Polityka Prywatności

Czego dotyczy Polityka Prywatności?

Zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania prywatności użytkowników. Polityka Prywatności wyjaśnia, na jakiej podstawie będziemy przetwarzać zebrane od Ciebie dane osobowe. Decyzje dotyczące celów i sposobów przetwarzania zbieranych przez nas danych osobowych podejmujemy jako „administrator”.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące:

 • rodzaju informacji zbieranych na Twój temat;
 • sposobu wykorzystania informacji zbieranych na Twój temat;
 • ewentualnego ujawniania tych informacji podmiotom trzecim; oraz
 • Twoich wyborów oraz praw w odniesieniu do dostarczonych nam przez Ciebie danych osobowych.

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?

Awin prowadzi sieć marketingu afiliacyjnego tworzoną przez Reklamodawców i Wydawców. Sieć Awin umożliwia Reklamodawcom i Wydawcom nawiązanie kontaktu, dzięki czemu Wydawcy promują Reklamodawców i ich produkty poprzez wyświetlanie reklam na swoich stronach internetowych. Konsumenci klikający reklamę są przekierowywani ze strony Wydawcy do strony Reklamodawcy, gdzie mogą dokonać transakcji.

Kim jesteś i co chcesz wiedzieć?

Istotne dla Ciebie informacje chcemy udostępnić Ci w najprostszy możliwy sposób. W tym celu przewiń stronę do odpowiedniej tabeli poniżej lub kliknij odpowiednią kategorię:

Pytania?

Powołaliśmy inspektora ochrony danych (IOD), odpowiedzialnego za nadzorowanie kwestii dotyczących Polityki Prywatności oraz przetwarzania danych przez Awin Group. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki Prywatności, w tym jakiekolwiek wnioski o wykonanie przysługujących Ci praw, skontaktuj się z inspektorem, wykorzystując podane poniżej informacje:

AWIN AG Data Protection Officer
Landsberger Allee 104 BC
10249 Berlin
Niemcy

Global-privacy@awin.com

Odwiedzający stronę internetową Awin

W jaki sposób wykorzystujemy dane o odwiedzających naszą stronę?

Odpowiadanie na pytania

Jeśli skontaktujesz się z nami w sprawie naszych usług, wypełnione formularze lub wysłane e-maile mogą zawierać informacje o Tobie, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i zapytanie.

Zgodnie z uzasadnionym interesem, jaki mamy w promowaniu i prowadzeniu naszej działalności, będziemy przetwarzać Twoje zapytania w celu udzielenia odpowiedzi i dostarczenia Ci informacji na temat oferowanych przez nas usług.

Wysyłanie wiadomości i aktualizacji

Jeśli prosisz o dodanie do naszej listy mailingowej, będziemy Cię na bieżąco informować o nowościach za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że zechcesz zostać usunięty(-a) z tej listy (w takim przypadku prosimy o poinformowanie nas, klikając na przycisk Wypisz się na dole każdej otrzymanej wiadomości marketingowej). Newsletter zostanie wysłany przez „MailChimp”.

Zasady ochrony prywatności MailChimp można znaleźć tutaj.

Newsletter będzie wysyłany za pośrednictwem platformy do wysyłania newsletterów „MailChimp”. Adresy e-mail odbiorców newsletterów, jak również inne dane opisane w kontekście tych informacji są przechowywane na serwerach MailChimp w USA. MailChimp wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny biuletynów w naszym imieniu. Ponadto, MailChimp może wykorzystać te dane do optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. do optymalizacji technicznej wysyłki i prezentacji biuletynu. MailChimp nie wykorzystuje jednak danych naszych odbiorców poczty elektronicznej do samodzielnego kontaktowania się z nimi lub przekazywania ich osobom trzecim.

Wtyczki mediów społecznościowych

Firma Awin uczestniczy w portalach społecznościowych i rynkach za pośrednictwem tych serwisów, a także wdrożyła na naszych stronach wyselekcjonowane wtyczki mediów społecznościowych. Wszystkie wtyczki mediów społecznościowych są wykorzystywane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w marketingu naszej działalności i komunikacji z naszymi partnerami biznesowymi i ogólnopojętą społecznością.

Użytkownicy, którzy nie chcą łączyć się z wtyczkami używanymi na naszych stronach internetowych, mogą instalować wtyczki do przeglądarek zwiększające prywatność, takie jak Ghostery (https://www.ghostery.com),NoScript (https://noscript.net/)lub DoNotTrackMe (https://www.abine.com/index.html).

Gdy wejdziesz na naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę do sieci społecznościowej przeglądarka lub aplikacja nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami sieci społecznościowych. Informacje o tym, że Twoja przeglądarka odwiedziła stronę Awin, zostaną przekazane do portalu społecznościowego, nawet jeśli nie posiadasz konta w tym serwisie społecznościowym lub nie jest zalogowany(-a) na swoim koncie. Jeśli jesteś zalogowany(-a) na swoje konto w tym samym czasie, odsłona strony może być przypisana do Twojego profilu.

