De basis van mobiel - Tracking Mobile Sales

Over het gehele netwerk zien we een significant traffic volume en aantal transacties afkomstig van een mobiel apparaat.

Delen

Met een veranderend consumentengedrag, verandert het apparaat waarmee het internet bezocht wordt ook mee. Over het gehele netwerk zien we een significant traffic volume en aantal transacties afkomstig van een mobiel apparaat.