Fem anledningar till att 2022 är appspårningens år

  • Skrivet av

Därför är affiliatemarknadsföring perfekt positionerat att kapitalisera på de 137 miljarder EUR som konsumenter förväntas spendera i appar under 2022.

Dela

Att implementera affiliatespårning i din e-handelsapp kan ge dina affiliateresultat ett rejält lyft. Utan appspårning går all försäljning i appar obemärkt förbi, och provision är heller inte möjlig. 2021 var det bästa året någonsin för appspårning hos Awin, och vi anser att det inte finns något bättre tillfälle att komma igång med appspårning än nu.

 

Anledning 1: Det ligger helt rätt i tiden

När vi gick in i 2021 rådde av förklarliga anledningar mer försiktighet kring investeringsbeslut än tidigare år. När vi bokförde 2020 spårade vi över 5 000 000 (+276 % mot föregående år) försäljningar i appar hos våra klienter, och en bra bit över 7 miljoner EUR i provision för våra publicister (+250 % mot föregående år). Det var tydligt att appspårning spelade en betydande roll både för publicister och annonsörer. I instabila pandemitider visste man inte huruvida företag skulle vara villiga att investera i nya tekniska projekt, till exempel implementering av appspårning i deras affiliateprogram. Trots hinder som reducerad arbetskraft, nedskuren budget och den alltid lika aktuella frågan om kundintegritet segrade ändå behovet av förbättrade konverteringsmätvärden, pålitlig spårning, publicisttransparens och datapålitlighet. Awin lyckades mer än fördubbla antalet annonsörsprogram som spårar händelser i appar till över 100 liveprogram.

Denna till synes ganska lilla grupp annonsörer (jämfört med Awins totala antal annonsörer) uppnådde tillsammans +155 % i appbaserade intäkter på nätverket 2021 jämfört med 2020. I september 2021 hade mätvärdena för appspårning överskridit hela 2020 års resultat. Och då hade högsäsongen inte ens dragit igång.

När vi nu gått in i 2022 visar appspårning inga tecken på att minska och kan inte längre ses som ett valfritt tillägg utan snarare som en viktig del i ett framgångsrikt affiliateprogram.

 

Anledning 2: Appspårning ökar det inkrementella värdet

 

En spännande trend som Awin upptäckt i sina spårade apphändelser är den stora vågen av brasilianska annonsörer som strömmat in. I år tillhör de topp tre bland regionerna. Om vi tittar på antalet nya appspårningar 2021 står brasilianska annonsörer för över hälften av dem. En annonsör implementerade appspårning under första halvan av 2021 och blott två månader efter lanseringen hade deras KPI-värden och intäkter ökat med hela 70 %. Det är värt att betona att deras resultat utanför appar inte sjönk utan ökade även det. En annan annonsör på vårt nätverk såg sin försäljning öka med över 150 % månaden efter att de implementerat appspårning, med nästan 50 % enbart från appförsäljning.

Detta är bara några exempel på hur appspårning har ökat det inkrementella värdet för ett affiliateprogram, varför det blivit in hörnsten för att bygga ett framgångsrikt affiliateprogram.

 

Anledning 3: Ny teknologi och striktare integritetsinitiativ gör att affiliates har mest att vinna på appspårning

Även om Awin inte varit helt opåverkat av Apples App Tracking Transparency-ramverk (ATT) så har effekterna hittills varit ganska små om man tittar på övergripande appspårningsresultat i nätverket. Självklart är det många variabler som spelar in, då till exempel vissa regioner tappat mer än andra i resultat och vissa annonsörer drabbats hårdare än andra. Detta baseras på flera faktorer: andelen Android-enheter jämfört med iOS-enheter i regionen, hur många iOS-användare som uppdaterat sitt operativsystem, hur många som godkänt ATT-villkoren och uppdaterat till iOS14.5+ samt huruvida annonsören är helt knuten till ATT.

Det är dock inte alla som drabbats så pass milt som Awin. Facebook till exempel driver färre inriktade kampanjer och deras kunder når ut till allt färre. Facebook menar inte helt överraskande att detta är på grund av Apples ATT-ramverk och att därmed både spårning och tillskrivning blir svårare.

