Sekretesspolicy Awin Group

Vad innebär vår sekretesspolicy?

Vi är måna om att skydda din integritet. Sekretesspolicyn beskriver grunden för hur vi hanterar personliga uppgifter som vi samlar in från dig. När vi beslutar om syftet med registreringen av personuppgifter är vi ”personuppgiftsansvarig”.

Läs vår sekretesspolicy noggrant eftersom den innehåller viktig information om följande:

 • Vilka uppgifter om dig som vi kan samla in.
 • Hur vi använder uppgifterna vi samlar in om dig.
 • Om vi lämnar ut uppgifterna till andra.
 • Dina val och rättigheter angående personliga uppgifter som du har lämnat ut till oss.

Vilka är vi och vad gör vi?

Awin tillhandahåller ett affiliatenätverk som består av annonsörer och publicister. Med Awins nätverk kan annonsörer och publicister samarbeta genom att publicister marknadsför annonsörer och deras produkter med annonser på sina webbplatser. Konsumenter som klickar på annonserna länkas från publicistens webbplats till annonsörens webbplats där de kan göra en transaktion.

Vem är du och vad vill du veta?

Vi vill att du ska snabbt ska hitta relevant information. Använd därför innehållsförteckningen nedan och klicka på en relevant kategori:

 • [Klicka här] om du är internetanvändare som använder tjänster från publicister eller annonsörer i Awins nätverk.
 • [Klicka här] om du är publicist eller annonsör i Awins nätverk.
 • [Klicka här] om du besöker Awins webbplats.
 • [Klicka här] om du söker jobb hos Awin.

Har du frågor?

Vi har utsett ett dataskyddsombud som ansvarar för frågor angående vår sekretesspolicy och hur data hanteras av Awin Group. Kontakta dataskyddsombudet enligt nedan om du har frågor om vår sekretesspolicy eller om du vill utnyttja någon av dina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen:

AWIN AG Data Protection Officer
Landsberger Allee 104 BC
10249 Berlin, Tyskland

Global-privacy@awin.com

Annonsörer och publicister

Hur använder vi uppgifter om publicister och annonsörer?

Tillhandahålla våra tjänster

Vi tillhandahåller publicister och annonsörer ett konto i vårt nätverk så att de kan använda våra tjänster. Du måste registrera dig där för att kunna använda vår teknologi. Vi samlar in uppgifter som du lämnar ut (både via gränssnittet och på annat sätt). Dessa omfattar normalt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vi kan samla in uppgifter på enheten du använder för att gå in på våra sidor, till exempel operativsystemet och webbläsaren på din enhet.

Vi använder uppgifterna för att tillhandahålla våra tjänster enligt användarvillkoren för dessa eller för våra berättigade intressen när det gäller hantering av vår verksamhet.

Marknadsföring för dig eller ditt företag

Vi använder olika former av marknadsföring för att göra reklam om våra tjänster. Vi kan använda kontaktuppgifter som du lämnar ut (t.ex. på vår webbplats, på visitkort eller när du använder våra tjänster) i marknadsföringssyfte i enlighet med våra berättigade intressen av att marknadsföra vår verksamhet. Du kan när som helst begära att tas bort från vår e-postlista genom att använda funktionen "Avsluta prenumeration" nedtill i meddelandet. Nyhetsbrevet skickas med hjälp av MailChimp.

Klicka här för mer information om MailChimp.

Nyhetsbrevet skickas med hjälp av MailChimp, en plattform för nyhetsbrev. E-postadresserna till de som prenumererar på vårt nyhetsbrev samt andra uppgifter som beskrivs i den här informationen, lagras på MailChimps servrar i USA. MailChimp använder den här informationen för att skicka ut och analysera nyhetsbrev åt oss. MailChimp kan dessutom använda den här informationen för att optimera eller förbättra våra tjänster, t.ex. för teknisk optimering av utskicken och presentationen av nyhetsbrevet. MailChimp använder dock inte informationen om våra e-postmottagare för att kontakta dem separat och lämnar inte ut denna information till andra.

Underhålla och förbättra våra tjänster för dig och andra

I vårt nätverksgränssnitt används cookies och andra funktioner för att samla in analytisk information så att vi kan analysera hur gränssnittet används. Vi behandlar den här information för att få en bättre förståelse och för att sammanställa statistik över aktiviteten. Den här informationen används inte för att ta fram en personlig profil av dig.

