Allt du behöver veta om affiliate-spårning

  • Skrivet av

Onlinehandeln fortsätter ständigt att öka hos konsumenter.

Dela

Detta har lett till att affiliate-marknadsföring har blivit en nyckelstrategi för att driva trafik och försäljning. Därför har möjligheten att spåra denna trafik blivit en kärnkompetens för alla onlinebutiker.

Efter att ha överträffat £1,3 miljarder under 2017 fortsätter affiliate-marknadsföringsbranschen att anta ny spårningsteknik och innovativa strategier för att möta behoven hos varumärken som använder sig av prestationsbaserad marknadsföring.

Lösningar för affiliate-spårning som används av återförsäljare för att hantera prestandan för sin affiliate-marknadsföring blir allt mer sofistikerade. Det finns flera insikter i en användarresa som du kan få från affiliate-spårning, men det mest väsentliga är hur produktiva individuella affiliates är, vilket hjälper till att mäta den totala effektiviteten för affiliate-kanalen.

Kraften i spårningsprogramvara

Har du någonsin undrat vad affiliate-spårning är och varför det är så viktigt? Spårning ger varumärken och affiliates ovärderlig insikt i vilka delar av deras onlineaktivitet som genererar den största mängden besökare, konverteringar och klick. Detta ger en tydlig bild av om en marknadsföringskampanj som arbetar med affiliates fungerar eller inte. Affiliate-nätverk erbjuder olika spårningslösningar, vilket gör det möjligt att spåra en rad olika mätvärden. Detta gör det möjligt för varumärken att arbeta med nätverk som innehåller de specifika spårningslösningar och betalningsmodeller som bäst lämpar sig för deras varumärkes nyckelprestanda (KPI).

Detta är affiliate-marknadsföring

Affiliate-marknadsföring är "ett sätt för företag att sälja sina produkter genom att registrera enskilda personer eller företag ("affiliates") som marknadsför företagets produkter mot en provision." Traditionellt beräknas provisioner baserat på en procentandel av intäkterna som varumärket får för varje försäljning eller referens. Det finns emellertid en rad olika uppdragsmodeller som kan användas beroende på varumärket och vilka vertikaler de ligger på. Den vanligaste uppdragsmodellen för affiliate-marknadsföring är kostnad per förvärv (CPA), vilket innebär att varumärket endast betalar ut till affiliates när försäljningen är slutförd. Det finns också betalningsmodeller som kostnad per klick (CPC), kostnad per lead (CPL) och kostnad per tusen visningar (CPM), vilket ger flexibilitet i betalningsupplägget och gör att både varumärken och affiliates kan använda kanalen effektivt.

Så här fungerar spårning och marknadsföring med affiliates

Traditionellt så drivs affiliate-marknadsföring av cookies, som är en teknik som interagerar med en webbläsare för att lagra information som användarinställningar, inloggningsuppgifter eller registreringsinformation och innehåll i kundvagnen.

Om du någonsin har "accepterat" cookies för att läsa innehåll på en webbplats eller valt att en webbplats ska "komma ihåg" ditt lösenord och användarnamn så har du varit i kontakt med en cookie.

Har du någonsin sökt på nätet efter "telefonerbjudanden" och plötsligt får du hela tiden upp banderoller som annonserar specialerbjudanden på andra webbplatser? Detta är ett resultat av att en cookie implementerats i din webbläsare vid den första sökningen, lagrat informationen för sökningen som något du kanske är intresserad av och gör att du kan visas annonser vid ett senare datum. Dessa cookies varar generellt sätt i 30 dagar, men det kan variera mellan varumärken.

I samband med affiliate-marknadsföring lagrar cookies länken eller annonsen som besökaren på webbplatsen klickat på. Cookies kan också lagra en rad data som är kopplade till detta klick, inklusive tid och datum och vilken typ av webbplatser du har besökt.

Det finns flera olika former av cookies (liksom användningsområden för cookies); den vanligaste cookietypen som används i affiliate-marknadsföring är en “first-party cookie.”. När en besökare läser in innehåll från en publicists webbplats och klickar igenom för att göra ett köp (antingen klicka genom en annonsörs banderoll, visningsannons eller textlänk) så implementeras en cookie i webbläsaren, vilket gör det möjligt att spåra användarens klick genom resan. Denna cookie låter oss identifiera annonsören, publicisten och därmed det överenskomna provisionsbeloppet. Denna information lagras i cookie-länkinformationen, som kallas anpassade parametrar.

