Site notice

Site notice

  AWIN Sp.z.o.o.
  ul. Domaniewska 48
  02-672 Warszawa
  Polska

  Spółka zrejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306977 i numerem NIP 5252429277 i kapitałem zakładowym w wysokości 5 000.00 PLN.

  Centrala w Berlinie

  AWIN AG | Siedziba główna: Berlin
  Landsberger Allee 104 BC
  10249 Berlin
  Deutschland
  T: +49 (0)30 50 96 91 - 0
  F: +49 (0)30 50 96 91 - 99
  AG Charlottenburg | HRB 75459 | Numer identyfikacyjny VAT: DE 209981705
  Zarząd firmy: Adam Ross (CEO) | David Lloyd (CCO) | Virpy Richter (CFO) | Peter Loveday (CTO)
  Przewodniczący Rady Nadzorczej: Dr. Ulrike Handel

  Platform of the EU Commission for online dispute resolution (ODR platform):

  http://ec.europa.eu/consumers/odr/