Vi använder Google Analytics på vår webbplats för anonym rapportering om användningen. Om du inte vill att Google Analytics övervakar det du gör på vår webbplats kan du använda den här länken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Det finns även allmän information om cookies här. Vilka cookies som används i vårt gränssnitt anges här.

Hur använder vi uppgifterna för att hantera vår verksamhet?

Vi behandlar personuppgifter enligt våra berättigade intressen för att säkerställa att våra tjänster används enligt gällande bestämmelser och inte för bedrägerier, att användningen inte påverkar tjänsternas funktion negativt, att ingen behandlar vår personal och andra dåligt och för att verkställa våra rättigheter och uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

Om vi har anledning att misstänka att du bryter eller kan bryta mot gällande lagar, kan vi använda dina personuppgifter för att informera relevanta parter som din e-post-/internetleverantör eller brottsbekämpande myndigheter om innehållet.

Vem lämnar vi ut dina uppgifter till?

Gruppmedlemmar, personal, tjänsteleverantörer: Vi håller dina uppgifter konfidentiella men lämnar ut dem till gruppmedlemmar, vår personal, leverantörer eller underleverantörer om det är nödvändigt för syftena som anges i den här sekretesspolicyn. De får dock inte använda uppgifterna för egna intressen och ansvarar för att skydda dem. Aktiviteter som utförs av tredjepartsleverantörer inkluderar CRM-programvara, e-postmarknadsföringstjänster (MailChimp eller GetResponse), webbhotell, webbanalys och IT-support.

Sammanslagning eller förvärv: Om vi ingår i en sammanslagning, ett förvärv eller vid försäljning av alla eller en del av våra tillgångar informeras du via e-post, ett meddelande i kontot och/eller synlig information på vår webbplats om alla ändringar gällande innehav eller användning av information samt de val du har gjort angående denna information.

Skyldigheter enligt lag: Vi lämnar även ut dina uppgifter i den omfattning vi är skyldiga till det enligt lag (t.ex. till myndigheter och brottsbekämpande organ); i samband med rättsliga åtgärder eller eventuella rättsliga åtgärder; och för att upprätthålla, utöva eller försvara våra lagstadgade rättigheter (som omfattar att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier).

Verkställighet: Vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part för att verkställa eller tillämpa avtalsvillkor, för att undersöka eventuella brott eller skydda Awins, våra kunders och andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Hur hanterar vi dina uppgifter så att de är säkra?

Vi vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra att dina uppgifter förloras, missbrukas eller ändras.

Observera att det, även om vi är måna om att skydda information som vi behandlar, inte finns något säkerhetssystem som kan skydda mot alla eventuella säkerhetsöverträdelser.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter endast så länge som behövs för att syftena med dem ska uppfyllas, vilket även omfattar syften att uppfylla lagliga krav, bokförings- eller rapporteringskrav.

När vi avgör hur länge uppgifterna ska sparas bedömer vi mängden, formen och känsligheten av personliga uppgifter, eventuell risk för olovlig användning eller att dina personuppgifter lämnas ut, syftena med att vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt, samt gällande lagstadgade krav.

Vilka rättigheter har du rörande dina uppgifter?

Vi tar hänsyn till dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. De här rättigheterna är inte absoluta och gäller inte i alla fall. Du kan:

 • begära tillgång till dina uppgifter och information om hur vi använder och behandlar dina uppgifter.
 • begära att dina uppgifter rättas eller raderas.
 • begära att användningen av dina uppgifter begränsas.
 • begära en elektronisk kopia av dina uppgifter eller att dina uppgifter överförs till andra IT-system.
 • invända mot att dina uppgifter behandlas.
 • när som helst ta tillbaka ditt medgivande om att vi får behandla dina uppgifter i de fall du måste godkänna att vi använder eller behandlar sådan information.

Skicka in dina krav till global-privacy@awin.com.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss. Om du inte samtycker till hur vi har behandlat dina uppgifter eller svarat på dina krav kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Överför vi dina uppgifter till länder utanför EES?

Vi är etablerade i följande länder och i samband med vår verksamhet kan vi överföra personliga uppgifter till andra företag som ingår i vår grupp i dessa länder. Vi överför även dina uppgifter till underleverantörer, både inom och utanför EU.