Parametrarna kan vara så sofistikerade som varumärket behöver och ge insikt i specifika produkter (inklusive detaljer som färg eller undermärke), såväl som detaljer om olika betalnings- eller leveranssätt, allt beroende på vilken information som är användbar för varumärket. Med det sagt så är affiliate-marknadsföring vanligtvis rätt sparsam när det gäller lagrad data och spårar inte konsumentens köpbeteende. Sedan GDPR-lagstiftningen trädde i kraft maj 2018 har affiliate-nätverk vidtagit extra försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dataskyddet inte bryts.

Genom att gå med i ett nätverk, som Awin, kan annonsörer använda sig av vår Bounceless Tracking-lösning. Detta gör att alla försäljningar kan spåras utan att använda cookies, utan i stället genom att använda sig av Awins Tracking Optimization Plugin och MasterTag, vilket säkerställer en snabbare användarupplevelse och större synlighet.

Hur spåras affiliate-transaktioner och tilldelas till rätt affiliates?

När en affiliate registrerar sig till ett nätverk tilldelas de ett unikt publicist-ID (Awin tillhandahåller ett publicist-ID per anknytning, kallat ett PID, t.ex. 999). Detta ID inbäddas sedan i de webbadresser som affiliates använder sig av för att marknadsföra varumärkets produkter och tjänster. I den här länken kan publicister använda klickreferenser för att skilja mellan webbplatser eller kampanjplatser. Denna referenslänk kan se ut så här: http://yourfabulouswebsite.com/?ref=999. När en läsare klickar på den här länken dirigeras de till återförsäljarens webbplats och på grund av att publicist-ID finns inbäddat i referenslänken tillsammans med varumärkets annonsörs-ID, gör det att det kan tilldelas till den affiliate och e-handlare som varit involverade i försäljningen. På så sätt kan även provisionen betalas ut korrekt. Det är denna aspekt av spårning som gör det möjligt för oss att identifiera de olika typer av affiliates som driver tillväxten till ett specifikt affiliate-program, till exempel en cashback-affiliate eller en rabattkods-affiliate. Varumärket kan ha gått med på att var och en av dessa affiliate-typer ska få olika provisionsbelopp per försäljning. Med en unik affiliate-länk får du även flexibilitet inom det uppsatta programmet. Genom Awins verktyg för provisionshantering får publicister och annonsörer bättre synlighet som deras historiska, nuvarande och framtida provisionsbelopp, vilket förbättrar noggrannheten i tilldelningen av affiliate-transaktioner.

Så om du någonsin har köpt via en cashback-webbplats och fått din cashback spårad till ditt onlinekonto, har återförsäljaren implementerat en specifik partnermodell för att spåra försäljning och provision. Alla nätverk ger dock inte en unik PID till varje affiliate, utan tilldelar i stället en PID till varje länk. Det innebär att på andra nätverk än Awin kan en affiliate ha flera PID på grund av att de har flera länkar eller flera webbplatser.

Spåras affiliates över alla webbplatser?

Även om publicist-ID lagras i cookien, är det också viktigt att affiliate-länkar bäddas in på hela webbplatsen, så mer detaljerad information kan hämtas in under användarresan. Detta kan vara det segment på webbplatsen användaren klickade igenom för att göra köpet, vilket skulle möjliggöra nyckelinlärning om användarbeteende och en CPA-modell.

Hur länge finns en spårningscookie i kundens webbläsare?

Cookiens utgångsdatum bestäms av varumärket när affiliate-programmet skapas, så det kan variera beroende på vertikal och återförsäljare. Men nätverksstandarden för detta är vanligtvis 30 dagar eftersom det ger konsumenten tillräckligt med tid att fatta sitt köpbeslut. Det är viktigt att notera att alla Internetanvändare har möjlighet att rensa sina webbläsarcookies när som helst. Detta resulterar i att spårning av affiliates och eventuell försäljning också raderas. För att bekämpa detta lanserade Awin lösningen Bounceless Tracking, som är en innovativ metod för att säkerställa att all försäljning spåras, oavsett cookies.

