Att driva försäljning med affiliate-marknadsföring

  • Skrivet av

Utforska hur affiliate-marknadsföring hjälper dig att driva försäljning, samt de verktyg och tekniker som behövs för att det ska fungera bäst för ditt företag.

Dela

Affiliate-marknadsföring har varit en givande marknadsföringsteknik under många decennier nu, och med rätta. Det finns många fördelar med att använda affiliate-marknadsföring som en del i en bredare marknadsföringsstrategi, men i slutändan är den viktigaste faktorn att driva försäljning.

Varför använder företag affiliate-marknadsföring?

Öka försäljningen, tillväxten och intäkterna

Först och främst är affiliate-marknadsföring ett verktyg som hjälper till att optimera företagstillväxten. Även om inte alla företag har intäkter som sitt främsta marknadsföringsmål är ett företag inte ett företag utan det. Affiliate-marknadsföring introducerade ett nytt onlineutrymme för intäktsgenerering, vilket hjälper alla typer av företag att nå konsumenter som de aldrig tidigare kunnat rikta sig mot. Det möjliggör också ett mer direkt sätt att ge incitament, vilket i sin tur genererar nya kunder och bjuder in dem att återvända med oslagbara kampanjer och rabatter.

I grund och botten är affiliate-marknadsföring en form av marknadsföring via rekommendationer. Det har länge haft stor inverkan när det gäller att driva försäljningen för företag. De handlar om att ha en hängiven representant som pratar sig varm med vänner, familj och en bredare publik "jag gillar verkligen det här företaget/varumärket och jag tror att du också kommer att göra det."

Öka varumärkesmedvetenheten

Även om ökning av vinstmarginalen är en hög prioritet för de flesta företag så är det minst lika viktigt att skapa en starkare varumärkeskännedom i marknadsföringens framtid. Med fler och fler företag som har ett starkare fokus på marknadsföring, särskilt i den digitala sfären, är det viktigt att ditt varumärke står ut, och att investera i prestationsmarknadsföring är ett sätt att optimera denna potential.

Ett minnesvärt varumärke som tillhandahåller en fantastisk produkt eller tjänst är ett av de bästa sätten att uppnå en kontinuerlig inköpscykel och inte driva konsumenten till en engångstratt. Genom att ansluta sig till ett betrott affiliate-nätverk kan du dra nytta av dedikerade affiliate-marknadsförare, som kan utnyttja tillväxten av ett varumärke eller företag och i slutändan få försäljning och intäkter till dess optimala potential i den digitala sfären.

Hur kan affiliate-marknadsföring öka försäljningen för ditt företag?

Nå en bredare målgrupp

Ju bredare målgrupp du når, desto högre är potentialen för försäljningstillväxt. Även om en produkt eller tjänst inte kommer att vara lämplig för alla, används affiliate-marknadsföring för att bredda målgruppen du riktar dig mot samtidigt som du ökar räckviddsvolymen och får en stor möjlighet för trafikkonvertering. När ett företag har anslutit sig till ett affiliate-nätverk introducerar det dem för ett brett utbud av affiliates och publicister, vilket i sin tur öppnar upp möjligheten att rikta in sig på användare som de inte tidigare kunnat nå. Detta innebär att företag kan exponeras inom nya sektorer med sitt varumärke och optimera prestandatillväxten.

Samarbeta med bloggare, andra företag och influencers

Affiliate-marknadsföring handlar om att bygga relationer, och utöka räckvidden och samtidigt få en prestandabaserad intäkt. Genom att ansluta ditt företag eller varumärke till bloggare, influencers och andra verksamheter inom ditt fält så kan du utvidga målgruppen till nya territorier.

Bloggare och influencers har blivit alltmer dominerande i den digitala sfären där de ibland till och med influerar konsumenter utan att de egentligen avser att göra det. Det har i sin tur resulterat i ett reaktivt regelverk från ASA. Nya regler innebär att alla typer av marknadsföring som används på sociala medier måste använda hashtaggen #ad för att säkerställa att konsumenter är medvetna om att de utsätts för en form av marknadsföring. Detta hjälper till att synliggöra till hur stor del vi utsätts för affiliate-marknadsföring i våra dagliga liv, och därmed hur mycket inflytande de kan ha på ditt företags tillväxt.