När vi överför dina uppgifter till företag i vår grupp eller leverantörer i länder som inte anses ha en tillräcklig skyddsnivå enligt EU-kommissionen, har vi anordnat särskilda avtal som omfattar EU-kommissionens standardklausuler (typklausuler) för att säkerställa att dina uppgifter behandlas enligt gällande lagar om dataskydd, särskilt GDPR, av alla parter. Om du vill ha mer information om dessa skyddsåtgärder ber vi dig kontakta global-privacy@awin.com.

Vad händer om vi ändrar vår sekretesspolicy?

Den här sekretesspolicyn kan uppdateras med jämna mellanrum. Vi informerar om ändringar genom att publicera den nya policyn här och, om det är genomförbart, genom att kontakta dig via e-post.

Besökare på Awins webbplats

Hur använder vi uppgifter från webbplatsbesökare?

För att hantera dina ärenden

Om du kontaktar oss angående våra tjänster kan formulär som du skickar in eller e-post som du skickar innehålla information om dig som ditt namn, din e-postadress och ditt ärende.

Enligt vårt berättigade intresse att marknadsföra och driva vår verksamhet kan vi behandla dina ärenden för att svara och tillhandahålla information om tjänsterna som vi erbjuder.

För att skicka information om nyheter och uppdateringar

Om du ber att få vara med på vår distributionslista håller vi dig uppdaterad om nyheter via e-post, så länge du inte begär att bli borttagen från denna lista (meddela oss i så fall genom att klicka på länken om att sluta prenumerera nedtill i meddelandet). Nyhetsbrevet skickas med hjälp av MailChimp.

Klicka här för mer information om MailChimp.

Nyhetsbrevet skickas med hjälp av MailChimp, en plattform för nyhetsbrev. E-postadresserna till de som prenumererar på vårt nyhetsbrev samt andra uppgifter som beskrivs i den här informationen, lagras på MailChimps servrar i USA. MailChimp använder den här informationen för att skicka ut och analysera nyhetsbrev åt oss. MailChimp kan dessutom använda den här informationen för att optimera eller förbättra våra tjänster, t.ex. för teknisk optimering av utskicken och presentationen av nyhetsbrevet. MailChimp använder dock inte informationen om våra e-postmottagare för att kontakta dem separat och lämnar inte ut denna information till andra.

Plugin för sociala nätverk

Awin deltar i och marknadsför i sociala nätverk och har implementerat vissa plugin för detta på våra webbplatser. Alla plugin för sociala medier används enligt våra berättigade intressen av att marknadsföra vår verksamhet och kommunicera med våra affärspartner och allmänheten.

Besökare som inte vill kopplas till plugin som används på våra webbplatser kan installera sekretessplugin i webbläsaren, till exempel (https://www.ghostery.com/), NoScript (https://noscript.net/) eller DoNotTrackMe (https://www.abine.com/index.html).

När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en plugin för sociala nätverk, ansluter webbläsaren eller appen direkt till det sociala nätverkets servrar. Information om att din webbläsare har besökt Awins webbplats överförs till det sociala nätverket, även om du inte har något konto hos det eller inte är inloggad i det. Om du är inloggad på ditt konto samtidigt kan en bild av sidan kopplas till din profil.

Vår webbplats ansluter till följande sociala nätverk:

 • Facebook, läs Facebooks sekretesspolicy här.
 • Twitter, läs Twitters sekretesspolicy här.
 • LinkedIn, läs LinkedIns sekretesspolicy här.
 • Disqus, läs Disqus sekretesspolicy här.
 • YouTube, läs YouTubes sekretesspolicy här.

Webbplatsanalys

Vi använder Google Analytics på vår webbplats för anonym rapportering om användningen. Om du inte vill att Google Analytics övervakar det du gör på vår webbplats kan du använda den här länken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Hur använder vi uppgifterna för att hantera vår verksamhet?

Answer

Vi behandlar personuppgifter enligt våra berättigade intressen för att säkerställa att våra tjänster används enligt gällande bestämmelser och inte för bedrägerier, att användningen inte påverkar tjänsternas funktion negativt, att ingen behandlar vår personal och andra dåligt och för att verkställa våra rättigheter och uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

Om vi har anledning att misstänka att du bryter eller kan bryta mot gällande lagar, kan vi använda dina personuppgifter för att informera relevanta parter som din e-post-/internetleverantör eller brottsbekämpande myndigheter om innehållet.

Vem lämnar vi ut dina uppgifter till?

