Så får du ut mest av din provisionsstrategi

 • Skrivet av

Lär dig skapa en optimal provisionsstrategi, saker att tänka på när du bestämmer provision för publicister och vilka Awin-verktyg som kan hjälpa dig med detta.

Dela

Hur lönsamt ditt affiliateprogram blir beror inte enbart på kvaliteten av och efterfrågan på dina produkter utan även på publicisterna som marknadsför dem. Självfallet är det mest avgörande för publicisten att ditt erbjudande passar deras målgrupp och plattform. Men de kommer även att göra en kalkyl för att avgöra om det är lönsamt för dem att marknadsföra ditt program. Det är därför viktigt att balansera provisionen och belöningarna rätt.

Vad är provision?

Provisionen är det belopp du betalar en publicist som genererar leads, sälj eller annat som ni kommit överens om (till exempel nedladdningar, klick eller marknadskännedom om en annonsörs affiliateprogram).

Provision kan betalas antingen som en fast summa eller procentsats och inkluderar ofta en bonus (vanligtvis kopplad till uppsatta mål) utöver standardbeloppet.

Detta är de vanligaste provisionstyperna:

 • Cost Per Acquisition (CPA) är beloppet som en annonsör är villig att betala för ett sälj. CPA kan vara en procentsats eller ett fast belopp.
 • Cost Per Lead (CPL) är när en annonsör betalar en överenskommen summa till en publicist för varje kvalificerad lead. Det gör det möjligt för annonsörer att belöna publicister för varje prenumeration på nyhetsbrev, broschyrförfrågning och flera andra kvantifierbara aktioner. För den här transaktionstypen är beloppet alltid fast.
 • Cost Per Download (CPD) är när annonsörer betalar för appnedladdningar.
 • Cost Per Click (CPC) är en betalningsmodell där annonsörer betalar för varje klick på sina annonser för att öka trafiken till sina webbplatser eller erbjudanden.
 • En bonus är vanligtvis en summa som betalas till publicister som presterat bra, men kan också användas för att locka större affiliates att marknadsföra ditt varumärke.

Hur mycket bör jag betala min publicist?

Innan du fastställer din provisionsstruktur är det bra att ta en titt på hur mycket provision dina konkurrenter betalar samt göra en kostnadskalkyl. En annan mer avancerad beräkningsmetod är att ta med delar av CLV (Customer Lifetime Value) av kunder du får via affiliates. Kolla hur ofta kunder som hittat till dina annonser via affiliates gör köp och vad genomsnittsvärdet på deras varukorgar är. Läs vårt inlägg “How to determine customer lifetime value” (Så avgör du CLV) för mer information om det här ämnet.

Man kan kort och gott säga att du bör överväga följande faktorer när du bestämmer hur mycket provision du ska betala dina publicister:

 • Konkurrens: Kolla vad dina konkurrenter betalar eftersom provisionsbeloppet kan vara avgörande för publicister när de bestämmer vilka affiliateprogram de vill satsa på.
 • Transparens: Se till att det är tydligt för publicister hur mycket de kommer att få betalt och för vad, samt att de garanteras dessa belopp.
 • Provision baserat på marginal: Vissa produktgrupper har högre vinstmarginal, andra lägre. Du bör ha detta i åtanke när du bestämmer provisionsbelopp. Om du däremot har regelbundna kampanjer är det inte idealt att alltid betala högsta möjliga provision. Se till att lämna utrymme för kampanjbaserade ökningar som till exempel kuponger för att öka räckvidden ytterligare om det behövs.
 • Kundvärde: För att kunna betala rättvisa provisionsbelopp är det viktigt att känna till kundvärdet som genereras av dina affiliates. Se till att ha koll på vilka kunder som dirigeras till din webbplats, hur deras konverteringsfrekvens ser ut och hur värdefulla de är för din verksamhet
 • Belöna värdefulla kundinteraktioner: En konvertering behöver inte innebära enbart sälj. Att prenumerera på nyhetsbrev, ladda ned en app eller delta i en utlottning kan även det betalas per lead.
 • Awin Assist: Publicister får vanligtvis sin provision i slutet av kundresan. Men den övre delen av säljtratten är minst lika viktig. Arbeta med assisterad provision för att hjälpa publicisten även i början av kundresan.

Provisionsattribution: För ännu mer finfördelad provision kan du använda en attributionslösning som SingleView som ger dig ytterligare insikter hela vägen fram till konvertering. Då kan du fatta datadrivna beslut baserat på vilka partners som skapar mest värde åt din verksamhet, hur alla dina onlinekanaler fungerar tillsammans och vilka provisionsbelopp som bäst reflekterar detta

Få hjälp av Awin när du bestämmer provision

Awins provisionsverktyg ger dig ett stort antal betalningsalternativ så att du kan vara flexibel och samarbeta med olika typer av publicister i olika kampanjer samtidigt som du har total kontroll över ditt ROI-värde.

Allt du behöver göra är att logga in på ditt konto och gå till fliken Provision (Commission) och välja det provisionsalternativ som bäst passar dina behov. Börja med att använda Commission Manager för att fastställa dina provisionsgrupper och -belopp

 • Commission Manager: Awins provisionshanteringsverktyg som ger dig full flexibilitet att hantera provisionen du betalar dina publicister.
 • Commission by Basket Value: Med detta provisionsverktyg kan du välja ett specifikt provisionsbelopp beroende på beställningens värde.
 • Commission by Assist: Med hjälp av detta verktyg kan du skapa en provisionsregel att betala publicister för deras bidrag som lett till ett sälj.

För mer information kan du besöka våra wiki-sidor för Commission Manager, Commission by Basket Value, och Commission by Assist