning eller via en broschyrförfrågan.

Hur fungerar affiliate marketing?

Affiliate marketing fungerar via spårningspixlar. När en användare klickar sig vidare via en affiliatelänk släpps en cookie. När användaren sedan slutfört ett köp och når bekräftelsesidan avfyras en spårningspixel som säkerställer att försäljningen registreras i Awins gränssnitt. Publicisten tilldelas då den specifika provisionen. 

Hur spårar affiliatenätverk försäljning?

Affiliatenätverk spårar varje enskild publicist genom ett unikt publicist-id. Id-numret används för att spåra cookies och registrera vilken publicist som genererar vilken försäljning.

Hur spåras försäljningen från min hemsida?

Försäljningen spåras via cookies. När en användare klickar på din affiliatelänk släpps en cookies i webbläsaren. När de sedan slutför ett köp på annonsörens webbplats kommer Awins spårningskod att avfyras från bekräftelsesidan och registrera en försäljning i vårt gränssnitt.

Hur många e-handlare använder sig av affiliate marketing?

Enligt en nyligen genomförd undersökning använder mer än 80% av alla varumärken affiliate marketing för att driva försäljning. I Awins nätverk finns över 29500 aktiva e-handlare i fler än 180 länder.

Vad är viktigt att veta som e-handlare när man arbetar med affiliate marketing?

Nyckeln till ett väl fungerande affiliateprogram är att hitta balansen att kunna erbjuda konkurrenskraftiga provisioner samtidigt som du hanterar din budget och din vinstmarginal för att kunna möjliggöra t.ex. CPA-ökningar. Det är också viktigt att utveckla en bra förståelse för din målgrupp. Arbeta tillsammans med dina nätverkskontakter (account managers, konsulter, publisher services) för att lära känna din affiliate-bas och på så vis säkerställa att du får ut mesta möjliga av ditt program. Awin erbjuder också annonsörsutbildningar för att hjälpa nya annonsörer att optimera sina program. Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Hur kan affiliate marketing hjälpa min verksamhet?

Affiliate marketing hjälper ditt företag genom att ge dig tillgång till professionella marknadsförare (publicister) och en chans att exponera dina produkter för nya målgrupper. Det är en kostnadseffektiv metod med bra ROI som gör att du kan spara tid på marknadsföring som du istället kan lägga på andra delar av din verksamhet.

Vilken är den bästa kostnadsfria bloggplattformen för affiliate marketing?

Wordpress, Wix och Squarespace är alla bra plattformar som stödjer affiliatesidor.

Hur blir jag en framgångsrik affiliate?

För att bli en framgångsrik affiliate behöver du se till att du marknadsför produkter anpassade till din publik. Det är också viktigt att lägga tid på att testa, mäta och spåra dina kampanjer för att på så vis kunna optimera din affiliate-aktivitet. Arbeta med annonsörer som passar ditt varumärke och se till att hålla din publik engagerad i ditt innehåll. Läs fler tips om hur du kan optimera din webbplats i våra marknadsinsikter

Hur tjänar man pengar via affiliate marketing?

Du kan tjäna pengar genom att marknadsföra produkter, varumärken eller erbjudanden på din webbplats. När du använder affiliatelänkar som innehåller ditt unika publicist-id säkerställs att eventuella klick eller försäljning som härleds från din webbplats spåras i nätverket. När en användare klickar vidare från din sida och genomför ett köp, kommer ditt konto att tilldelas en del av provisionen. Oftast består denna av en procentandel av försäljningsvolymen, men inom vissa sektorer kan det vara ett fast monetärt belopp. När annonsören bekräftar att försäljningen är giltig, inte har returnerats, och har uppfyllt programkriterierna, kommer provisionen att godkännas och betalas in på ditt konto. 

Vem reglerar affiliate marketing?

Om du är en del av ett affiliatenätverk kommer de att hjälpa dig med potentiella problem, övervaka nätverket och se till att alla publicister går igenom en gedigen ansökningsprocess och compliance-kontroll innan de tillåts gå med i nätverket. Performance Marketing Council hjälper till att framhäva ’best practice’ inom affiliate-branschen.

