En guide till prestationsbaserad marknadsföring

 • Skrivet av

Med Prestationsbaserad marknadsföring (Performance Marketing) kan du analysera och optimera hela kundresan från förvärv till konvertering.

Dela

Digital prestationsbaserad marknadsföring ger dig en hel värld av datadrivna möjligheter att mäta och hantera resultat i realtid. Men vad är prestationsbaserad marknadsföring och hur fungerar det egentligen? Fortsätt läsa för att ta din annonsering till nästa nivå.

Vad är Performance Marketing?

Digital prestationsbaserad marknadsföring är en typ av onlinekampanj där annonsörer betalar en tredjepartsaktör för klick, konverteringar och andra resultat. Som namnet antyder mäter prestationsbaserad marknadsföring en kampanjs framgång baserat på prestation och resultat. Hur dessa resultat ser ut beror på vilken typ av kampanj du driver men inkluderar ofta:

 • Att registrera sig för en mejlinglista
 • Slutföra en försäljning
 • Ladda ned innehåll
 • Göra en reservation
 • Boka en tjänst

Till skillnad från andra annonsformer som kanske endast fokuserar på varumärkesigenkänning betalar man endast för prestationsbaserad marknadsföring när den önskade handlingen eller resultatet uppnåtts. Huvudfokus ligger på kampanjens ROI (avkastning på investering).

Affiliatemarknadsföring är en typ av prestationsbaserad marknadsföring. Till exempel betalar affiliateannonsörer publicister för att marknadsföra sina produkter. När en kund gör ett köp via en affiliatelänk som publicister lagt upp betalar annonsören provision till publicisten. Där traditionell annonsering betalas i förskott betalar man för prestationsbaserad marknadsföring enbart efter att resultaten uppnåtts.

Varumärkesmarknadsföring vs prestationsbaserad marknadsföring

Branding är en viktig kugge i den digitala marknadsplatsen. Det är a och o för annonsörer att sticka ut från mängden, och där spelar varumärkesmarknadsföring en viktig roll. Exempel på marknadsföring för varumärkesmedvetenhet är kampanjer på sociala medier, contentmarknadsföring och sponsrat innehåll. Vissa av dessa kanaler faller även under termen prestationsbaserad marknadsföring när de fokuserar på mätbara, specifika resultat.

Affiliatemarknadsföring vs prestationsbaserad marknadsföring

Affiliatemarknadsföring och prestationsbaserad marknadsföring används ofta som synonyma begrepp. Men affiliatemarknadsföring är bara en del av den bredare termen prestationsbaserad marknadsföring, då inte all prestationsbaserad marknadsföring involverar affiliates. När det gäller affiliatemarknadsföring betalar annonsörer provision för varor och tjänster som säljs online. Affiliatemarknadsföraren använder sina publicistplattformar för att generera försäljning till annonsörens webbplats.

Fördelarna med prestationsbaserad marknadsföring

Det finns många goda skäl att prova prestationsbaserad marknadsföring, inte minst faktumet att det lägger bollen i handen hos annonsören. Här är några av de största fördelarna med denna strategi:

 1. Prestationsbaserad marknadsföring ger spårbara resultat. Den använder dataanalyseringsverktyg för att spåra och analysera användaraktivitet. Annonsörsverktyg som spårning över olika enheter och så kallad voucher attribution ger annonsörer tillgång till rapporter om ett stort antal multikanalsdata. Det gör det lättare att justera kampanjer för högre ROI.
 2. Prestationsbaserad marknadsföring styrs av avkastning. ROI är hjärtat i denna strategi och har alltid målet att maximera intäkterna med så effektivt användande av resurserna som möjligt.
 3. Det är mindre riskfyllt. Effektiv prestationsbaserad marknadsföring garanterar att annonsörer vet exakt vad som händer längs varje steg av kundresan. När problem eller risker dyker upp har de rätt data till hands för att kunna lösa problemen snabbt och minimera förlusten.