Gruppmedlemmar, personal, tjänsteleverantörer: Vi håller dina uppgifter konfidentiella men lämnar ut dem till gruppmedlemmar, vår personal, leverantörer eller underleverantörer om det är nödvändigt för syftena som anges i den här sekretesspolicyn. De får dock inte använda uppgifterna för egna intressen och ansvarar för att skydda dem. Aktiviteter som utförs av tredjepartsleverantörer inkluderar CRM-programvara, e-postmarknadsföringstjänster (MailChimp eller GetResponse), webbhotell, webbanalys och IT-support.

Sammanslagning eller förvärv: Om vi ingår i en sammanslagning, ett förvärv eller vid försäljning av alla eller en del av våra tillgångar informeras du via e-post, ett meddelande i kontot och/eller synlig information på vår webbplats om alla ändringar gällande innehav eller användning av information samt de val du har gjort angående denna information.

Skyldigheter enligt lag: Vi lämnar även ut dina uppgifter i den omfattning vi är skyldiga till det enligt lag (t.ex. till myndigheter och brottsbekämpande organ); i samband med rättsliga åtgärder eller eventuella rättsliga åtgärder; och för att upprätthålla, utöva eller försvara våra lagstadgade rättigheter (som omfattar att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier).

Verkställighet: Vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part för att verkställa eller tillämpa avtalsvillkor, för att undersöka eventuella brott eller skydda Awins, våra kunders och andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Hur hanterar vi dina uppgifter så att de är säkra?

Vi vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra att dina uppgifter förloras, missbrukas eller ändras.

Observera att det, även om vi är måna om att skydda information som vi behandlar, inte finns något säkerhetssystem som kan skydda mot alla eventuella säkerhetsöverträdelser.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter endast så länge som behövs för att syftena med dem ska uppfyllas, vilket även omfattar syften att uppfylla lagliga krav, bokförings- eller rapporteringskrav.

När vi avgör hur länge uppgifterna ska sparas bedömer vi mängden, formen och känsligheten av personliga uppgifter, eventuell risk för olovlig användning eller att dina personuppgifter lämnas ut, syftena med att vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt, samt gällande lagstadgade krav.

Vilka rättigheter har du rörande dina uppgifter?

Vi tar hänsyn till dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. De här rättigheterna är inte absoluta och gäller inte i alla fall. Du kan:

 • begära tillgång till dina uppgifter och information om hur vi använder och behandlar dina uppgifter.
 • begära att dina uppgifter rättas eller raderas.
 • begära att användningen av dina uppgifter begränsas.
 • begära en elektronisk kopia av dina uppgifter eller att dina uppgifter överförs till andra IT-system.
 • invända mot att dina uppgifter behandlas.
 • när som helst ta tillbaka ditt medgivande om att vi får behandla dina uppgifter i de fall du måste godkänna att vi använder eller behandlar sådan information.

Skicka in dina krav till global-privacy@awin.com.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss. Om du inte samtycker till hur vi har behandlat dina uppgifter eller svarat på dina krav kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Överför vi dina uppgifter till länder utanför EES?

Vi är etablerade i följande länder och i samband med vår verksamhet kan vi överföra personliga uppgifter till andra företag som ingår i vår grupp i dessa länder. Vi överför även dina uppgifter till underleverantörer, både inom och utanför EU.

När vi överför dina uppgifter till företag i vår grupp eller leverantörer i länder som inte anses ha en tillräcklig skyddsnivå enligt EU-kommissionen, har vi anordnat särskilda avtal som omfattar EU-kommissionens standardklausuler (typklausuler) för att säkerställa att dina uppgifter behandlas enligt gällande lagar om dataskydd, särskilt GDPR, av alla parter.

Om du vill ha mer information om dessa skyddsåtgärder ber vi dig kontakta global-privacy@awin.com.

Vad händer om vi ändrar vår sekretesspolicy?

Den här sekretesspolicyn kan uppdateras med jämna mellanrum. Vi informerar om ändringar genom att publicera den nya policyn här.

Jobbsökande

Hur använder vi uppgifter från jobbsökande?

Under rekryteringsprocessen samlar vi in och behandlar personliga uppgifter om jobbsökande. De här uppgifterna omfattar:

 • namn, adress och kontaktinformation som e-postadress och telefonnummer
 • information om kvalifikationer, kunskaper, erfarenhet och tidigare anställningar
 • information om din aktuella lön samt rätt till förmåner

Vi kan samla in denna information på olika sätt. Den kan till exempel finnas i ansökningsformulär, meritförteckningar eller CV, pass eller ID-dokument eller ha samlats in genom anställningsintervjuer eller andra former av bedömningar, till exempel webbtest.