Öka webbtrafiken

I den digitala världen är det viktigaste steget inom försäljning att faktiskt lyckas locka en konsument till din webbplats. För vissa företag är detta det sista steget i köpprocessen. För andra fungerar deras webbplats som ett viktigt marknadsföringsverktyg där deras kunder kan få den information de söker och ytterligare stärka varumärkesmedvetenheten och deras affärsbehov.

Genom att använda sig av ett affiliate-nätverk för att öka generell webbplatstrafik kan det även förbättra sökalgoritmerna och meddela sökmotorerna om webbplatsen är giltig och populär vilket därmed förbättrar din SEO- och SERP-ranking.

Betala endast när en försäljning görs (bra ROI)

För några år sedan handlade storskalig marknadsföring mer om att kasta ett brett nät och hoppas fånga något i processen. TV- och radiomarknadsföring var till stor del utan målgruppsinriktning och det var extremt svårt att spåra avkastning på investeringen.

I dag är så inte fallet. Med starkt datadrivna strategier på plats kan företag se tydligt vad resultatet av deras utlägg är. Detta är särskilt tydligt vid implementering av affiliate-marknadsföringsplattformer som Awin, eftersom detta gör det möjligt för företag att spåra specifik utgivaraktivitet, vilket möjliggör en betalningsmodell för kostnad per förvärv. Det innebär att varumärken bara måste betala ut när en transaktion är avslutad. Detta är den mest effektiva betalningsmodellen och används oftast inom affiliate-marknadsföring. Det finns dock även alternativa modeller som CPC (Cost Per Click), Cost Per Lead (CPL) och Cost Per Mile (CPM), vilket belyser flexibiliteten i betalningsupplägg beroende på varumärkets behov och kapacitet.

Social bevisföring genom användargenererat innehåll (UGC)

Människor älskar att få rekommendationer om en produkt eller tjänst och användargenererat innehåll (UGC) möjliggör denna recensionsfunktion som en form av socialt bevis och tro på en produkt, tjänst eller varumärke.

Behåll kontrollen

Genom att skapa ett affiliateprogram med ett affiliate-nätverk som Awin kan företag få full insyn över prestanda och hantering. Awin-gränssnittet ger annonsörer (och publicister för den delen) möjlighet att övervaka prestanda genom detaljerad dataanalys, vilket gör det möjligt att följa upp hur en prestandamarknadsföringskampanj presterar.

Hur får jag affiliates att sälja min produkt?

Ta kontakt med bloggare och influencers

Att bygga kommunikation och en affärsrelation är alltid värdefullt, men att göra det med människor som har etablerade målgrupper i utrymmen där du ännu inte har nått kan ha en otrolig inverkan. Detta är särskilt fördelaktigt när en partner tar kontakt med en influencer som de vill arbeta med och framhäver relevansen mellan deras varumärke och deras innehåll. Denna öppna kommunikation hjälper till att skapa en relation för företag i framtiden och tillväxt för båda partner.

Håll ett affiliate-evenemang

Erbjud din produkt till de affiliates som presterar bäst så att de kan lära sig mer om ditt varumärke och optimera hur marknadsför det. Det kan handla om ett personligt evenemang (beroende på din produkt eller tjänst) eller ett event online. Den första feedbacken, oavsett om den är positiv eller negativ, kommer att hjälpa till att förfina varumärket eller produkten och kanske ger dig nya affärsidéer som du ännu inte har tänkt på. Det skapar även en närmare kontakt med de affiliates du avser att arbeta med och visar dem att du respekterar deras tankar och åsikter.

Förvandla kunder till affiliates

Affiliate-marknadsföring är mer än att en publicist ansluter sig till dig via en affiliate-marknadsplats. Muntliga rekommendationer är extremt vikitga inom affiliate-marknadsföring, och onlinerecensioner är den moderna digitala versionen.

