GDPR & ePrivacy

De General Data Protection Regulation (GDPR), oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en de ePrivacy regelgeving betekenen een verschuiving in de wijze waarop de verwerking van persoonsgegevens in de EU wordt gereguleerd. Hier kunt u de nieuwste informatie, praktische richtlijnen en hulpmiddelen vinden om ervoor te zorgen dat uw bedrijf compliant is.

  •  
  • |  GDPR
25 mei 2018 is de datum waarop Europa's privacywetten onze manier van denken over onze persoonsgegevens en de relaties die we hebben met de bedrijven die deze gebruiken, fundamenteel zullen veranderen.
  •  
  • |  GDPR
Binnen één maand treedt de GDPR officieel in werking, het is daarom belangrijk dat publishers vertrouwd zijn met de wettelijke verplichtingen die zij moeten naleven. Een van de GDPR-concepten die uitvoerig is besproken en wellicht algemeen bekend is, is ‘toestemming’ en de vraag of dit van consumenten moet worden verkregen om affiliate-marketingactiviteiten te kunnen blijven uitvoeren.
  •  
  • |  GDPR
Alle organisaties die omgaan met gegevens hebben een juridische plicht om hier verantwoordelijk mee om te gaan. Om vast te stellen in welke mate bedrijven met gegevens omgaan, worden er verschillende posities bepaald met bijbehorende juridische verantwoordelijkheden en verplichtingen.
  •  
  • |  GDPR
Awin heeft zijn verplichtingen op het gebied van databescherming altijd serieus genomen en zal dit blijven doen in het nieuwe Europese wettelijke kader. De General Data Protection Regulation (GDPR), de Engelse benaming voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), treedt op 25 mei 2018 in werking. Hoewel de ePrivacy regelgeving op hetzelfde moment in werking moest treden, zal de huidige formulering ervan waarschijnlijk nog gaan veranderen en wordt daarom verwacht dat deze niet op dezelfde datum klaar is om in werking te treden.