Om en potentiell kund klickar på två olika affiliate-länkar från två olika affiliates, vilken lagras?

Branschen bygger på premissen att "Sista klicket vinner", vilket innebär att en cookie under normala omständigheter skrivs över med varje nytt klick. Detta krediterar sedan provisionen till den sista affiliaten. Det finns också vissa modeller med flera attribut där den sista klickmodellen inte räcker till på grund av att flera affiliates påverkar en användarresa. Under dessa omständigheter, såväl som med tanke på cookies-hierarkin, kan de affiliates som tillskrivs försäljningen variera.

Vad händer om jag vill att mina cookies aldrig ska löpa ut så att mina affiliates tjänar provision under hela kundens livstid?

Tekniskt sätt kan du ställa in cookie-utgångstiden till ett datum långt fram i tiden. Men en kund kan regelbundet rensa sina webbläsarcookies, eller till och med använda en annan webbläsare. I båda fallen kan inte affiliate-försäljningen spåras, eftersom cookies bara lagras i den webbläsare som kunden för tillfället använder.

Det finns några affiliate-program som erbjuder livstidsprovisioner, vilket gör det möjligt för affiliates att tjäna provision på en enskild kund under en livstid. Med detta program är kunden alltid länkad till den affiliate som delade den ursprungliga referenslänken, oavsett vilken webbläsare de använder eller om de regelbundet rensar sina webbläsarcookies.

Finns det fall där referenslänkar inte skapas när en kund gör ett köp?

De flesta partnerprogram använder sig av JavaScript för att lagra cookies som spårar ett publicist-ID. Om det finns några JavaScript-fel på din webbplats kanske cookien inte lagras och därmed kommer din affiliate inte att tillskrivas provisionen när en kund gör ett köp. JavaScript-fel kan även blockera andra funktioner på din webbplats, så det är alltid värt att köra kontroller för att säkerställa att det fungerar till fullo.

De vanligaste källorna till JavaScript-fel är antingen webbplatsens tema eller ett annat insticksprogram. Börja med att ändra din webbplats till ett standard WordPress-tema. Om JavaScript-problemet försvinner efter att ha bytt, ligger problemet någonstans i dina temainställningar. Om JavaScript-felet kvarstår efter att du har bytt teman, bör ditt nästa steg vara att inaktivera alla andra WordPress-pluginprogram och testa igen.

Finns det någon konflikt mellan en affiliate-länk och en kupongkod som tilldelats den affiliate?

Affiliate-spårning kan spåra användningen av en verifieringskod inom den kupongparameter som är konfigurerad; tilldelningen av koden och den affiliate den användes med är beroende av programmets villkor.

Slutliga tankar

Affiliate-marknadsföring har visat sig vara en mycket effektiv strategi för att driva intäkter över en rad marknadsnischer för tusentals onlinebutiker. Även om det är teoretiskt enkelt så ligger nyckeln till framgången i att säkerställa att du har stöd från rätt marknadsföringsprogram och av rätt teknik.

Oavsett om du är en affiliate eller en återförsäljare, är nyckeln till framgång att välja en hållbar långsiktig marknadsföringsstrategi, tillsammans med de resurser du behöver för att leverera kvalitetsinnehåll, produktion och marknadsföring. För att kunna leverera ovanstående är det viktigt att ha en pålitlig spårningslösning som kan spåra identifieringen av potentiella kunder, kvantifiera köpkonverteringar och belöna affiliates för deras framgångsrika insatser.

Genom att säkerställa att provisionen stimulerar affiliates att driva fler konverteringar, växer inte bara deras närvaro i publicistutrymmet, utan även säljarens affiliate-program och det nätverk som möjliggjorde detta partnerskap i första hand. Genom att förstå dina juridiska skyldigheter såväl som att optimera programvarulösningar för affiliate-program kan du placera ditt affiliate-marknadsföringsprogram på vägen mot framgång. Vill du veta mer om antingen våra kundidentifieringsprogram eller affiliate-program så är du varmt välkommen att kontakta vårt team här.