Awins uppdaterade Code of Conduct

  • Skrivet av
  • .

Efter flertalet förändringar i branschförordningarna under de senaste månaderna, och för att på ett bättre sätt motsvara våra annonsörers förväntningar, har vi tagit fram en uppdaterad version av vårt nätverks code of conduct.

Dela

Awins Code of Conduct skapar en enhetlig förväntan på hur våra publicister ska agera och syftar till att upprätthålla konsumenternas förtroende för regelverket kring onlineannonsering och spårningsteknologi liksom att säkerställa ett rättvist och etiskt handelsutrymme både för annonsörer och publicister.

Det nya formatet har utvecklats i form av en uppsättning av 12 regler i kombination med ytterligare vägledning för publicister att säkerställa att de håller sig ajour med branschstandard, best practice samt IAB UK's Code of Conduct. Dokumentet kommer att uppdateras regelbundet för att se till att det återspeglar ny utveckling i branschen. 

Den uppdaterade code of conduct hänvisas till i våra nätverksvillkor och bör därför övervägas noggrant och tas i bruk med odelbar verkan. Vårt compliance team kommer att använda riktlinjerna som grund för att identifiera icke-kompatibelt beteende över nätverket.

Du hittar den uppdaterade versionen här.

 Har du någon feedback eller vill du komma i kontakt med vårt Compliance team? Mejla oss gärna.

Dela