Lead Generation: Anglian Home Improvements

  • Skrivet av
  • .

Awin har sedan 2011 arbetat i ett nära samarbete med Anglian Home Improvements. Början av 2016 var dock en extra spännande tid för Lead Generation-avdelningen eftersom Anglian då blev en exklusiv merchant i nätverket efter år av att deras affiliate-aktivitet delats mellan flera led av leverantörer.

Dela

SKÄL FÖR EXKLUSIVITET

TRANSPARENS

Full exponering, kontakt med och förskottsgodkännande av aktiva publicister möjliggör kontinuerlig optimering.

COMPLIANCE

Hårdare policys för affiliates genom hela processen för att säkerställa en effektiv och lämplig representation av varumärket Anglian hela tiden.

VERIFIERING

Leadverifiering i realtid erbjuds som en del av Awins Advanced Lead Generation Solution.

OPTIMERING

Assistans samt tillgång till kreativ utveckling tillsammans med genomförandet av sub-source identifieringskoder möjliggör kontinuerlig optimering på detaljerad nivå.

MÖJLIGHET MARKETPLACE

24/7 tillgång till Awins fullständiga Publisher Directory samt Opportunity Marketplace, vilket ger möjlighet att rekrytera dotterbolag och aktivt söka nya exponeringsmöjligheter.

tablet

Dela