Så hittar du rätt affiliatemarknadsföringsstrategier för ditt varumärke

  • Skrivet av

Ingen metod låter dig punkt-marknadsföra en specifik del av försäljningstratten, därför bör du koppla ihop din varumärkes- och affiliatemarknadsföring.

Dela

Varumärkesmarknadsföring involverar ofta hela säljteamet och innebär att varumärket byggs upp, finslipas och introduceras på marknaden så att kunderna enkelt förstår hur det positionerar och skiljer sig från sina konkurrenter. De som ansvarar för detta ses ofta som både skapare och flaggbärare av företagets image. Vanligtvis fokuserar teamet för varumärkesmarknadsföring på PR, sociala medier, event och influencers, men det kan skilja sig företag emellan.

Eftersom affiliatemarknadsföring ses som en nyare kanal att nå ut till kunder än varumärkesmarknadsföring utgör teamet som ansvarar för det inte alltid en del av marknadsföringsavdelningen utan består ofta av ett separat team inom företagets resultatavdelning. Detta eftersom huvudobjektivet för varumärkesmarknadsföringsteam ofta är “räckvidd” medan affiliatemarknadsföringsteamet mer fokuserar på intäkter, kundförvärv och avkastning på investering. Tidigare ansågs affiliateteamet rikta in sig på botten av säljtratten medan varumärkesteamet fokuserade på toppen.

Många av Awins framgångsrika kunder har lyckats sömlöst med att sammankoppla sina digitala och varumärkesmarknadsföringsteam för att få företaget att växa och uppnå höga KPI-värden genom hela marknadskedjan. Nyckeln till tillväxt är alltså att förstå att ingen enskild marknadsföringskanal endast inriktar sig på en viss del av säljtratten.

Nedan följer våra bästa tips på hur du kan länka samman din varumärkes- och affiliatemarknadsföring.

1. Massmedia

Stora mediekanaler har alltid spelat en viktig roll i ett PR-teams dagliga arbete. De ser bland annat till att knyta presskontakter, skapa goda relationer och ge varumärket utrymme att synas.

Då traditionell massmedia fortsätter trenden att flytta allt sitt innehåll online, samtidigt som annonsblockerare minskar intäkterna per annonsvisning erbjuder affiliatemarknadsföring ett effektivt sätt för mediebolag att tjäna pengar på sitt innehåll på nätet. BuzzFeed, Marie Claire och Forbes bland många andra har numera separata affiliateteam. Marknadsföringen består av allt från specialskrivna artiklar och presentguider till innehåll i nyhetsutskick. Värt att notera är att en del av detta endast utförs av affiliateteamet och inte PR-teamet. Om ditt företags affiliate- och PR-team båda använder massmedia för att växa företagets spann utan att koordinera sig med varandra kan du gå miste om stora exponeringsmöjligheter då teamen endast jobbar inom sin egen sfär.

Som vi tidigare nämnt använder dessutom PR-team vanligtvis ”räckvidd” som ett KPI-värde, men genom att utnyttja media via affiliatekanalen får man även värden man annars skulle gå miste om, till exempel nya kunder och assisterad försäljning.

2. Innehållswebbsidor (content sites)

Förutom genom massmedia och stora mediebolag finns ett annat smart sätt att marknadsföra ditt varumärke, nämligen via så kallade content sites. De liknar massmedia men är mer flexibla vad gäller att utbilda och ge kunderna information om olika ämnen, till exempel genom att introducera ett varumärke eller ett nytt produktsortiment. Denna typ av exponering kan bestå av en specialskriven artikel, innehåll i nyhetsutskick eller en video med produktinformation.

Exempel på content sites hos Awin är Shopstyle och Lyst. Publicister av redaktionellt innehåll genererar numer 7 % av sina annonsintäkter globalt, vilket är ett bevis på hur viktiga dessa partner är.

Kunder från content sites kommer vanligtvis från toppen av säljtratten då publicister ämnar skapa intresse för varumärken hos kunder som annars inte skulle ha upptäckt eller övervägt att använda dem.