Vi behöver behandla den här informationen så att vi kan vidta åtgärder som du önskar att vi vidtar, innan vi ingår ett anställningsavtal med dig. Vi har även ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter under rekryteringsprocessen och för att registrera processen. Genom att vi behandlar personliga uppgifter om jobbsökande kan vi hantera rekryteringsprocessen, bedöma om och bekräfta att en sökande är lämplig för anställningen och besluta om vem som ska erbjudas en tjänst.

Greenhouse

Vi har integrerat iFrames från Greenhouse på vår webbplats. Det gör det möjligt för dig som användare att enkelt kunna ansöka till lediga tjänster inom Awin-gruppen. Mer information om hur vår partner behandlar dina personuppgifter hittar du i deras integritetspolicy: https://www.greenhouse.io/de/privacy-policy.

Hur använder vi uppgifterna för att hantera vår verksamhet?

Vi behandlar personuppgifter enligt våra berättigade intressen för att säkerställa att våra tjänster används enligt gällande bestämmelser och inte för bedrägerier, att användningen inte påverkar tjänsternas funktion negativt, att ingen behandlar vår personal och andra dåligt och för att verkställa våra rättigheter och uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

Om vi har anledning att misstänka att du bryter eller kan bryta mot gällande lagar, kan vi använda dina personuppgifter för att informera relevanta parter som din e-post-/internetleverantör eller brottsbekämpande myndigheter om innehållet.

Vem lämnar vi ut dina uppgifter till?

Gruppmedlemmar, personal, tjänsteleverantörer: Vi håller dina uppgifter konfidentiella men lämnar ut dem till gruppmedlemmar, vår personal, leverantörer eller underleverantörer om det är nödvändigt för syftena som anges i den här sekretesspolicyn. De får dock inte använda uppgifterna för egna intressen och ansvarar för att skydda dem. Åtgärder som utförs av andra leverantörer omfattar följande: CRM-hanteringsprogramvara (MailChimp), webbplatshosting och IT-support.

Sammanslagning eller förvärv: Om vi ingår i en sammanslagning, ett förvärv eller vid försäljning av alla eller en del av våra tillgångar informeras du via e-post, ett meddelande i kontot och/eller synlig information på vår webbplats om alla ändringar gällande innehav eller användning av information samt de val du har gjort angående denna information.

Skyldigheter enligt lag: Vi lämnar även ut dina uppgifter i den omfattning vi är skyldiga till det enligt lag (t.ex. till myndigheter och brottsbekämpande organ); i samband med rättsliga åtgärder eller eventuella rättsliga åtgärder; och för att upprätthålla, utöva eller försvara våra lagstadgade rättigheter (som omfattar att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier).

Verkställighet: Vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part för att verkställa eller tillämpa avtalsvillkor, för att undersöka eventuella brott eller skydda Awins, våra kunders och andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Hur hanterar vi dina uppgifter så att de är säkra?

Vi vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra att dina uppgifter förloras, missbrukas eller ändras.

Observera att det, även om vi är måna om att skydda information som vi behandlar, inte finns något säkerhetssystem som kan skydda mot alla eventuella säkerhetsöverträdelser.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter endast så länge som behövs för att syftena med dem ska uppfyllas, vilket även omfattar syften att uppfylla lagliga krav, bokförings- eller rapporteringskrav.

När vi avgör hur länge uppgifterna ska sparas bedömer vi mängden, formen och känsligheten av personliga uppgifter, eventuell risk för olovlig användning eller att dina personuppgifter lämnas ut, syftena med att vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt, samt gällande lagstadgade krav.

Normalt sparas dina uppgifter, som samlas in i samband med en rekryteringsprocess, i 6 månader efter det att du meddelats om att du inte fått tjänsten. Om du fått tjänsten sparas dina uppgifter i våra personalakter varvid bestämmelser för hur länge de sparas gäller.

Vilka rättigheter har du rörande dina uppgifter?

Vi tar hänsyn till dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. De här rättigheterna är inte absoluta och gäller inte i alla fall. Du kan:

 • begära tillgång till dina uppgifter och information om hur vi använder och behandlar dina uppgifter.
 • begära att dina uppgifter rättas eller raderas.
 • begära att användningen av dina uppgifter begränsas.
 • begära en elektronisk kopia av dina uppgifter eller att dina uppgifter överförs till andra IT-system.
 • invända mot att dina uppgifter behandlas.
 • när som helst ta tillbaka ditt medgivande om att vi får behandla dina uppgifter i de fall du måste godkänna att vi använder eller behandlar sådan information.

