RODO i e-Prywatność

Rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (GDPR) i regulacja dotycząca e-Prywatności odwierciedla zmiany jakie mają miejsce z regulacjach prawnych Uni Europejskiej dotyczących przetwarzania danych. Tutaj znajdziesz najnowsze informacje, praktyczne wskazówki  i źródła, które pomogą upewnić się, że Twója firma działa w zgodzie z tymi regulacjami.