Nöjda kunder är ofta glada att få dela med sig av sina positiva upplevelser med andra. Många lämnar dock inte en recension om de inte uppmanas att göra det. Ett bra sätt att säkerställa att kunden följer upp med en recension, är att erbjuda ett incitament, till exempel affiliate-rabatter eller cashback för bra recensioner och varumärkesmedvetenhet. Att säkerställa en stark varumärkesmedvetenhet leder till att varumärkets värde ökar genom återvändande kunder och verksamhetstillväxt.

Förvandla kollegor till affiliates

Dina kollegor vet redan allt om dina produkter, de har redan det de behöver för att börja sälja eftersom de är lojala mot dig och ditt varumärke. Detta kan implementeras med en enkel spårningslänk, byggd från nätverksgränssnittet.

Gör företagets villkor tydliga och kortfattad

Med en affiliate-marknadsplats som Awin är det enkelt att få ditt program och din kommissionsstruktur enkla att förstå. Alla annonsörer måste se till att de överväger kommissionsnivåer, cookiepolicy och betalningsstrukturen, något som Awins dedikerade ansvariga kan hjälpa till och ge råd om. De här detaljerna står listade i annonsörsprofilen så att publicister har insyn. De kan dock även listas på webbdomänen för att se till att alla partner är medvetna om hur programmet är strukturerat.

Ge incitament för försäljningsmål

Genom vår plattform finns det ett antal sätt du kan ge ytterligare incitament för publicister att lyckas. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ökade uppdragsnivåer, prestationsbonusar och VIP-villkor för bäst presterande affiliates.

Hur startar företag ett affiliate-program?

Vem är din målgrupp?

Det är av yttersta vikt att identifiera målgruppen för din verksamhet.

Med detta i åtanke är det viktigt att ta hänsyn till alla aspekter av din målgrupp, inklusive kön, ålder, plats och specifika intressen. Om du redan har en fast etablerad målgrupp kan du fortfarande behöva denna nivå av specificitet när du tänker på nya målgrupper.

Hitta de bästa affiliates för din produkt

Lyckligtvis har vi här på Awin ett dedikerat nätverk av passionerade publicister som letar efter lämpliga annonsörer att arbeta med. Med gränssnittet kan du filtrera olika kategorier för att identifiera dem. Detta gör att du kan rikta dig mot en målgrupp som potentiellt redan är intresserad av din produkt genom publicistens publik. Du kan även ta kontakt med potentiella publicister och be dem gå med i ditt partnerprogram via olika plattformar, till exempel sociala medier.

Skapa kvalitetsinnehåll som säljer

Gör det enkelt för dina affiliates att marknadsföra din produkt eller ditt varumärke genom att skapa bra innehåll för dem att använda. Du kan göra detta genom att se till att din Awin-profil är uppdaterad med produktöversiktsblad, annonsmaterial och banners, vilket gör att marknadsföringen av varumärket blir mer tillgänglig för nya partners.

Hantera dina affiliates

Det är viktigt att vårda din relation till de affiliates som är i ditt program. Håll en öppen kommunikationslinje samtidigt som du besvarar eventuella frågor. Att ha en populär produkt att arbeta med är en sak, men att se till att publicister också vill arbeta med ditt varumärke är viktigt det med. Detta kan hjälpa till vid förhandling av avtal, samt optimera partnerskapets utveckling och prestanda.

För att säkerställa att dina affiliates har rätt värdegrund och marknadsför ditt varumärke på rätt sätt och på ett etiskt sätt är det viktigt att utföra granskningar. Det kan du göra genom att granska innehållet som dina affiliates distribuerar online. Även om du inte exakt kan diktera innehållet som dina affiliattes skapar så går det att vägleda dem om vad som bäst passar just för ditt varumärke.

Affiliate-marknadsföring i framtiden

Experter anser att affiliate-marknadsföring kommer att fortsätta sin snabba tillväxt som ett framgångsrikt verktyg för digital marknadsföring under 2020 och framöver. Samhället verkar mogna i sin övergripande användning av den digitala sfären, parallellt med sin skepsis över hur pålitlig onlinevärlden verkligen kan vara. Att bygga relationer med redan pålitliga influencers och affiliates är ett bra sätt att stärka varumärkesmedvetenheten och i slutändan driva tillväxt i intäkter och försäljning.