Nasza strona łączy się z następującymi portalami społecznościowymi:

Analiza stron internetowych:

Google Analytics używamy na naszej stronie internetowej do weryfikacji anonimowego korzystania z naszej strony internetowej. Jeśli chce zrezygnować z monitorowania swojego zachowania przez Google Analytics na naszej stronie internetowej, skorzystaj z tego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

W jaki sposób wykorzystujemy dane do administrowania naszą firmą?

Przetwarzamy dane osobowe w uzasadnionym interesie zapewnienia, że korzystanie z naszych usług jest zgodne z prawem i nie stanowi oszustwa, nie zakłóca działania naszych usług, nie prześladuje naszych pracowników ani innych osób, a także w celu egzekwowania naszych praw i przestrzegania naszych zobowiązań prawnych.

Jeżeli mamy uzasadnione podejrzenia, że naruszasz lub możesz naruszać którekolwiek z obowiązujących przepisów prawa, możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do poinformowania o zaistniałym fakcie odpowiednie strony trzecie, takie jak dostawca poczty elektronicznej / internetu lub organy ścigania.

Z kim dzielimy się Twoimi informacjami?

Członkowie grupy, personel, usługodawcy: Zachowujemy poufność informacji o Tobie, ale ujawniamy je członkom naszej grupy, personelowi, dostawcom lub podwykonawcom w zakresie, w jakim jest to zasadnie konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Wynika to jednak z faktu, że nie wykorzystują one informacji w sposób niezależny i zgodziły się je chronić. Działania, które są prowadzone przez zewnętrznych usługodawców dotyczą: zarządzania CRM, usług związanych z email marketingiem (MailChimp czy GetResponse), hostingu strony, analityki strony i wsparcia IT.

Fuzja lub przejęcie: Jeśli jesteśmy zaangażowani w fuzję, przejęcie lub sprzedaż całości lub części naszych aktywów, powiadomimy Cię za pośrednictwem e-maila, wiadomości na konto i/lub widocznego powiadomienia na naszej stronie internetowej o wszelkich zmianach własności lub wykorzystania informacji, jak również o wszelkich wyborach, jakie możesz mieć w odniesieniu do tych informacji.

Wymagane przez prawo: Ponadto ujawniamy informacje o Tobie w zakresie, w jakim wymaga tego prawo (np. organom rządowym i organom ścigania), w związku z postępowaniem sądowym lub przyszłym postępowaniem sądowym oraz w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym podmiotom w celu zapobiegania nadużyciom finansowym).

Egzekwowanie przepisów: Ujawniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim w celu egzekwowania lub stosowania warunków umów, badania potencjalnych naruszeń lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Awin, naszych klientów lub innych podmiotów.

Jak chronimy Twoje dane?

Podejmujemy wszelkie rozsądne techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec stratom, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych.

Należy pamiętać, że chociaż staramy się zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych i utrzymywanych informacji, żaden system bezpieczeństwa nie jest w stanie zapobiec wszelkim potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego ich wykorzystania lub ujawnienia, cele, dla których je przetwarzamy  oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także stosowne wymogi prawne.

Jakie przysługują Ci prawa w odniesieniu do danych?

Przestrzegamy praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Prawa te nie mają charakteru bezwzględnego i nie zawsze mają zastosowanie we wszystkich przypadkach. Masz prawo:

 • wystąpić o dostęp do informacji związanych z wykorzystaniem i przetwarzaniem przez nas informacji o Tobie;
 • zażądać poprawienia lub usunięcia swoich danych;
 • zażądać ograniczenia wykorzystywania przez nas informacji o Tobie;
 • zażądać kopii informacji nadającej się do odczytu lub transferu informacji do innych systemów IT;
 • sprzeciwiać się przetwarzaniu swoich danych w celu uzyskania pewności; oraz
 • wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas informacji o Tobie w dowolnym momencie, w którym polegamy na Twojej zgodzie na wykorzystanie lub przetworzenie tych informacji.

Prosimy o przesyłanie próśb na adres global-privacy@awin.com.

Jeśli nie jesteś zadowolony(-a) ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, poinformuj nas o tym kontaktując się z nami. Jeśli nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki przetwarzaliśmy Twoje dane lub nie odpowiedzieliśmy na Twoje pytania w ww. zakresie, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

Czy przekazujemy dane poza EOG?

Posiadamy zarejestrowaną działalność w następujących krajach: w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej możemy przekazywać dane osobowe innym podmiotom należącym do naszej grupy w tych krajach. Przekazujemy również Twoje dane naszym podwykonawcom, zarówno z UE, jak i spoza niej.

Przekazując Twoje dane osobowe podmiotom należącym do naszej grupy lub usługodawcom w krajach, które nie zostały uznane za kraje o odpowiednim poziomie ochrony na mocy decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności danych, zawarliśmy specjalne umowy zawierające standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej („klauzule wzorcowe”), aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są traktowane przez wszystkie strony w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności RODO i z poszanowaniem tych przepisów.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat tych środków ochronnych prosimy o kontakt pod adresem global-privacy@awin.com.