Skicka in dina krav till global-privacy@awin.com.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss. Om du inte samtycker till hur vi har behandlat dina uppgifter eller svarat på dina krav kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Överför vi dina uppgifter till länder utanför EES?

Vi är etablerade i följande länder och i samband med vår verksamhet kan vi överföra personliga uppgifter till andra företag som ingår i vår grupp i dessa länder. Vi överför även dina uppgifter till underleverantörer, både inom och utanför EU.

När vi överför dina uppgifter till företag i vår grupp eller leverantörer i länder som inte anses ha en tillräcklig skyddsnivå enligt EU-kommissionen, har vi anordnat särskilda avtal som omfattar EU-kommissionens standardklausuler (typklausuler) för att säkerställa att dina uppgifter behandlas enligt gällande lagar om dataskydd, särskilt GDPR, av alla parter.

Om du vill ha mer information om dessa skyddsåtgärder ber vi dig kontakta global-privacy@awin.com.

Vad händer om vi ändrar vår sekretesspolicy?

Den här sekretesspolicyn kan uppdateras med jämna mellanrum. Vi informerar om ändringar genom att publicera den nya policyn här och, om det är genomförbart, genom att kontakta dig via e-post.

Awin Användare

Hur använder vi uppgifter från användare?

Awin använder i huvudsak uppgifterna för att spåra en användare från en publicist till en annonsör. Genom att använda spårning kan Awin se att en användare har besökt en publicists tjänst, hittat en produkt och klickat på länken till annonsörens tjänst för att granska eller köpa produkten.

Syftet med spårning är att koppla publicistens försäljning och marknadsföring till en viss transaktion, så att annonsören kan belöna publicisterna baserat på transaktioner. Med hjälp av spårning kan Awin även tillhandahålla publicister och annonsörer aktuella rapporter. Den största delen av de här rapporterna innehåller endast insamlad statistik.

Awin vet inte vem användaren är utan känner bara till att samma användare först hittade publicisten och sedan hamnade hos annonsören och att affiliatemarknadsföringskampanjen var framgångsrik när det gäller den här användaren.

Genom att använda begränsade användarprofiler som inte visar användarens namn eller identitet kan Awin spåra användarens väg när den börjar på en enhet och avslutas på en annan enhet. Tack vare den här funktionen kan Awin se om en rekommendation hittas på en enhet och fullföljs på en annan enhet. Profilen används endast för att koppla försäljning och marknadsföring till en viss publicist, även om användaren har bytt till en annan enhet och fullbordat transaktionen där.

Awin tillåter att publicister frågar om en användares handling borde ha generat provision för publicisten. För detta ändamål måste information utbytas mellan publicister och annonsörer. Annonsörer använder informationen från publicisterna för att jämföra med sina egna uppgifter. Awin tillhandahåller dataöverföring och betalning av provision som publicisten har tjänat in.

Hur samlar vi in uppgifter från användare?

Huvudfunktionerna som Awin använder för spårning är Tracking Domain Cookies, Journey Tags och digitalt fingeravtryck.

Awin Tracking Domain Cookies: De här är cookies som överförs från Awins domän när en användare klickar på en annons som visas av en publicist. Vi använder den här informationen för att se vilka användare som hänvisas från vilka publicister till vilka annonsörer. Det finns även allmän information om cookies här. Vilka cookies som används för spårning anges här.

Advertiser Journey Tag: Det här är en JavaScript-kod som är integrerad i annonsörens tjänst så att Awin kan ta emot transaktionsinformation från annonsörerna. Awin använder den här informationen för att registrera, validera och rapportera fullbordade transaktioner så att publicisterna kan få rätt provision.

Fingeravtryck: Med den här metoden kan Awin identifiera en enhet med hjälp av vissa attribut i webbläsaren eller enheten (som skärmstorlek/-upplösning och användarinställningar).

Vilka uppgifter samlar vi in från användare?

Vi är måna om att inte samla in data som vi inte behöver. Den största delen av data som Awin använder genereras maskinellt. Vi kan särskilja personer men vi kan inte se vilka dessa personer är. Vi använder inte data för att förutsäga eller utvärdera användarnas intressen eller personligheter.

