Het nieuwe platform; nog meer inzicht in je uitbetalingen

  • Geschreven door
  • .

Als publisher bij Awin wil je natuurlijk snel informatie kunnen vinden en acties kunnen uitvoeren om bijvoorbeeld je campagnes te optimaliseren. En dit willen wij uiteraard ook. Deze motivatie heeft er onder andere voor gezorgd dat wij destijds hebben besloten the best of both worlds van de twee ‘oude’ platformen te verenigen tot één geavanceerd, nieuw Awin platform. Maar om hier dagelijks gemakkelijk mee te werken, is het wel handig om te weten waar je moet zijn. Daarom pogen wij jou met onder andere deze reeks blogartikelen wegwijs te maken in ons nieuwe platform, zodat jij niet alleen efficiënt aan de slag kan, maar ook weet waar je aan toe bent.

Delen

Uitbetalingen
Met het oog op efficiëntie en gemak zijn een aantal zaken met betrekking tot betalingen gewijzigd in het nieuwe platform. Een van de belangrijkste veranderingen zijn de credit nota’s; deze zijn op een aantal punten wezenlijk veranderd ten opzichte van de nota’s in de (zanox) Marketplace. Een flinke efficiëntieslag die we hebben gemaakt, is namelijk het weghalen van de verplichting om een credit nota vrij te moeten geven alvorens tot uitbetaling werd overgegaan. In het nieuwe platform is dit niet meer aan de orde. 
En de tweede gunstige wijziging is dat in het nieuwe platform publishers standaard twee keer per maand worden uitbetaald:

  • Op de 1ste van de maand wordt uitbetaling ontvangen van commissie tot en met de 15de van de voorgaande maand. Bijvoorbeeld: de credit nota van 1 september bevat goedgekeurde sales tot en met 15 augustus.
  • Op de 15de van de maand wordt uitbetaling ontvangen van commissie tot en met de 30e/31e van de voorgaande maand. Bijvoorbeeld: de credit nota van 15 september bevat de goedgekeurde sales tot en met 30/31 augustus.

Je ontvangt als publisher dan ook tweemaandelijks een credit nota. Nadat de credit nota is aangemaakt, zal de betaling de eerstvolgende werkdag worden verricht. Het duurt ongeveer 3 dagen voordat het bedrag zichtbaar is op de bankrekening van de publisher.

Credit nota’s in het nieuwe platform
Jouw credit nota’s kun je vinden in het tabblad ‘Rapportages’ onder de kop ‘Betaling’. Hier kun je vervolgens kiezen tussen je betalingsoverzicht of betalingshistorie.

Rapportages_betaling

In het overzicht is per valuta aangegeven wat de volgende betaling is, hoeveel commissie bevestigd is, welke betalingsfrequentie geldt en wat de methode van betaling is. In de betalingshistorie kun je – eveneens per valuta - een bijgewerkte lijst met alle ontvangen betalingen zien. Klik je op het bedrag van een betaling, dan wordt de credit nota geopend. Hier zie je per adverteerder gespecificeerd uit welke commissiebedragen de credit nota bestaat.
Je kunt overigens nog dieper in de credit nota duiken. In het betalingshistorie overzicht kun je per adverteerder namelijk ook kiezen voor een ‘Actie(s)’, wanneer je op het grafiekicoontje klikt, verschijnt een gedetailleerd transactieoverzicht met alle relevante én interessante informatie die jou nog meer inzicht geven in je sales. Denk hierbij aan klik- en transactiedata, betalingsvoortgang en devicetype waarop de klik en transactie hebben plaatsgevonden. Uiteraard ontbreken in deze credit nota specificatie de nodige zoekfilters niet om gerichte zoekacties uit te kunnen voeren.

Zoekfilters in de credit nota


Betalingsstatus
Een nieuwe feature in het nieuwe platform dat eveneens het gebruiksgemak moet verbeteren is de ‘Betalingsstatus’. De betalingsstatus heeft de kenmerken van een verkeerslicht.