Så mäter du resultaten av prestationsbaserad marknadsföring

Som vi nämnde ovan är ROI (avkastning på investering) en av nycklarna till att hantera prestationsbaserad marknadsföring. Men vilka KPI:er är viktigast att titta på när vi mäter resultat? Framgångsrik prestationsbaserad marknadsföring bör alltid sträva efter att mäta och förbättra resultat med följande mätvärden:

 • CPM: Cost Per Mille visar kostnaden en annonsör betalar för var 1000:e visning av digitala annonser.
 • CPC: Cost Per Click visar priset en annonsör betalar varje gång en besökare klickar på en digital annons, vilket gör det användbart för att spåra engagemang.
 • CPA: Cost Per Action är ett liknande mätvärde som CPC och mäter kostnaden av varje framgångsrik aktion. Vanliga aktioner kan vara nedladdningar av e-böcker, prenumerationer på tjänster eller köp.
 • CLV: Customer Lifetime Value mäter intäkterna från en enskild kund genom hela dennes relation till annonsörens varumärke. Det använder tolkningsanalyser för att spåra och uppskatta värden över tid.

Viktiga kanaler för prestationsbaserad marknadsföring

Utöver dessa mätvärden kan det också vara intressant att titta närmare på de olika kanalerna för prestationsbaserad marknadsföring som finns tillgängliga för annonsörer. Eftersom det är vanligt att konsumenter surfar in på webbsidor via många olika typer av enheter ger det bäst resultat att reflektera detta i sina kampanjer för prestationsbaserad marknadsföring. Avancerade hanteringsverktyg behövs för att spåra resultat effektivt med data i realtid.

När det gäller affiliatemarknadsföring kan annonsörer nå ut till publicister via marknadsplatser, eller hubbar, på nätet. Publicisten kan vara en bloggare, influencer eller kreatör av videoinnehåll som vill marknadsföra en annonsörs produkter mot prestationsbaserad provision.

Sökmotorsmarknadsföring är en annan kanal som finns tillgänglig för prestationsmarknadsförare, där betalda annonser placeras på sökresultatsidor eller SERP:er. Detta möjliggör väldigt specifika resultat eftersom det använder konsumentens egna sökord och matchar dem med relevanta annonser. De är mer benägna att slå till eftersom de redan söker efter produkter som liknar din.

En tredje strategi för prestationsbaserad marknadsföring att överväga är så kallad ”native advertising”, det vill säga sponsrat innehåll som sömlöst flyter in i webbsidan som en användare surfar på. Med spårningsverktyg blir det lättare att mäta hur sponsrat innehåll presterar. Detta dyker ofta upp på premiumwebbplatser med en inriktad målgrupp.

Så utvecklar du en effektiv strategi för prestationsbaserad marknadsföring

Oavsett vilka kanaler och mätvärden du föredrar följer här några nyckelpunkter för att hjälpa dig att komma igång med en performance marketing-strategi.

 1. Sätt mål som går att mäta.

Vad försöker din kampanj uppnå? Försöker du öka försäljningen, driva trafik till webbplatsen eller få besökarna att interagera mer med den? Det är ingen bra idé att skapa annonser eller kontakta publicister innan du vet hur du vill kunna mäta resultaten.

 1. Välj digitala marknadsföringskanaler.

Vi har gått igenom några av de viktigaste marknadsföringskanalerna ovan, inklusive sponsrat innehåll, affiliatemarknadsföring och marknadsföring på sociala medier. De flesta performance marketing-kampanjer använder alla dessa kanaler för att nå ut till så många som möjligt. Awin-verktyg som Singleview gör det enkelt att bedöma ROI genom olika medier så att du kan välja de mest effektiva kanalerna för just din kampanj.

 1. Lansera din marknadsföringskampanj.

Ta kontakt med affiliates för att hitta sätt att bäst nå ut till din publik. Publicister kan marknadsföra produkter åt dig med affiliatelänkar, eller så kan du skapa dina egna prestationsfokuserade annonser med total kreativ kontroll.

 1. Mät kampanjresultaten.

Slutligen är det dags att optimera din kampanj med hela spektrumet av analytiska verktyg. Spåra relevanta mätvärden som kundförvärvskostnader och klickfrekvens för att få reda på vilka trafikkällor som fungerar bäst.

Till skillnad från traditionell annonsering där du kanske skapar en engångskampanj och väntar på att försäljningen ska kicka igång är prestationsbaserad marknadsföring en löpande process. Över tid bygger du långvariga relationer med publicister, kunder och partner.

Relaterade artiklar