Awin’s reactie op het COVID-19 Coronavirus

  • Geschreven door
  • .

Hier schetsen we de maatregelen die we hebben genomen in het licht van het aanhoudende COVID-19 Coronavirus en zullen we deze blijven updaten.

Delen

Update 13 maart 

De Coronavirus-crisis neemt dagelijks een nieuwe wending en we hebben een comité opgericht dat de situatie in elk land actief volgt. We zijn vanmorgen bijeengekomen om te bepalen wat Awin moet doen om de gezondheid en het welzijn van onze partners en medewerkers te beschermen, om de verspreiding van COVID-19 in de bredere gemeenschap te beperken. 

Beslissing om de Awin kantoren te sluiten tot nadere orde

 Vanaf maandag zijn alle medewerkers van Awin gevraagd om vanuit huis te werken.  De kantoren van Awin zullen sluiten om dit mogelijk te maken. 

Waarom?

De gezondheid van onze medewerkers is onze eerste zorg. We hebben de afgelopen twee dagen een succesvolle thuiswerkproef uitgevoerd voor ons gehele personeel over de hele wereld. Omdat we hebben aangetoond dat we effectief kunnen functioneren zonder op kantoor te hoeven zijn, zien we geen reden om ons personeel extra risico's te laten lopen om dit virus op te lopen vanwege de noodzaak om naar het werk te reizen of samen tijd door te brengen in een kantooromgeving.  

Wat betekent dit?

Alle medewerkers van Awin zullen tot nadere orde vanuit huis werken.  Het is moeilijk te voorspellen hoe lang dit zal duren of hoe het virus zich zal ontwikkelen in elk land, maar we zullen de situatie blijven volgen en ons best doen om je regelmatig op de hoogte te houden.  

Onze medewerkers zijn nog steeds beschikbaar op de gebruikelijke communicatiekanalen en alle geplande vergaderingen zullen virtueel worden gemaakt. Dit beleid zal tot nader order van kracht zijn. Wij zullen de situatie volgen en indien nodig wijzigingen in deze richtlijnen communiceren. De verwachting is echter dat dit gedurende enkele weken de 'nieuwe norm' zal zijn.

Ook hier stellen we je geduld en begrip op prijs als we proberen de situatie te navigeren en verantwoord actie te ondernemen. Zoals altijd, als er vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen.

--------

Update 12 maart.

Met de gezondheid van Awin's partners en medewerkers in het achterhoofd willen we graag de maatregelen schetsen die we hebben genomen in het licht van het aanhoudende COVID-19 Coronavirus.

We streven ernaar om op de meest verantwoorde manier te handelen, waarbij we de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van onze partners en medewerkers te waarborgen en tegelijkertijd proberen om de hinder tot een minimum te beperken.

  Dagelijkse werkzaamheden en vergaderingen

Awin heeft de afgelopen jaren in alle kantoren al een flexibel werkbeleid ingevoerd, waardoor de bedrijfscontinuïteit ook op afstand kan worden gewaarborgd.

In overeenstemming met de lokale gezondheids- en overheidsinstructies hebben we de volgende preventieve maatregelen genomen:

  • Flexibele regelingen voor werken op afstand voor het personeel in het algemeen
  • Preventieve regels voor werken op afstand voor werknemers die een bijzondere bescherming van hun gezondheid nodig hebben
  • Indien nodig lokaal: tijdelijke werkafspraken op afstand voor alle medewerkers met volledige continuïteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening
  • Zelfquarantaine en op afstand werken voor werknemers die in contact zijn geweest met besmette personen
  • Zelfquarantaine en op afstand werken voor werknemers die terugkeren van begrensde locaties, of als hun partner of familieleden ook naar die gebieden zijn gereisd.
  • Waar mogelijk zijn online/virtuele bijeenkomsten georganiseerd ter vervanging van face-to-face bijeenkomsten, zowel intern als extern 

Zakenreizen

  • We hebben alle internationale vliegreizen tot 30 juni 2020 geannuleerd en zullen waar mogelijk de online/virtuele bijeenkomsten maximaliseren.
  • Lokale reizen binnen een regio worden tot een minimum beperkt en voortdurend herzien volgens de richtlijnen van de lokale overheid. 

Evenementen en trainingen

Naarmate de situatie zich verder ontwikkelt, vinden wij het onverantwoord om grote groepen mensen van over de hele wereld bij elkaar te brengen. Daarom hebben we besloten om alle Awin-evenementen en -trainingen die tussen nu en 30 juni 2020 wereldwijd zouden plaatsvinden, te annuleren.
Dit was geen gemakkelijke beslissing of een beslissing die lichtvaardig werd genomen. Maar omdat de situatie zich dagelijks blijft ontwikkelen, wilden we niet alleen het veiligheidsrisico verminderen, maar ook de financiële gevolgen voor onze partners en het risico dat er later geld verloren gaat als de reisbeperkingen blijven toenemen.
 We denken dat het, het beste is om nu de beslissing te nemen, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is, in plaats van te werken onder de dreiging van annulering en meer gezondheids- en financiële kosten te maken. We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om virtuele evenementen in hun plaats te organiseren en zullen je op de hoogte houden hiervan.

We zullen alle tickets en sponsoring voor de geannuleerde evenementen en trainingen terugbetalen. We bieden ook de mogelijkheid om deze over te hevelen naar onze evenementen in 2021, laat ons dat dan weten.  

Wij bieden onze oprechte verontschuldigingen aan voor elke onderbreking die onze partners in deze periode ervaren, terwijl wij de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om het risico van een situatie en gebeurtenissen buiten onze controle te helpen voorkomen.

Awin zal altijd de officiële richtlijnen en regelgeving van de overheid in deze zaak volgen, en we blijven de officiële kanalen voor ontwikkelingen volgen en zullen onze praktijken dienovereenkomstig aanpassen.

Als er vragen zijn over deze kwestie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Delen