Co się stanie, gdy wprowadzimy zmiany w Polityce Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię, zamieszczając tutaj nowe zasady.

Reklamodawcy i Wydawcy

W jaki sposób wykorzystujemy dane pochodzące od Reklamodawców i Wydawców?

Świadczenie naszych usług

Aby uzyskać dostęp do naszych usług, zapewniamy naszym Wydawcom i Reklamodawcom dedykowane konto w naszym interfejsie. Aby uzyskać dostęp do naszych technologii konieczna jest uprzednia rejestracja. Awin jest w posiadaniu wszystkich danych, które zostały podane przez Ciebie (zarówno przez interfejs jak i w inny sposób). Prawdopodobnie będzie to imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail.

Możemy uzyskiwać informacje na temat urządzenia, z którego korzystasz w celu korzystania z naszego interfejsu, np. system operacyjny czy przeglądarka urządzenia.

Informacje takie będziemy wykorzystywać do świadczenia i/lub udostępniania naszych usług zgodnie z warunkami korzystania z naszych usług lub w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu we właściwym zarządzaniu naszą działalnością.

Marketing względem Ciebie lub Twojej firmy

Wykorzystujemy różne formy marketingu, aby zapewniać Ci materiały promocyjne na temat naszych usług. Możemy przetwarzać dane kontaktowe przekazywane nam przez Ciebie (za pośrednictwem naszej strony internetowej, wizytówek lub poprzez korzystanie z naszych usług) w celach marketingowych zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami w celu promowania naszej działalności. Możesz w każdym momencie poprosić o usunięcie z listy mailingowej poprzez rezygnację z subskrypcji na dole każdej marketingowej wiadomości e-mail.

Newsletter będzie wysyłany za pośrednictwem platformy do wysyłania newsletterów „MailChimp”. Adresy e-mail odbiorców newsletterów, jak również inne dane opisane w kontekście tych informacji są przechowywane na serwerach MailChimp w USA. MailChimp wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny biuletynów w naszym imieniu. Ponadto, MailChimp może wykorzystać te dane do optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. do optymalizacji technicznej wysyłki i prezentacji biuletynu. MailChimp nie wykorzystuje jednak danych naszych odbiorców poczty elektronicznej do samodzielnego kontaktowania się z nimi lub przekazywania ich innym osobom trzecim.

Zasady ochrony prywatności MailChimp można znaleźć tutaj.

Niektórzy Reklamodawcy mogą używać GetResponse w celu nawiązania kontaktu z Wydawcami odnośnie ofert i promocji. Polityka prywatności GetResponse znajduje się tutaj.

Poprawa i optymalizacja użyteczności

Nasz interfejs wykorzystuje pliki cookie i inne mechanizmy do pozyskiwania informacji analitycznych, które pomagają analizować sposób, w jaki interfejs jest wykorzystywany. Przetwarzamy te informacje w celu lepszego zrozumienia i zestawiania raportów statystycznych, dotyczących tej działalności. Informacje te nie są wykorzystywane przez nas do tworzenia Twojego profilu osobowego.

Google otrzyma zaszyfrowane adresy e-mail – jest to element trackingu Google, który wdrożyliśmy na naszej stronie awin.com. Na naszej stronie wykorzystujemy Google Analytics, do analizy statystyk ruchu i zachowania użytkowników. Spseudonimizowane dane takie jak adresy zaszyfrowane adresy e-mail, mogą być przekazywane do Google Analytics. Należy pamiętać, że Awin nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez Google. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Google może przetwarzać dane osobowe, odwiedź stronę Polityka prywatności. Jeśli chcesz zrezygnować z monitorowania Twojego zachowania na naszej stronie przez Google Analytics, skorzystaj z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Na naszej stronie internetowej używamy Google Analytics do weryfikacji anonimowego korzystania z naszej strony internetowej. Jeśli chcesz zrezygnować z monitorowania swojego zachowania przez Google Analytics na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z tego linku.

Poniżej znajduje się kilka ogólnych informacji na temat plików cookie. Pliki cookie wykorzystywane w naszym interfejsie są wymienione tutaj.

W jaki sposób wykorzystujemy dane do administrowania naszą firmą?

Przetwarzamy dane osobowe w uzasadnionym interesie zapewnienia, że korzystanie z naszych usług jest zgodne z prawem i nie stanowi oszustwa, nie zakłóca działania naszych usług, nie prześladuje naszych pracowników ani innych osób, a także w celu egzekwowania naszych praw i przestrzegania naszych zobowiązań prawnych.

Jeżeli mamy uzasadnione podejrzenia, że naruszasz lub możesz naruszać którekolwiek z obowiązujących przepisów prawa, możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do poinformowania o zaistniałym fakcie odpowiednie strony trzecie, takie jak dostawca poczty elektronicznej / internetu lub organy ścigania.

Z kim dzielimy się Twoimi informacjami?