Var kan jag lära mig om affiliate marketing?

Om du är en annonsör är du varmt välkommen att delta på vårt seminarium för nya annonsörer. Om du är publicist kan du lära dig grunderna i affiliate marketing i vår sektion "Back to Basics".

Allmänt - Data och regelverk

Vad gör ni med data som ni får från annonsörskampanjer eller data tags?

Ingen data vi samlar in används i marknadsföringssyfte. Den data som lagras av Awin används endast för att fördela försäljnings- och provisionsbetalningar.

Enligt vilken rättslig grund under GDPR tillhandahåller ni er tjänst?

Legitimt intresse. Affiliate marketing berörs generellt endast lätt när det kommer till insamlandet av personlig data, som vanligtvis är begränsat till IP-adresser och orderreferens. 

Innehar ni några typer av branschcertifikat?

Det finns dessvärre ingen aktuell affiliate marketing-certifiering. Awin följer dock det självreglerande ramverk som branschen har skapat med t.ex. uppförandekoder för olika typer av affiliateverksamhet.

Kan ni redovisa vilka era handelspartners är?

Du kan se en fullständig lista över de annonsörer som vi arbetar med i vår annonsörskatalog.

Hur arbetar ni med varumärkessäkerhet?

Alla publicister måste genomgå en manuell och automatiserad serie av kontroller innan de tillåts gå med i Awins nätverk. Vi kräver också en avgift i syfte att verifiera deras identitet. Avgiften återbetalas i samband med publicistens första utbetalning. Utöver det kan annonsörer välja att manuellt godkänna alla publicister till sitt affiliateprogram samt addera ytterligare villkor. Alla publicister är bundna till nätverkets regelverk genom ett standardavtal och ett ytterligare publicistavtal. Awin har också en rad egna verktyg och verktyg från tredje part för att övervaka all nätverksaktivitet.

Vilka insikter erbjuder ni annonsörer?

Awin tillhandahåller ett rapportgränssnitt som innehåller en sammanfattning av varje publicists verksamhet som t.ex. klick, visningar och försäljning. Även intäkter spåras tillbaka till enskilda publicister och ger således en överblick över ROI.

Kan ni dela med er av er optimeringstaktik?

Ja, vi publicerar innehåll som förklarar hur man maximerar sin affiliate-prestanda. Många publicister väljer också att dela med sig av sin taktik till de varumärken som de marknadsför.

Använder ni IABs ramverk?

Vi övervakar om vi behöver ingå. Eftersom ramverket i huvudsak är inriktat mot programmatic passar den nödvändigtvis inte vår verksamhet bäst.

Äger ni några inventarier?

Nej, Awin agerar endast mellanhand mellan publicister som äger deras egna inventarier och annonsörer som kan arbeta med dem via vårt nätverk. Alla annonsörer och publicister har möjlighet att kommunicera direkt med varandra via kontaktuppgifter som tillhandahålls inom Awins gränssnitt.

Är UGC-innehåll en del av de inventarier ni har att tillgå?

Ja, några publicister har detta som sin primära affärsmodell.

Har ni en policy på plats för ad-misplacement?

Ja, förutom våra villkor för publicister ber vi alla våra publicister att signera vår publisher code of conduct som redogör för hur man marknadsför på ett ansvarsfullt sätt.

Gå med i nätverket

Hur kan jag arbeta med era kunder?

Genom att anmäla dig får du tillgång till både marketplace och Awins plattform. Via vår annonsörskatalog kan du söka efter program som du vill ansluta till och komma i kontakt med rätt person via gränssnittet för att diskutera ert partnerskap.

Hur blir jag en publicist?

Gå med i vårt nätverk via vår enkla registreringsprocess. När din ansökan är godkänd kan du enkelt ansöka till specifika annonsörsprogram.

