Regulamin dla Wydawców

Dołączenie do sieci jako wydawca

Wszyscy wydawcy, którzy zapisują się do sieci Awin i/lub ShareASale muszą zaakceptować Regulamin dla Wydawców zamieszczony na tej stronie. Strona zawiera wyjśnienia dotyczące zasad i dokumentów, które będą się odnosić do Ciebie.

Zwróć uwagę, że w zależności od Twojej działalności może mieć do Ciebie zastosowanie wiele warunków i dokumentów umownych, więc przeczytaj uważnie tę stronę. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia i dalsze przykłady można znaleźć na stronie Partner Success Center, a także na liście najczęściej zadawanych pytań związanych (FAQ).

Dane kontaktowe

Aby uzyskać więcj inoformacji, odiwedź Partner Success Center i poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami pod adresem publishersuccess@awin.com.

T&C , które dotyczą Ciebie

Wersja Regulaminu dla Wydawców, która będzie dotyczyć Ciebie, jest zależna od programu, w którym uczestniczysz. Obowiązuje następująca zasada:

Regulamin dla Wydawców AWIN AG

Dotyczy CIę jeśli: masz rezydencję podatkową w UE i działać w programie/programach sieci Awin.

AWIN LTD Publihser Terms

Ma zastosowanie jeśli: Jesteś aktywny w programach w sieci Awin, a zasady Brazilian Publisher Terms nie mają zastosowania.

Awin Brazil Reglamin Wydawców

Dotyczy jeśli: Jesteś zarejestrowanym w Brazylii wydawcą i działasz w programach brazylijskich w sieci Awin.

ShareASale.com, Inc Publisher Terms

Dotyczy jeśli: Działasz w programach sieci ShareASale.

Wydawca typu Private Network- załącznik

Ma zastosowanie, jeśli: Zostałeś zaproszony do udziału w prywatnej sieci afiliacyjnej reklamodawcy, która jest zarządzana przez Awin, ale oddzielona od pozostałych programów afliacyjnych Awin.

Jakie przepisy dotyczące przetwarzania danych mają zastosowanie

Aneks dotyczący przetwarzania danych, który będzie miał zastosowanie dla Ciebie, zależy od tego, czy współpracujesz z AWIN LTD lub AWIN AG oraz/lub od tego, czy przetwarzasz dane osobowe poszczególnych osób. Obowiązują następujące zasady:

Aneks RODO

Ma zastosowanie jeśli:

(i) Współpracujesz z AWIN LTD lub AWIN AG; oraz/ lub

(ii) Przetwarzasz dane osób w UE (tj. konsumentów w UE/UK, odwiedzających strony internetowe).

Załącznik CCPA

Dotyczy jeśli: Przetwarzasz dane osobowe rezydentów Kalifornii (np. konsumentów, odwiedziających stronę internetową)

LGPD

Dotyczy jeśli: Przetwarzasz dane odobowe dotyczące mieszkańców Brazylii (np. użytkowników, odwiedzających stronę iternetową).

 

Regulamin dla Wydawców

AWIN AG

Proszę kliknąć poniżej aby przeczytać standardowy regulamin wydawców AWIN AG:

  1. EN - UK
  2. DE
  3. ES
  4. FR
  5. IT
  6. PL

AWIN LTD

Proszę kliknąć poniżej aby przeczytać standardowy regulamin wydawców AWIN LTD:

  1. EN - UK
  2. EN - US

Awin Brazylia

Proszę kliknąć poniżej aby przeczytać standardowy regulamin wydawców Awin Brasil:

  1. PT

 

ShareASale.com, Inc

Proszę kliknąć poniżej aby przeczytać standardowy regulamin wydawców ShareASale.com:

  1. EN-US