Członkowie grupy, personel, usługodawcy: Zachowujemy poufność informacji o Tobie, ale ujawniamy je członkom naszej grupy, personelowi, dostawcom lub podwykonawcom w zakresie, w jakim jest to zasadnie konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Wynika to jednak z faktu, że nie wykorzystują one informacji w sposób niezależny i zgodziły się je chronić. Działania, które są prowadzone przez zewnętrznych usługodawców dotyczą: zarządzania CRM, usług związanych z email marketingiem (MailChimp czy GetResponse), hostingu strony, analityki strony i wsparcia IT.

Fuzja lub przejęcie: Jeśli jesteśmy zaangażowani w fuzję, przejęcie lub sprzedaż całości lub części naszych aktywów, zostaniesz powiadomiony(-a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości na konto i/lub widocznego powiadomienia na naszej stronie internetowej o wszelkich zmianach własności lub wykorzystania informacji, jak również o wszelkich wyborach, jakie może mieć w odniesieniu do tych informacji.

Wymagane przez prawo: Ponadto ujawniamy informacje o Tobie w zakresie, w jakim wymaga tego prawo (np. organom rządowym i organom ścigania), w związku z postępowaniem sądowym lub przyszłym postępowaniem sądowym oraz w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym podmiotom w celu zapobiegania nadużyciom finansowym).

Egzekwowanie przepisów: Ujawniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim w celu egzekwowania lub stosowania warunków umów, badania potencjalnych naruszeń lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Awin, naszych klientów lub innych podmiotów.

Jak chronimy Twoje dane?

Podejmujemy wszelkie rozsądne techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec stratom, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych.

Należy pamiętać, że chociaż staramy się zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych i utrzymywanych informacji, żaden system bezpieczeństwa nie jest w stanie zapobiec wszelkim potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego ich wykorzystania lub ujawnienia, cele, dla których je przetwarzamy  oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także stosowne wymogi prawne.

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego ich wykorzystania lub ujawnienia, cele, dla których je przetwarzamy  oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także stosowne wymogi prawne.

Jakie przysługują Ci prawa w odniesieniu do danych?

Przestrzegamy praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Prawa te nie mają charakteru bezwzględnego i nie zawsze mają zastosowanie we wszystkich przypadkach. Masz prawo:

 • wystąpić o dostęp do informacji związanych z wykorzystaniem i przetwarzaniem przez nas informacji o Tobie;
 • zażądać poprawienia lub usunięcia swoich danych;
 • zażądać ograniczenia wykorzystywania przez nas informacji o Tobie;
 • zażądać kopii informacji nadającej się do odczytu lub transferu informacji do innych systemów IT;
 • sprzeciwiać się przetwarzaniu swoich danych w celu uzyskania pewności; oraz
 • wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas informacji o Tobie w dowolnym momencie, w którym polegamy na Twojej zgodzie na wykorzystanie lub przetworzenie tych informacji.

Prosimy o przesyłanie próśb na adres global-privacy@awin.com.

Jeśli nie jesteś zadowolony(-a) ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, poinformuj nas o tym kontaktując się z nami. Jeśli nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki przetwarzaliśmy Twoje dane lub nie odpowiedzieliśmy na Twoje pytania w ww. zakresie, masz prawo  złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

Czy przekazujemy dane poza EOG?

Posiadamy zarejestrowaną działalność w następujących krajach: w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej możemy przekazywać dane osobowe innym podmiotom należącym do naszej grupy w tych krajach. Przekazujemy również Twoje dane naszym podwykonawcom, zarówno z UE, jak i spoza niej.

Przekazując Twoje dane osobowe podmiotom należącym do naszej grupy lub usługodawcom w krajach, które nie zostały uznane za kraje o odpowiednim poziomie ochrony na mocy decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności danych, zawarliśmy specjalne umowy zawierające standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej („klauzule wzorcowe”), aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są traktowane przez wszystkie strony w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności RODO i z poszanowaniem tych przepisów.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat tych środków ochronnych prosimy o kontakt pod adresem global-privacy@awin.com.

Co się stanie, gdy wprowadzimy zmiany w Polityce Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię pocztą elektroniczną, zamieszczając nowe zasady tutaj oraz w innych przeznaczonych do tego miejscach.

Użytkownicy końcowi Awin

W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkowników końcowych?

Awin wykorzystuje dane użytkowników głównie w celu śledzenia ich ścieżki zakupowej od strony Wydawcy do strony Reklamodawcy. Dzięki śledzeniu Awin może sprawdzić, czy użytkownik odwiedził serwis Wydawcy, znalazł produkt i kliknął w link do serwisu Reklamodawcy, aby przejrzeć lub kupić produkt.

Celem śledzenia jest przypisanie działań sprzedażowych i marketingowych Wydawcy do konkretnej transakcji, aby umożliwić Reklamodawcom wynagradzanie Wydawców za poszczególne transakcje. Dzięki funkcji śledzenia Awin może również udostępniać Wydawcom i Reklamodawcom raporty z tym związane. Większość tych sprawozdań zawiera jedynie zagregowane dane statystyczne.