Så varför sticker Awin ut och fortsätter att växa inom appspårning medan det går sämre för andra nätverk? Jo, eftersom affiliatekanalen inte kräver lika mycket data och fokuserar på köp i appar snarare än installationer. Eftersom teknik- och integritetsförändringar har minimal effekt på affiliateresan är det inte konstigt att branschen investerats kraftigt i av företag som vill höja sin ROI (avkastning på investering). För onlineföretag erbjuder affiliatemarknadsföringens sätt att använda appspårning en smidig upplevelse med minimalt antal förlorade sälj. Vilket man inte kan säga om Facebook.

 

Anledning 4: Du kan förutspå försäljning med appspårning

Det kom inte som någon överraskning att Awins appspårningar ökade kraftigt under november, särskilt under Black Friday och Cyber Monday

Som diagrammet ovan visar speglar spårade apphändelser resultatmönstren över hela nätverket. Dessa mönster märks över alla KPI:er. Under denna topperiod var de tre bäst presterande kategorierna på Awins nätverk hälsa och skönhet, detaljhandel och kläder. Även om den inbördes ordningen såg något annorlunda ut låg dessa tre kategorier även i topp i antalet händelser i appen under samma period. Användningen av mobiler fortsätter att öka och har nu nått fyra timmar per dag. Detta reflekteras i Awins totala antal spårade klick i november:

Enligt dessa siffror och de fina appmätvärdena kommer appspårning fortsätta att spela en viktig roll i ett framgångsrikt affiliateprogram. Eftersom appspårad försäljning speglar hela nätverkets försäljning blir det allt lättare att planera och förutspå resultatet av att integrera appspårning. Därför är det värt allt eventuellt teknikarbete det kan medföra.

 

Anledning 5: Det stöds av sociala medier

Du har säkert redan koll på att Instagram gjorde affiliatemarknadsföring tillgängligt för alla den 27 oktober 2021. Då blev det möjligt för vem som helst att dela länkar i sina stories, alltså inte bara verifierade konton eller de med 10 000 följare eller fler. Innehållspublicister, som sociala plattformar är en del av, är den näst största publicistkategorin för appbaserade transaktioner. Det förväntas att Instagrams förändring kommer att innebära en ännu större andel apptransaktioner i den här publicistkategorin. Under 2021 utgjorde content 23 % av all appförsäljning utslaget på häpnadsväckande tre miljoner transaktioner. Om man tittar specifikt på appförsäljning i USA stod innehållspublicister för nästan 80 % av all appförsäljning.

Användare som klickar på en affiliatelänk i en Instagram-story tas direkt till annonsörens app om den redan finns installerad på enheten (och ibland även om den inte gör det). Kruxet med detta är att om inte annonsören i fråga använder appspårning i sitt affiliateprogram kommer inte eventuella konverteringar som sker i appen att spåras och därmed kan inte publicisten belönas med provision.

Både annonsörer och publicister vinner på att användare gör köpet i appen. Eftersom sociala medier tar upp en stor del av mångas mobilanvändning blir det enklare att skicka vidare användarna via appen, eftersom konverteringsfrekvensen, AOV och annat är högre där (upp till 300 % enligt Cl(everTap) jämfört med både på dator och mobilanpassade webbsidor.

Tack vare Instagram har det blivit en större anledning att använda appspårning, därför är 2022 ett perfekt år att komma igång.

Om du är osäker på huruvida appspårning är rätt metod för dig är det värt att tänka på det ständigt ökande användandet av smartphones (vilka nu utgör 50 % av andelen över hela världen jämfört med datorer [43 %] och surfplattor [2 %] enligt statcounter). Awin räknar med att appspårning kommer fortsätta att öka (kanske till och med i ännu snabbare takt) under 2022. Då folk tillbringar 4,2 timmar per dag på sina telefoner (+30 % jämfört med 2019) och konverteringstalen visar sig vara högre till och med än mobiloptimerade webbplatser är det viktigt att dra nytta av detta medan trenden håller i sig.

Awin har starka samarbeten med några av de största MMP:erna (Mobile Measurement Partners) i branschen såsom Branch, Adjust, Appsflyer, Kochava och Singular, liksom Button, och erbjuder personlig support till annonsörer genom hela resan med appspårning – från att välja rätt SDK-leverantör (Software Development Kit) till att förmedla apphändelser på våra kunders affiliateprogram. Vi finns alltid här för dig.

Om du är redo att komma igång med appspårning eller har några frågor kan du ta kontakt med din personliga kontaktperson hos Awin eller fylla i detta formulär så hör en av våra appspecialister av sig till dig.

 För en komplett lista över Awin-annonsörer som redan använder appspårning i februari 2022 klickar du här.