Gör dig redo för Black Friday: Guide för småföretag – del två

  • Skrivet av

I del två av vår guide förklarar vi hur du kan få ut så mycket som möjligt av Awins plattform för att se till att ditt program presterar som väntat.

Dela

Handelns högsäsong under det fjärde kvartalet har blivit ännu viktigare till följd av det förändrade landskapet, vår förändrade livsstil och våra förändrade spenderingsvanor till följd av pandemin. Det är viktigt att småföretag är förberedda så att de kan kapitalisera på de globala köpevenemangen Black Friday och Cyber Monday och senare tiden kring jul. Vår guide, vars första del finns , hjälper dig att göra just det. 

Gör dig redo att dra igång en kampanj som kickstartar Q4 och verkligen gör det till ett gyllene kvartal genom att skapa en strategi som bygger på dina webbplatsdata, på kundernas beteenden och på Awins rapportverktyg för att hålla koll på hur det går för dina affiliatepartners.

 

Välj en strategi

Din strategi bör fokusera på det gyllene kvartalet som helhet, eftersom Google-data från tidigare år visar att efterfrågan ökar mest i oktober. Därför kan det vara en bra idé att inte bara fokusera på november och december för att fånga upp hela ”jultrafiken”.

När det gäller Black Friday så rekommenderar vi att du, om det är möjligt, lär av trender från tidigare år för att förstå när trafiken till din webbplats når sin höjdpunkt och anpassa ditt erbjudande efter det. Den här informationen hjälper dig att bygga en välgrundad strategi, till exempel om du ska gå live veckan före eller redan på måndagen före för att kapitalisera på en så stor publik som möjligt. Förra året såg Awin hur antalet besök ökade kraftigt under dagarna före huvudhändelsen.

Om du planerar att publicera dina erbjudanden på Black Friday så se till att det sker vid midnatt. Studier visar att många konsumenter sitter uppe och tittar på erbjudandena tidigt så missa inte trafik som dina konkurrenter skulle kunna kapitalisera på. Framför allt eftersom Google har sett att 73 % av julhandlarna i Storbritannien är öppna för att handla från butiker som de aldrig har handlat i tidigare.

Utnyttja Awins rapportering för att bygga din strategi 

 

Black Friday och Cyber Monday har blivit viktiga för att göra det fjärde kvartalet så lyckat som möjligt, vilket gör det viktigare än någonsin tidigare att planera i förväg. En effektiv affiliatestrategi ser till att din kampanj blir välplanerad och att du vet ungefär vilka resultat du kan vänta dig. 

 

När du har satt upp målen bör dina viktigaste nyckeltal framträda. Dessa kommer att se olika ut för olika program och vad som är viktigt för ett varumärke kan vara helt irrelevant för ett annat. Först och främst behöver du se till att målen är realistiska, beroende på hur länge du har kört programmet, och att du har en rimlig förståelse för vilka mål du ska sätta för varje vecka, månad eller för hela kvartalet. 

 

För att du ska kunna utveckla en effektiv strategi för den kommande perioden kan det underlätta att förstå vilka data som kan genereras med de olika Awin-rapporterna. Det hjälper dig inte bara att identifiera nya publicister som fungerar bra, utan det hjälper dig också att upprepa tidigare lyckade aktiviteter. För att hålla dig uppdaterad om olika trender rekommenderar vi att du genererar de här rapporterna regelbundet: 

 

  • Prestationsrapporter för publicister kan användas som nyckelindikatorer för en viss tidsperiod för att förstå vilka publicister som fungerar bäst och vilka du borde fokusera på.
  • Rapporten med prestationer över tid ger information om prestationerna under en viss tidsperiod för alla eller vissa specifika publicister. Du kan utvärdera resultaten från tidigare kampanjer, om möjligt, där hyres- och/eller CPA-budgetar har investerats. 