Awin nie wie, kim jest użytkownik końcowy. Jedyne informacje, jakimi dysponuje, określają, czy ten sam użytkownik rozpoczął swoją podróż na stronie Wydawcy i zakończył ją na stronie Reklamodawcy.

Utrzymując ograniczony profil użytkownika, który nie ujawnia nazwy ani tożsamości użytkownika, Awin może również przeanalizować podróż użytkownika, która rozpoczyna się na jednym urządzeniu a kończy na innym. Profil służy wyłącznie do przypisywania Wydawcy akcji sprzedażowych i marketingowych, nawet jeśli użytkownik zmienił urządzenia przed dokończeniem transakcji.

Awin umożliwia Wydawcom weryfikację, czy działanie użytkownika wpłynęło na wygenerowanie prowizji lub nie. Wymaga to wymiany informacji pomiędzy Wydawcami i Reklamodawcami. Reklamodawcy wykorzystują informacje podane przez Wydawców do weryfikacji ich własnych zapisów transakcyjnych. Awin umożliwia udostępnianie tych danych i w rezultacie wypłatę wszelkich prowizji należnych Wydawcy.

W jaki sposób gromadzimy dane od użytkowników końcowych?

Głównymi technologiami wykorzystywanymi przez Awin do śledzenia są pliki cookie śledzenia domeny (Tracking Domain Cookies), znaczniki śledzenia (Journey Tags) i pobieranie cyfrowych „odcisków palca” urządzeń (Device Fingerprinting).

Pliki cookie śledzenia domeny Awin: Są to pliki cookie, które są obsługiwane przez domenę Awin, gdy użytkownik kliknie w reklamę wyświetlaną przez Wydawcę. Używamy tych informacji, aby zrozumieć, który Wydawca odsyła użytkownika do określonego Reklamodawcy. Poniżej znajduje się kilka ogólnych informacji na temat plików cookie. Nasze pliki cookie monitorowania są wymienione tutaj.

Znacznik śledzenia reklamodawcy: Jest to kod JavaScript zintegrowany z serwisem Reklamodawcy, który umożliwia Awin otrzymywanie informacji transakcyjnych od Reklamodawców. Awin wykorzystuje te informacje do rejestrowania, zatwierdzania i raportowania realizacji transakcji w celu podziału prowizji pomiędzy Wydawców.

Pobieranie cyfrowych „odcisków palca” urządzeń: Jest to metoda, za pomocą której Awin może jednoznacznie zidentyfikować urządzenie, biorąc pod uwagę pewne atrybuty przeglądarki lub urządzenia (w tym rozmiar/rozdzielczość ekranu i konfiguracje użytkownika).

Jakie dane uzyskujemy od użytkowników?

Dbamy o to, aby nie uzyskiwać danych, których nie potrzebujemy. Większość danych używanych przez Awin to dane generowane mechanicznie. Pozwalają nam wyróżnić osobę, ale nie ujawniają, kim ona jest. Nie wykorzystujemy tych danych do przewidywania, oceny zainteresowań lub osobowości użytkowników.

Awin jest częścią ekosystemu marketingu partnerskiego (patrz punkt 5 poniżej) i nie zawsze ma całkowitą kontrolę nad danymi osobowymi, które otrzymuje od użytkowników, Wydawców lub Reklamodawców.

Awin przechowuje indywidualny ciąg cyfr dotyczących transakcji, który nie ujawnia danych osobowych użytkownika. Zawiera natomiast informacje o kampanii Reklamodawcy, Wydawcy, akcji użytkownika (tj. kliknięcie lub odsłona i kraj, w którym wystąpiła) oraz o wykorzystywanym urządzeniu.

Awin otrzymuje również ograniczone informacje o transakcjach za pośrednictwem znacznika śledzenia aby potwierdzić, że transakcja miała miejsce i przeprowadzić dokładny podział prowizji, rozliczenie i raportowanie. Informacje te obejmują wartość zamówienia, rodzaj produktu i kanał sprzedaży.

Przetwarzanie danych przez Awin w odniesieniu do danych użytkownika nie wymaga bezpośredniej identyfikacji osoby fizycznej, dlatego Awin posiada w większości tzw. dane pseudonimizowane. Pseudonimizacja zwiększa prywatność. Chodzi o oddzielenie danych od identyfikatorów bezpośrednich, tak aby dane nie mogły być dłużej przypisane do konkretnej osoby bez wykorzystania dodatkowych informacji. Pseudonimizacja zmniejsza zatem ryzyko związane z przetwarzaniem danych, zachowując jednocześnie ich użyteczność.

Czy wykorzystywanie danych leży w uzasadnionym interesie Awin?

Zidentyfikowaliśmy uzasadnione interesy jako podstawę przetwarzania danych użytkowników do celów określonych w niniejszej części Polityki Prywatności.