Awin är en del av affiliatemarknadsföringens ekosystem (se vårt avtal med annonsörer och publicister nedan) och har inte alltid full kontroll över personuppgifter som vi tar emot av användare, publicister och annonsörer.

Awin lagrar teckensekvenser vid en transaktion men den avslöjar inte namnet på användaren utan innehåller information om annonsörens kampanj, publicisten, användarens handling (t.ex. när denne klickar på en länk eller öppnar en sida och i vilket land detta gjordes) samt enheten som användes.

Awin får även begränsad transaktionsinformation via Journey Tag för att bekräfta att en transaktion har genomförts och för att tilldela exakt provision och utföra fakturering och rapportering. Informationen omfattar orderbelopp, om en rabattkod har använts, produkttyp och försäljningskanalen.

Awins datahantering gällande användaruppgifter kräver inte att en person identifieras och därför lagrar Awin mestadels anonymiserad data i detta hänseende. Pseudonymisering ökar sekretessen. Detta innebär att data skiljs från identifierande information så att den inte längre kan kopplas till en viss person utan att ytterligare information behövs. Pseudonymisering minskar därför riskerna i samband med datahantering samtidigt som data ändå kan användas.

Awins berättigade intresse av att använda uppgifterna

Vi har noga övervägt våra berättigade intressen och använder resultatet för att behandla användarinformation i de syften som anges i det här avsnittet av sekretesspolicyn.

När vi undersökte Awins berättigade intressen bedömde vi även hela affiliateekosystemets intressen. Ett balanseringsprov utfördes som bekräftade att spårning innebär ingen eller mycket liten risk för negativ inverkan på användarens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Berättigade intressen är inte begränsade till Awin utan kan även vara berättigade intressen från tredje part eller samhället som sådant. I samband med våra tjänster bedömer vi att:

 • annonsörer har rätt att utföra en reklamkampanj på nätet som ersätts enligt uppnådda resultat, vilket omfattar att tredje parter som hänvisar kunder eller eventuella kunder till annonsören kompenseras för hänvisningar som genererar försäljning för annonsörer eller som leder till en annan handling som annonsören önskar.
 • Publicister har ett intresse av att monetarisera sitt innehåll, sina tjänster eller andra aspekter av publicistens webbplats genom att generera försäljning baserad på reklam som ersätts resultatbaserat.
 • Annonsörer och publicister har ett intresse av att få rapporter som är relevanta för respektive generering av försäljning.
 • Awin har ett intresse av att hantera ett affiliatenätverk och att tillhandahålla teknologi, tjänster och rapportering mot betalning från annonsörer.
 • Awin, annonsörer, publicister och samhället i sig har ett intresse av att förhindra bedrägerier, missbruk av tjänster eller penningtvätt.

Vilka är våra bestämmelser angående publicister och annonsörer i vårt nätverk?

Awins affiliatenätverk förbinder annonsörer och publicister så att de kan samarbeta för att driva affiliatemarknadsföringskampanjer.

Varje part genomför sin roll i kampanjen för att uppfylla gemensamma syften och varje part kan fatta beslut om hur data ska användas.

Awin kräver i sina avtal att hela nätverket uppfyller dataskyddslagar och att alla parter uppfyller sina skyldigheter i fråga om att reagera på krav om att utöva rättigheter i samband med data. Du kan kontakta respektive part om du vill utöva dina rättigheter angående data som den parten hanterar.

Awin samarbetar med de här annonsörerna. Mer information om hur du kontaktar en publicist eller annonsör angående dina krav anges i deras respektive sekretesspolicyer. Mer information om hur du kontaktar Awin angående dina krav anges i ”Vilka rättigheter har du rörande dina uppgifter?” nedan.

Hur länge sparar vi användaruppgifter?

Vi sparar dina uppgifter endast så länge som behövs för att syftena med dem ska uppfyllas, vilket även omfattar syften att uppfylla lagliga krav, bokförings- eller rapporteringskrav.

När vi avgör hur länge uppgifterna ska sparas bedömer vi mängden, formen och känsligheten av personliga uppgifter, eventuell risk för olovlig användning eller att dina personuppgifter lämnas ut, syftena med att vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt, samt gällande lagstadgade krav.

I allmänhet sparar Awin spårningsinformation i 36 månader efter det att den samlats in.

Vilka rättigheter har du rörande dina uppgifter?