Vilka egenskaper behöver min webbplats?

Vi accepterar flera olika typer av publicister, det viktigaste är att din sida behöver kunna länka till en annonsör för att marknadsföra programmet. Alla publicister som ansöker om att få gå med i Awins nätverk går igenom vårt compliance team som verifierar de uppgifter som du angett.

Jag har bara ett Instagramkonto, Pinterestkonto eller en Youtubekanal, kan jag fortfarande gå med i nätverket?

Ja, vi accepterar publicister som använder alla sociala medier, inklusive Pinterest, Youtube, Facebook, Twitter och Instagram.

Vad kostar det att gå med?

Awin ber om en deposition på £5 för att ansluta till nätverket och för att verifiera dina bankdetaljer och minimera risken för oetisk verksamhet. Summan återbetalas till ditt publicistkonto så fort du spårar din första försäljning.

Varför behöver jag betala £5 för att gå med i nätverket?

Anmälningsavgiften på £5 återbetalas till ditt publicistkonto när du når din första betalningströskel. Insättningen är ett krav för att vårt compliance team ska kunna säkerställa kvaliteten på de publicister som går med i nätverket.

Jag har en e-handel, kan jag vara publicist?

För att kunna bli en publicist måste du erbjuda länkar till våra annonsörer i syfte att driva försäljning på deras webbplatser.

Kontoinställningar

Jag har flera webbplatser, kan jag samla allt under ett Awin-konto?

Ja, du kan samla dina sajter på ett och samma Awin-konto. Det finns ett antal metoder inom gränssnittet som gör att du kan anpassa spårningslänkarna för att kunna skilja mellan dina webbplatser i vårt rapporteringsverktyg. I sektionen för kampanjutrymmen har du möjlighet att lista dina webbplatser för att visa upp för annonsörer.

Question

Det finns en mängd olika publicisttyper, några av de vanligaste är:

  • Cashback: erbjuder slutanvändarna en del av provisionen tillbaka när de gör ett köp.
  • Loyalty: erbjuder slutanvändarna en belöning för att handla via länkar – vanligast är en ickemonetär belöning men det kan variera mellan publicister.
  • Prisjämförelse: samlar en rad olika produkter från olika annonsörer för att erbjuda användarna möjlighet att filtrera och jämföra produkter.
  • Rabattkod: erbjuder främst rabattkoder och erbjudanden för flertalet annonsörer.
  • Redaktionellt: fokuserar på hinnehåll och engagerar publiken genom artiklar, blogginlägg och recensioner.
  • Influencer: driver kampanjer och annonser framförallt via sociala medier.

Jag har ett zanox-konto, hur kan jag arbeta med Awin?

Logga in via den här sidan. Väl där fyller du i formuläret för att skapa ett nytt publicistkonto. Se till att du är inloggad i Awin-gränssnittet. När formuläret är ifyllt och klart kommer ditt Awin-konto att läggas till i instrumentpanelen vid sidan av ditt zanox-konto. Notera att det kan ta upp till 48 timmar för ditt Awin-konto att bli aktiv.

Var hittar jag mitt publicist-id?

Ditt publicist-id hittar du längst upp till vänster i din profilöversikt, precis under din logotyp eller bild. Ditt id består av sex eller sju siffror.

Kan jag ha flera användare på mitt publicistkonto?

Ja, du kan bjuda in ytterligare användare till ditt konto genom att logga in i gränssnittet och välja ”Bjud in användare” under fliken ”konto”.

Jag angav fel mejladress i publicistformuläret, kan du ändra det eller behöver jag fylla i en ny ansökan?

Vi kan uppdatera din mejladress oavsett om ditt konto är aktivt eller fortfarande väntar på godkännande. Vänligen kontakta vårt team för Publisher Services.

Vilket är det bästa affiliateprogrammet?

Det bästa affiliateprogrammet är det som fungerar bäst med din publik och låter dig nå alla dina KPI-er som du har för din webbplats. Varje program är unikt och kan variera mycket mellan varandra, det är därför viktigt att testa marknaden för att se vad som fungerar bäst för dig.