Oceniając uzasadniony interes Awin, wzięto pod uwagę interesy całego ekosystemu partnerskiego. Przeprowadzono test bilansujący, w wyniku którego potwierdzono, że śledzenie nie wiąże się z żadnym ryzykiem lub z bardzo niskim ryzykiem nadmiernego negatywnego wpływu na interesy użytkownika lub podstawowe prawa i wolności.

Uzasadnione interesy nie ograniczają się do interesów firmy Awin, ale mogą to być uzasadnione interesy strony trzeciej lub społeczeństwa jako całości. W kontekście naszych usług bierzemy pod uwagę, że:

 • Reklamodawcy są zainteresowani prowadzeniem opłacanej na zasadzie wydajności kampanii reklamowej, w ramach której osoby trzecie odsyłające potencjalnych użytkowników na stronę Reklamodawcy otrzymują wynagrodzenie za odsyłania, które generują dochód na rzecz Reklamodawcy lub podejmują inne działania pożądane przez Reklamodawcę.
 • Wydawcy są zainteresowani monetyzacją swoich treści, usług lub innych aspektów strony internetowej Wydawcy poprzez generowanie przychodów z reklam, które są wypłacane w oparciu o uzyskane wyniki.
 • Reklamodawcy i Wydawcy są zainteresowani otrzymywaniem raportów istotnych dla generowania przez nich przychodów z prowadzonej działalności.
 • Firma Awin jest zainteresowana prowadzeniem partnerskiej sieci marketingowej oraz dostarczaniem technologii, usług i raportów w zamian za zapłatę ze strony Reklamodawców.
 • Awin, Reklamodawcy, Wydawcy i społeczeństwo jako całość są zainteresowani zapobieganiem oszustwom, nadużyciom usług lub praniu brudnych pieniędzy.

Jaka wygląda umowa z Wydawcami i Reklamodawcami w naszej sieci?

Partnerska sieć marketingowa Awin łączy Reklamodawców i Wydawców, dzięki czemu mogą oni wspólnie prowadzić partnerskie kampanie marketingowe.

Prowadząc kampanię, każda ze stron ma swój udział w realizacji wspólnych celów i każda ze stron może podejmować określone decyzje co do sposobu wykorzystania danych.

Zgodnie z umową Awin wymaga, aby wszystkie działania realizowane sieć były zgodne z prawem o ochronie danych oraz aby każda ze stron wypełniała swoje obowiązki w zakresie udzielania odpowiedzi na wnioski o skorzystanie z praw osób, których dane dotyczą. Możesz zwrócić się do każdej ze stron, jeśli zamierzasz korzystać ze swoich praw w odniesieniu do danych, które strona ta kontroluje.

Awin pośredniczy we współpracy między Reklamodawcami i Wydawcami. W celu uzyskania wskazówek, w jaki sposób zwrócić się z zapytaniem do Wydawcy lub Reklamodawcy, zapoznaj się z ich odniesieniami do ochronie prywatności umieszczonych bezpośrednio na stronie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zgłosić prośbę do Awin, zobacz rozdział 7 poniżej.

Jak długo przechowujemy dane użytkowników końcowych?

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego ich wykorzystania lub ujawnienia, cele, dla których je przetwarzamy oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także stosowne wymogi prawne.

Zasadniczo Awin przechowuje dane monitorowania przez 36 miesięcy od momentu ich uzyskania.

Jakie przysługują Ci prawa w odniesieniu do danych użytkownika?

Będziemy przestrzegać praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Prawa te nie mają charakteru bezwzględnego i nie zawsze mają zastosowanie we wszystkich przypadkach. W celu złożenia zapytania dotyczącego danych osobowych, zgodnie z opisem w niniejszej sekcji Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem global-privacy@awin.com.

Masz prawo:

 • wystąpić o dostęp do informacji związanych z wykorzystaniem i przetwarzaniem przez nas informacji o Tobie;
 • zażądać poprawienia lub usunięcia swoich danych;
 • zażądać ograniczenia wykorzystywania przez nas informacji o Tobie;
 • zażądać kopii informacji nadającej się do odczytu lub transferu informacji do innych systemów IT;
 • sprzeciwiać się przetwarzaniu swoich danych w celu uzyskania pewności; oraz
 • wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas informacji o Tobie w dowolnym momencie, w którym polegamy na Twojej zgodzie na wykorzystanie lub przetworzenie tych informacji.

Należy pamiętać, że zgodnie z opisem w punkcie 3 niniejszej Polityki Prywatności, Awin posiada w większości tak zwane dane „pseudonimizowane” w odniesieniu do użytkowników. Pseudonimizacja oznacza, że możemy nie być w stanie zidentyfikować osoby, która stoi za przechowywanymi przez nas danymi i dlatego nie możemy zapewnić im dostępu, poprawienia, usunięcia lub możliwości przenoszenia danych bez dostarczenia dodatkowych informacji (na przykład adresu IP lub identyfikatora urządzenia).

W jaki sposób wykorzystujemy dane do administrowania naszą firmą?