Vi tar hänsyn till dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. De här rättigheterna är inte absoluta och gäller inte i alla fall. Om du vill fråga om något angående dina personuppgifter, som beskrivs i den här sekretesspolicyn, ber vi dig kontakta oss på global-privacy@awin.com.

Du kan:

 • begära tillgång till dina uppgifter och information om hur vi använder och behandlar dina uppgifter.
 • begära att dina uppgifter rättas eller raderas.
 • begära att användningen av dina uppgifter begränsas.
 • begära en elektronisk kopia av dina uppgifter eller att dina uppgifter överförs till andra IT-system.
 • invända mot att dina uppgifter behandlas.
 • när som helst ta tillbaka ditt medgivande om att vi får behandla dina uppgifter i de fall du måste godkänna att vi använder eller behandlar sådan information.

Observera att Awin till största delen endast hanterar anonymiserad data om användare, se ”Vilka uppgifter samlar vi in från användare?”. Pseudonymisering innebär att vi inte kan identifiera personen med hjälp av data som vi sparat och kan därmed inte ge insyn i, ändra, radera eller överföra denna data utan ytterligare information (till exempel din IP-adress eller enhets-ID).

Hur använder vi uppgifterna för att hantera vår verksamhet?

Vi behandlar personuppgifter enligt våra berättigade intressen för att säkerställa att våra tjänster används enligt gällande bestämmelser och inte för bedrägerier, att användningen inte påverkar tjänsternas funktion negativt, att ingen behandlar vår personal och andra dåligt och för att verkställa våra rättigheter och uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

Om vi har anledning att misstänka att du bryter eller kan bryta mot gällande lagar, kan vi använda dina personuppgifter för att informera relevanta parter som din e-post-/internetleverantör eller brottsbekämpande myndigheter om innehållet.

Vem lämnar vi ut dina uppgifter till?

Gruppmedlemmar, personal, tjänsteleverantörer: Vi håller dina uppgifter konfidentiella men lämnar ut dem till gruppmedlemmar, vår personal, leverantörer eller underleverantörer om det är nödvändigt för syftena som anges i den här sekretesspolicyn. De får dock inte använda uppgifterna för egna intressen och ansvarar för att skydda dem. Aktiviteter som utförs av tredjepartsleverantörer inkluderar CRM-programvara, e-postmarknadsföringstjänster (MailChimp eller GetResponse), webbhotell, webbanalys och IT-support.

Sammanslagning eller förvärv: Om vi ingår i en sammanslagning, ett förvärv eller vid försäljning av alla eller en del av våra tillgångar informeras du via e-post, ett meddelande i kontot och/eller synlig information på vår webbplats om alla ändringar gällande innehav eller användning av information samt de val du har gjort angående denna information.

Skyldigheter enligt lag: Vi lämnar även ut dina uppgifter i den omfattning vi är skyldiga till det enligt lag (t.ex. till myndigheter och brottsbekämpande organ); i samband med rättsliga åtgärder eller eventuella rättsliga åtgärder; och för att upprätthålla, utöva eller försvara våra lagstadgade rättigheter (som omfattar att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier).

Verkställighet: Vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part för att verkställa eller tillämpa avtalsvillkor, för att undersöka eventuella brott eller skydda Awins, våra kunders och andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Hur hanterar vi dina uppgifter så att de är säkra?

Vi vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra att dina uppgifter förloras, missbrukas eller ändras.

Observera att det, även om vi är måna om att skydda information som vi behandlar, inte finns något säkerhetssystem som kan skydda mot alla eventuella säkerhetsöverträdelser.

Överför vi dina uppgifter till länder utanför EES?

Vi är etablerade i följande länder och i samband med vår verksamhet kan vi överföra personliga uppgifter till andra företag som ingår i vår grupp i dessa länder. Vi överför även dina uppgifter till underleverantörer, både inom och utanför EU.

När vi överför dina uppgifter till företag i vår grupp eller leverantörer i länder som inte anses ha en tillräcklig skyddsnivå enligt EU-kommissionen, har vi anordnat särskilda avtal som omfattar EU-kommissionens standardklausuler (typklausuler) för att säkerställa att dina uppgifter behandlas enligt gällande lagar om dataskydd, särskilt GDPR, av alla parter. Om du vill ha mer information om dessa skyddsåtgärder ber vi dig kontakta global-privacy@awin.com.

Vad händer om vi ändrar vår sekretesspolicy?

Den här sekretesspolicyn kan uppdateras med jämna mellanrum. Vi informerar om ändringar genom att publicera den nya policyn här.