Advertiser Training Seminar

Vid våra seminarier för annonsörer går vi igenom allt du behöver veta för att delta i ett affiliateprogram inom vårt nätverk. Våra seminarier erbjuds för alla nya annonsörer när de går med i nätverket.

Varför du ska närvara

Varför du ska närvara

  • Lyssna på tips om hur du lägger upp en framgångsrik affiliatestrategi
  • Dra lärdom av de viktigaste funktionerna på vår plattform
  • Bra tillfälle att nätverka och dela erfarenheter med andra annonsörer
  • Ta tillfälle i akt att träffa din account manager