Przetwarzamy dane osobowe w uzasadnionym interesie zapewnienia, że korzystanie z naszych usług jest zgodne z prawem i nie stanowi oszustwa, nie zakłóca działania naszych usług, nie prześladuje naszych pracowników ani innych osób, a także w celu egzekwowania naszych praw i przestrzegania naszych zobowiązań prawnych.

Jeżeli mamy uzasadnione podejrzenia, że naruszasz lub możesz naruszać którekolwiek z obowiązujących przepisów prawa, możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do poinformowania o zaistniałym fakcie odpowiednie strony trzecie, takie jak dostawca poczty elektronicznej / internetu lub organy ścigania.

Z kim dzielimy się Twoimi informacjami?

Członkowie grupy, personel, usługodawcy: Zachowujemy poufność informacji o Tobie, ale ujawniamy je członkom naszej grupy, personelowi, dostawcom lub podwykonawcom w zakresie, w jakim jest to zasadnie konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Wynika to jednak z faktu, że nie wykorzystują one informacji w sposób niezależny i zgodziły się je chronić. Działania, które są prowadzone przez zewnętrznych usługodawców dotyczą: zarządzania CRM, usług związanych z email marketingiem (MailChimp czy GetResponse), hostingu strony, analityki strony i wsparcia IT.

Fuzja lub przejęcie: Jeśli jesteśmy zaangażowani w fuzję, przejęcie lub sprzedaż całości lub części naszych aktywów, powiadomimy Cię za pośrednictwem e-maila, wiadomości na konto i/lub widocznego powiadomienia na naszej stronie internetowej o wszelkich zmianach własności lub wykorzystania informacji, jak również o wszelkich wyborach, jakie możesz mieć w odniesieniu do tych informacji.

Wymagane przez prawo: Ponadto ujawniamy informacje o Tobie w zakresie, w jakim wymaga tego prawo (np. organom rządowym i organom ścigania), w związku z postępowaniem sądowym lub przyszłym postępowaniem sądowym oraz w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym podmiotom w celu zapobiegania nadużyciom finansowym).

Egzekwowanie przepisów: Ujawniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim w celu egzekwowania lub stosowania warunków umów, badania potencjalnych naruszeń lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Awin, naszych klientów lub innych podmiotów.

Jak chronimy Twoje dane?

Podejmujemy wszelkie rozsądne techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec stratom, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych.

Należy pamiętać, że chociaż staramy się zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych i utrzymywanych informacji, żaden system bezpieczeństwa nie jest w stanie zapobiec wszelkim potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa.

Czy przekazujemy dane poza EOG?

Posiadamy zarejestrowaną działalność w następujących krajach: w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej możemy przekazywać dane osobowe innym podmiotom należącym do naszej grupy w tych krajach. Przekazujemy również Twoje dane naszym podwykonawcom, zarówno z UE, jak i spoza niej.

Przekazując Twoje dane osobowe podmiotom należącym do naszej grupy lub usługodawcom w krajach, które nie zostały uznane za kraje o odpowiednim poziomie ochrony na mocy decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności danych, zawarliśmy specjalne umowy zawierające standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej („klauzule wzorcowe”), aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są traktowane przez wszystkie strony w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności RODO i z poszanowaniem tych przepisów.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat tych środków ochronnych prosimy o kontakt pod adresem global-privacy@awin.com.

Kandydaci ubiegający się o pracę

W jaki sposób wykorzystujemy dane kandydatów ubiegających się o pracę?

W ramach procesu rekrutacji gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe osób ubiegających się o pracę. Informacje te obejmują:

 • imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu etc.;
 • szczegółowe informacje o kwalifikacjach, umiejętnościach, doświadczeniu i historii zatrudnienia;
 • informacje na temat aktualnego poziomu wynagrodzenia, w tym uprawnień do świadczeń

Możemy pozyskiwać te informacje na różne sposoby. Na przykład mogą być one zawarte w formularzach zgłoszeniowych, CV lub życiorysach, uzyskane z dowodu osobistego lub innych dokumentów tożsamości, lub zebrane w drodze rozmów kwalifikacyjnych lub innych form oceny, w tym testów internetowych.

Musimy przetwarzać te informacje, aby na prośbę kandydata podjąć kroki przed zawarciem z nim umowy o pracę. Mamy również uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji oraz w prowadzeniu dokumentacji tego procesu. Przetwarzanie danych od kandydatów pozwala nam zarządzać procesem rekrutacji, oceniać i potwierdzać przydatność kandydata do pracy oraz decydować, komu zaproponować pracę.

Greenhouse

Na naszej stronie, wdrożylismy iFrames od Greenhouse, które umożliwia użytkownikom strony aplikowanie na wolne stanowiska w ramach grupy Awin. Więcej informacji o tym, w jaki sposób nasz partner przetwarza Twoje dane znajdziesz w informacjach dotyczących prywatności: https://www.greenhouse.io/de/privacy-policy.

W jaki sposób wykorzystujemy dane do administrowania naszą firmą?