 

Övervaka kampanjens resultat  

 

När du har bokat in exponering och kampanjen är igång rekommenderar vi starkt att du övervakar kampanjens prestationer under den här perioden. Rapporterna som nämndes ovan kan hjälpa dig med detta. Det är viktigt att veta att det du har bokat in faktiskt fungerar. 

 

Vilka huvudsakliga mätvärden bör du leta efter när du håller koll på kampanjen? 

Konverteringstal (CR): Ditt CR beräknas som ett procenttal och visar försäljning/klick. Ett CR ger en överblick av hur effektiva kampanjstrategierna för din webbplats är rent generellt (erbjudanden, reklammaterial, typer av affiliates) samt användarupplevelser. 

Genomsnittligt beställningsvärde (AOV): Ett mått som används för att mäta hur stora intäkter som genereras per beställning i genomsnitt. Har ditt AOV ökat eller minskat? 

Avkastning på investering (ROI): Det här måttet kan användas för att utvärdera hur effektiv din kampanj är genom att titta på hur mycket du spenderar (provision) i förhållande till hur stora intäkter de utgifterna genererar. 

 

Genom att aktivt övervaka kampanjen kan du se det i realtid och justera något om det skulle behövas. 

 

Sticker ditt e-postmeddelande ut?

När du kontaktar företagen på din lista över favoritpublicister är det väldigt viktigt att ämnesraden väcker intresset hos publicisterna för att se till att de inte missar meddelandet under den stressiga perioden. Till exempel: ”Exklusiv rabattkampanj för Black Friday från (infoga namn på varumärke)”. Om du har svårt att hitta e-postadresser till publicister som du vill kontakta kan du höra av dig till vårt supportteam för annonsörer

Få ut så mycket som möjligt av Awin-plattformen

När du har förhandlat med publicister om olika aktiviteter för det fjärde kvartalet rekommenderar vi starkt att alla priser för CPA-ökningar, exklusive betalningar för koder eller hyra, har angetts på Awin-plattformen så att det inte blir några problem när kampanjen sätter igång.

Detta inkluderar att placera koder eller kampanjer i avsnittet ”Mina erbjudanden” på plattformen och att publicera artiklar i News Manager. Alla exklusiva koder som du också har förhandlat med publicisterna om kan tilldelas en enda publicist genom att slå på ”Voucher Attribution”. Detta betyder att när en presentkod används så kommer transaktionen alltid att tillskrivas publicisten som har fått den exklusiva presentkoden. Avsnittet My Offers (Mina erbjudanden) kan också användas för att göra det enklare att ge allmänna affiliateerbjudanden som publicister kan komma åt, så se till att maximera möjligheterna att nå ut till publicister både direkt och via plattformen.

Analys efter kampanjen

Efter att ha kört kampanjer med affiliates under det fjärde kvartalet rekommenderar vi att annonsörer analyserar kampanjerna i efterhand, vilket kan hjälpa dem att planera det första kvartalet och att skapa en budget för det nya året. Genom att titta på plattformens rapporteringssvit, framför allt hur du utnyttjar rapportera som vi nämnde ovan, kan du se eventuella prestationstoppar under perioden och vem som bidrog till dem.

Om prestationerna inte var så höga som du väntade dig är det viktigt att du kontaktar publicisten för att få mer information om detta och vad du skulle kunna göra annorlunda nästa gång. Men om du ser starka prestationer från en publicist som du antingen har investerat hyra eller CPA i under perioden, kan det vara värt att investera mer i framtiden för att hålla kvar prestationerna vid eventuella kampanjer under det kommande kvartalet för att utveckla samarbetet ytterligare.

Detta avslutar guiden Gör dig redo för Black Friday för små och medelstora företag. Nu bör du ha det som krävs för att kunna göra research inför, skapa och köra en kampanj som ser till att ditt företag blir lönsamt under högsäsongen. Om du har fler frågor kan du kontakta vårt supportteam för annonsörer.

Om du är intresserad av att starta ett affiliateprogram med Awin kan du höra av dig här.

Relaterade artiklar