Det finns specifika content sites om allt från rådgivning för män till HBTQIA+ som du kan samarbeta med för att pricka in din målgrupp på bästa sätt.

3. Influencer-kampanjer

Så kallade influencers på sociala medier har snabbt blivit en viktig del av hur företag marknadsför sina varumärken. Genom att anlita influencers att representera varumärket, där influencern blir en sorts ambassadör, hjälper det återförsäljare att nå en engagerad målgrupp som litar på influencern i fråga. En studie som nyligen utförts visade att nästan hälften av alla marknadsföringsteam spenderar över 20 % av budgeten på influencers.

En trend på senare tid är att företag anställer en Influencer Manager som enbart fokuserar på marknadsföring med influencers. Det är något även vi på Awin hakat på, och bara i år har antalet bloggare och influencers bland våra partner ökat med 6 % och lett till högre annonsintäkter.

Eftersom influencermarknaden blir större för var dag som går är det av yttersta vikt att marknadsföra sitt varumärke på sociala medier och implementera framgångsrika influencerkampanjer.

4. Affinitysamarbeten

Återförsäljare har länge använt sig av varumärkessamarbeten för att rikta sig till en ny publik, nå ut med sitt budskap och sticka ut bland konkurrenterna. Vissa av dessa affinitysamarbeten har varit så pass omfattande att de lett till att varumärkena skapat en gemensam produkt som representerar dem båda. Men samarbetena behöver inte vara så pass avancerade och inte nödvändigtvis involvera varumärkesmarknadsföringsteamen. De fungerar faktiskt riktigt bra även på affiliatenivå.

Tastecard är en härlig framgångssaga från året som gått. Då pandemin gjorde företagets koncept (att erbjuda rabatt på restauranger) svårt att genomföra ändrade de sin affärsmodell från annonsör till publicist och arbetade tillsammans med Awin med att etablera affinitypartnerskap med ett dussintal varumärken såsom BT och Lookfantastic. Detta genom en ny plattform för medlemmar som marknadsförde dessa partners. Denna anmärkningsvärda flexibilitet inte bara säkrade företagets överlevnad utan resulterade i en intäktsökning på 399 %. Du kan läsa hela fallstudien här.

5. Mäta framgång

Det kan vara svårt att avgöra vilka KPI:er som är viktigast att fokusera på när olika avdelningar arbetar tillsammans. Ska räckvidd vara KPI:et i fokus om det är ett varumärkesinitiativ eller ska resultat prioriteras för att ge en positiv avkastning på investering?

Awins opartiska multikanalsattributionsteknologi SingeView hjälper återförsäljare att förstå hela processen att konvertera till att på ett smart sätt investera sin marknadsföringsbudget för maximal vinst. Genom att analysera specifika beröringspunkter där konsumenter interagerar med marknadsexponering och förstår sambandet mellan dessa interaktioner och bättre resultat kan digitala marknadsföringsteam få ett bättre grepp om vad som fungerar samt att mer effektivt kunna tolka marknadsföringsstatistiken.

Till skillnad från annan attributionsteknologi kräver SingleView ingen komplicerad teknisk integrering. Det är en del av Awins spårningslösning MasterTag och gör det enkelt för varumärken att värdera vilken kombination av medieformat som ger bäst resultat på annonsutgifterna.

Korrekt och opartisk attribution är framför allt viktigt när man arbetar med partner som inte alltid får det ”sista klicket”, till exempel mediebolag och influencers. Genom att använda det klassiska pretationsvärdet ”sista klicket” ansågs ibland marknadsföringsaktivitet vara misslyckad när den i själva verket kunde ha influerat kunder i toppen av säljtratten som till slut konverterade via en annan marknadsföringskanal.

Det är tydligt att klyftan mellan varumärkesmarknadsföring och affiliatemarknadsföring inte längre finns och nu är det enklare än någonsin att driva mer utbredda företagsinitiativ inom affiliatestrategin.

Kontakta din kontorepresentant om du är intresserad av att implementera någon av rekommendationerna ovan eller få reda på andra sätt att förbättra marknadsföringsstatistiken och dina varumärkesinitiativ.