Awin lanserar branschens första verktyg för reklammärkning

  • Skrivet av
  • .

Awin lanserar adMission, ett universellt och anpassningsbart verktyg för publicister att reklammärka länkar.

Dela

Tillsynsmyndigheter i USA och Storbritannien har i allt större utsträckning efterfrågat och uppmanat influencers och publicister att bli mer förenliga med lagstiftning kring reklammärkning. Nu lanserar Awin adMission – branschens första annonseringsverktyg för reklammärkning.

När branschtillsynsmyndigheter granskat de kommersiella förhållandena mellan bloggare och sociala medier-influencers samt de varumärken de marknadsför har de konstaterat att publicister behöver erbjuda en större transparens mot den målgrupp de marknadsför produkter mot.

Bristen på lätthanterliga lösningar har emellertid lett till att majoriteten av publicisterna inte nått upp till de skyldigheter de har när det kommer till att redovisa hur de genererar intäkter via sin trafik. På frågan om de skulle använda sig av ett gratis och automatiserat reklammärkningsverktyg sa 85% ja.

Hur fungerar adMission?

adMission är ett enkelt verktyg som gör det möjligt för publicister att anpassa sin reklammärkningstext och den identifierare de vill använda sig av på sin hemsida. Detta kan tillämpas universellt på alla utvalda spårningsdomäner och det finns ingen gräns för antalet domäner som kan adderas. På så vis kan publicister handskas med alla sina betalda eller sponsrade inlägg via en enkel lösning, oavsett om de går via Awin eller inte.

Vad krävs för att vara förenlig när det kommer till reklammärkning?

Även om rådgivning i ämnet varierar länder emellan och skiljer sig mellan olika publicistaktiviteter så finns det en ökande medvetenhet bland publicister om vikten av reklammärkning. Awin undersökte nyligen 650 publicister i Tyskland, USA och Storbritannien där 71% menade att frågan antingen var viktig eller mycket viktig.

Det finns ingen global överensstämmelse för hur man ska närma sig frågan men de viktigaste kraven som Federal Trade Comission (FTC) i USA och Advertising Standards Authority (ASA) i Storbritannien kokat ned det till kan delas upp i några grundläggande element. I de enklaste termerna måste ett meddelande om reklammärkning visas nära annonsen eller i länken, detta bör vara både tydligt, entydigt och uppenbart.

För sociala inlägg räcker det att inkludera #ad; men för bloggar, content och de flesta webbplatser kan en identifierare användas för att beteckna en betald länk, t.ex. en asterisk. Både FTC- och ASA-sidorna innehåller detaljer om de olika nyanserna och potentiella undantagen samt sammanfattningar från tidigare rättsliga domar. Awin rekommenderar att du tittar igenom de relevanta riktlinjerna för de regioner du agerar inom för att se vilka regler som är tillämpliga när det kommer till din egen publicistaktivitet.

Annonsörer är också ansvariga för reklammärkning

Ämnet reklammärkning kan uppfattas som uteslutande en publicistskyldighet. Det är trots allt på publicisternas sidor som annonseringen sker. Myndigheterna klargör emellertid att ansvaret ligger på både publicisten och annonsörens axlar. Det är också viktigt att markera att dessa riktlinjer är relevanta för varje publicist, oavsett storlek.

ASA menar; ”Det är ditt ansvar att veta vem som marknadsför dina produkter, var de marknadsför dem och att dina affiliates följer annonseringsreglerna.”

På samma sätt säger FTC: ”Alla annonsörer bör ha tydliga processer på plats för att utbilda och övervaka partners i deras nätverk. Det är orimligt att förvänta sig att en annonsör ska vara medveten om varje enskild kampanj i ditt nätverk, men det är upp till dig att göra ett rimligt försök att se till att veta vad dina samarbetspartners säger.”

Viktigt att konstatera är att även om verktyget kan hjälpa till att uppnå överrensstämmelse så är det ingen garanti för publicisters efterlevnad av sina skyldigheter enligt tillämplig lag eller reklamstandarder. Inte heller enligt några avtal som publicisten har med Awin.

adMission kan användas av alla affiliates på Awin via Publisher Mastertag på Awins gränssnitt.

En översikt över adMission finns att hitta på vår wiki och här nedanför. För ytterligare frågor om verktyget, vänligen kontakta vårt Publisher Success team.

Dela