Przetwarzamy dane osobowe w uzasadnionym interesie zapewnienia, że korzystanie z naszych usług jest zgodne z prawem i nie stanowi oszustwa, nie zakłóca działania naszych usług, nie prześladuje naszych pracowników ani innych osób, a także w celu egzekwowania naszych praw i przestrzegania naszych zobowiązań prawnych.

Jeżeli mamy uzasadnione podejrzenia, że naruszasz lub możesz naruszać którekolwiek z obowiązujących przepisów prawa, możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do poinformowania o zaistniałym fakcie odpowiednie strony trzecie, takie jak dostawca poczty elektronicznej / internetu lub organy ścigania.

Z kim dzielimy się Twoimi danymi?

Członkowie grupy, personel, usługodawcy: Zachowujemy poufność informacji o Tobie, ale ujawniamy je członkom naszej grupy, personelowi, dostawcom lub podwykonawcom w zakresie, w jakim jest to zasadnie konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Wynika to jednak z faktu, że nie wykorzystują one informacji w sposób niezależny i zgodziły się je chronić. Działalność prowadzona przez zewnętrznych usługodawców obejmuje: oprogramowanie do zarządzania CRM (MailChimp), hosting stron internetowych i wsparcie IT.

Fuzja lub przejęcie: Jeśli jesteśmy zaangażowani w fuzję, przejęcie lub sprzedaż całości lub części naszych aktywów, powiadomimy Cię za pośrednictwem e-maila, wiadomości na konto i/lub widocznego powiadomienia na naszej stronie internetowej o wszelkich zmianach własności lub wykorzystania informacji, jak również o wszelkich wyborach, jakie możesz mieć w odniesieniu do tych informacji.

Wymagane przez prawo: Ponadto ujawniamy informacje o Tobie w zakresie, w jakim wymaga tego prawo (np. organom rządowym i organom ścigania), w związku z postępowaniem sądowym lub przyszłym postępowaniem sądowym oraz w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym podmiotom w celu zapobiegania nadużyciom finansowym).

Egzekwowanie przepisów: Ujawniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim w celu egzekwowania lub stosowania warunków umów, badania potencjalnych naruszeń lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Awin, naszych klientów lub innych podmiotów.

Jak chronimy Twoje dane?

Podejmujemy wszelkie rozsądne techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec stratom, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych.

Należy pamiętać, że chociaż staramy się zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych i utrzymywanych informacji, żaden system bezpieczeństwa nie jest w stanie zapobiec wszelkim potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego ich wykorzystania lub ujawnienia, cele, dla których je przetwarzamy oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także stosowne wymogi prawne.

Co do zasady, Twoje dane osobowe zebrane w ramach procesu rekrutacji będą przechowywane przez 6 miesięcy od powiadomienia o odrzuceniu kandydatury. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji, Twoje dane osobowe będą przechowywane jako część akt osobowych i zastosowanie będą miały kolejne okresy przechowywania danych osobowych pracowników.

Jakie przysługują Ci prawa w odniesieniu do danych?

Przestrzegamy praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Prawa te nie mają charakteru bezwzględnego i nie zawsze mają zastosowanie we wszystkich przypadkach. Masz prawo:

 • wystąpić o dostęp do informacji związanych z wykorzystaniem i przetwarzaniem przez nas informacji o Tobie;
 • zażądać poprawienia lub usunięcia swoich danych;
 • zażądać ograniczenia wykorzystywania przez nas informacji o Tobie;
 • zażądać kopii informacji nadającej się do odczytu lub transferu informacji do innych systemów IT;
 • sprzeciwiać się przetwarzaniu swoich danych w celu uzyskania pewności; oraz
 • wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas informacji o Tobie w dowolnym momencie, w którym polegamy na Twojej zgodzie na wykorzystanie lub przetworzenie tych informacji.

Prosimy o przesyłanie próśb na adres global-privacy@awin.com.

Jeśli nie jesteś zadowolony(-a) ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, poinformuj nas o tym kontaktując się z nami. Jeśli nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki przetwarzaliśmy Twoje dane lub nie odpowiedzieliśmy na Twoje pytania w ww. zakresie, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

Czy przekazujemy dane poza EOG?

Posiadamy zarejestrowaną działalność w następujących krajach: w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej możemy przekazywać dane osobowe innym podmiotom należącym do naszej grupy w tych krajach. Przekazujemy również Twoje dane naszym podwykonawcom, zarówno z UE, jak i spoza niej.

Przekazując Twoje dane osobowe podmiotom należącym do naszej grupy lub usługodawcom w krajach, które nie zostały uznane za kraje o odpowiednim poziomie ochrony na mocy decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności danych, zawarliśmy specjalne umowy zawierające standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej („klauzule wzorcowe”), aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są traktowane przez wszystkie strony w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności RODO i z poszanowaniem tych przepisów.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat tych środków ochronnych prosimy o kontakt pod adresem global-privacy@awin.com.

Co się stanie, gdy wprowadzimy zmiany w Polityce Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię pocztą elektroniczną, zamieszczając nowe zasady tutaj oraz w innych przeznaczonych do tego miejscach.