Traffic light

Er zijn namelijk drie kleurvarianten waarmee de betalingsstatus van een adverteerder(programma) wordt aangeduid:

Groen – de adverteerder valt binnen zijn kredietlimiet. Goedgekeurde commissies worden volledig aan publishers uitbetaald.

Oranje – de adverteerder valt buiten zijn betalingsvoorwaarden en/of kredietlimiet. Goedgekeurde commissies worden uitsluitend betaald na ontvangst van betaling door de adverteerder.

Rood – wordt uitsluitend gebruikt in gevallen van faillissement of buitensporige kredietniveaus.

Op onze Wiki-pagina over de adverteerder betalingsstatus vind je meer en uitgebreider informatie over de betalingsaanduiding.

Betalingsstatussen in het nieuwe platform
Om de betalingsstatus van een adverteerdersprogramma te zien, kies je voor het tabblad ‘Adverteerders’. Onder ‘Programma’s’ kun je vervolgens een keuze maken tussen de programma’s waar je bij bent aangesloten [Mijn programma’s], programma’s die inmiddels gestopt zijn [Gesloten programma’s] of programma’s waar je nog niet bij bent aangesloten [Aansluiten bij programma’s].

Mijn programma

In de overzichten ‘Mijn programma’s’ en ‘Aansluiten bij programma’s’ zie je in alle tabbladen bij elke adverteerder in de regel de betalingsstatus aangegeven middels een groen, oranje of rood bolletje.

Adv.betalingsoverzicht


Als je de muiscursor op het bolletje plaatst, verschijnt de toelichting behorend bij de kleur die is aangegeven. Vanuit dit pop-up venster kun je direct doorklikken naar de Wiki-pagina voor uitgebreidere informatie.

Accelerated payments
Een handige toevoeging aan de verkeerslicht betalingsstatussen is dat ook in één oogopslag te zien is welke adverteerderprogramma’s het zogenoemde accelerated payments aanbieden. Alle programma’s met een groene betalingsstatus bieden deze versnelde uitbetaling namelijk aan. Deze service hebben wij enkele maanden geleden in al onze markten uitgerold en houdt simpelweg in dat alle publishers in ons netwerk, bij adverteerderprogramma’s met de groene status, sneller en consistenter krijgen uitbetaald. Met andere woorden, er wordt niet gewacht totdat de adverteerder ons betaalt alvorens wij overgaan tot uitbetaling aan publishers.

accelerated payments

Normaliter wordt de commissiestatus namelijk op 'open/pending' gezet, zolang de transactie niet beoordeeld en gevalideerd is door de adverteerder. (Deze periode is bijvoorbeeld de periode waarin consumenten producten kunnen retourneren.) Vervolgens moet de publisher na goedkeuring wachten tot de adverteerder zijn factuur heeft ontvangen en deze factuur aan ons betaald heeft. In het nieuwe platform is dit dankzij accelerated payments niet meer het geval. De miljoeneninvestering die wij hebben gedaan om deze ‘buffer’ te creëren, zorgt ervoor dat wij dus niet meer op betaling van de adverteerders hoeven te wachten. Het stelt ons in staat om goedgekeurde commissies direct bij de eerstvolgende betaling aan onze publishers uit te keren.

Met deze vorm van versneld en consistent uitbetalen willen we een eventuele belemmering in je werkzaamheden als publisher wegnemen en je helpen je conversie te optimaliseren. Immers ben jij met accelerated payments in staat om sneller in te spelen op veranderingen en in een eerder stadium te investeren. Wij begrijpen namelijk dat anticiperen op trends en fluctuaties wel degelijk invloed heeft op je resultaten!

Wil je meer informatie over accelerated payments? Ook dat vind je, inclusief de voorwaarden voor accelerated payments, op de Awin Wiki.

Dit was ons tweede blogartikel over tools en features in het nieuwe platform. Houd onze Nieuws en evenementen sectie op de Awin website in de gaten, de komende weken zullen nog meer interessante artikelen in de reeks verschijnen, waarin opnieuw tools en features worden uitgelicht.

Heb je een suggestie of topic waarover meer informatie zeer welkom is? Laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar benelux-marketing@awin.com.

Delen