Publicist - Provision och Betalningar

Vad är den genomsnittliga utbetalningstiden för mig att få de provisioner som jag genererat?

Det kan variera per annonsör och per sektor. Genomsnittliga betalningstider visas i annonsörskatalogen i Awins gränssnitt på vänster sida av varje annonsörs profil. Du kan också följa betalningsstatus för enskilda transaktioner i ”Transaktionsrapporten”.

Hur ofta får jag betalt?

Awin betalar sina publicister den 1:a och den 15:e varje månad. Om du har valt att få din betalning en gång i månaden görs utbetalningarna den 15:e för all provision som du tjänat upp till och med den 30:e föregående månaden. 

Hur får jag betalt?

Vi erbjuder betalningar via BACS, internationella banköverföringar eller ACH. Awin kan betala icke-brittiska bankkonton genom internationella banköverföringar, ACH, SEPA och inhemska betalningar i NOK, SEK, DKK, PLN, CHF, och AUD. Du behöver ange dina kontouppgifter på ditt publicistkonto i avsnittet ”Konto” och fylla i formuläret ”Betalningsinformation”. 

Hur lång tid tar det innan jag börjar tjäna pengar?

När du väl har godkänts på nätverket och adderat affiliatelänkar på din webbplats kan du börja spåra alla klick och all försäljning som du genererar till en annonsörs webbplats. Du kommer att börja tjäna pengar så snart en användare gör ett köp via en av dina länkar och du kan se din provision på din publisher dashboard i vårt gränssnitt.

Publicist - Marknadsförning av Annonsörer

Vilka varumärken har affiliateprogram?

Många av världens främsta varumärken har egna affiliateprogram. På Awin arbetar vi med över 14 600 annonsörer runt om i världen. I vår annonsörskatalog kan du läsa mer om de annonsörer som vi jobbar med.

Vilka varumärken kan jag arbeta med som publicist?

Awin-koncernen arbetar med över 29 500 annonsörer globalt däribland många välkända varumärken. Vår fullständiga lista med annonsörer hittar du i vår annonsörskatalog.

Vilka villkor måste jag följa för att vara berättigad att marknadsföra en annonsör?

För att få vara en del av Awins nätverk behöver du gå igenom våra nätverksvillkor samt följa vår code of conduct. Utöver det ställer varje annonsörsprogram olika krav på sina publicister, dessa kan du läsa om på annonsörens profil i Awins gränssnitt.

Jag har blivit godkänd av Awin men nekad av en annonsör, vad betyder det?

Although you were rejected to promote this particular advertiser, you were approved as a publisher by Awin and can still apply to any of our other advertiser programmes. We recommend you browse our Advertiser Directory to see if there are any other advertisers that would be a good fit for your site. If you'd like to find out more about why you were rejected we recommend getting in contact with the relevant account manager who will be able to discuss the reason for your rejection.

Kan jag marknadsföra annonsörer från andra länder trots att min webbplats är på engelska?

Ja, genom att gå med i Awins nätverk får du möjlighet att marknadsföra samtliga annonsörer som finns på vår plattform.

Vilket är det högst betalande affiliateprogrammet?

Provisionsnivåerna kan se olika ut beroende på program. När du ansöker till ett program har du möjlighet att se all information om exmepelvis provision.

Vilket är det bästa affiliateprogrammet för nybörjare?

Det bästa affiliateprogramet är det som passar dig och ditt företags mål bäst. Ett bra sätt att komma igång är genom att börja generera trafik till några utvalda annonsörer som du vill arbeta med. På så vis kan du börja bygga relationer till deras team. Var noga med att även involvera Awins publisher service team som kan hjälpa dig överkomma eventuella problem som du stöter på samt guida dig i vilka program som kan komma att fungera bäst för just ditt varumärke. 

Hur hittar jag affiliateprogram?

Du hittar alla våra program i vår annonsörskatalog.