En introduktion till publicistbetalningar i Awin-gränssnittet

 • Skrivet av
 • .

Sedan globaliseringen av Awins nya plattform har ett av huvudmålen varit att öka transparensen på plattformen för att du som publicist både snabbt och enkelt ska kunna optimera dina kampanjer, följa din provision och se din betalningsstatus.

Dela

icon smartphone and money

Betalningscheman

Den största förändringen på den nya plattformen är att publicister nu kommer att bli betalda två gånger per månad som standard.

 • Den 1 varje månad betalas provision ut som validerats fram till den 15 föregående månad. Exempel: Kreditnotan den 1 november innehåller godkända försäljningar fram till den 15 oktober.
 • Den 15 varje månad betalas provision ut som validerats fram till den 30 eller 31 föregående månad. Exempel: Kreditnotan den 15 november innehåller godkända försäljningar fram till den 30/31 oktober.

Betalningar kommer att ske redan nästa arbetsdag och det kan ta mellan 3-5 dagar innan de syns på publicistens bankkonto. Tänk på att hastigheten publicister mottar annonsörers betalningar baseras på Traffic Light Payment System och den färg annonsören är inställd på.

Betalningsrapporter

Kreditnotor hittas nu under 'Rapporter' i gränssnittet under 'Betalning'. 'Betalningsöversikt' erbjuder en sammanfattning av publicistens betalningsstatus.

I sektionen delas varje valuta upp i:

 • Nästa betalning - det publicisten kommer att få ut nästa betalningsperiod.
 • Bekräftad provision - provision som godkänts av annonsören men ännu inte betalats ut.
 • Nästa betalningsdatum - datumet för nästa betalningsperiod.
 • Betalningsfrekvens - visar hur ofta publicisten betalas.
 • Betalningsmetod - visar betalningssättet som publicisten har valt.

 Här kan du också se eventuella obetald provision (bekräftad provision som väntar på att betalas ut) samt betalningshistorik som ger en sammanfattning av alla tidigare betalningar till publicistkontot. Betalningsinformation så som kontonummer kan också redigeras i det här området av gränssnittet.

För att få reda på mer detaljer om betalningen kan användaren klicka på siffrorna. I den transaktionsrapporten anges alla enskilda transaktioner som bidragit till den totala betalningen, informationen går att filtrera efter:

 • Annonsörsnamn
 • Annonsörs-ID
 • Datum för klick
 • Transaktionsdatum
 • Valideringsdatum
 • Betalningsutveckling
 • Tid mellan klick och transaktion
 • Använd enhet
 • Klickreferens
 • URL
 • Försäljningsbelopp
 • Provision

Alla rapporter kan också laddas ner från gränssnittet i Excel eller CSV-format.

Betalningsstatus

Tidigare i år lanserade Awin Accelerated Payments internationellt för att öka synligheten för publicister och för att kunna verka snabbare, mer medvetet och konsekvent över hela gruppen. Betalningsstatus kategoriseras efter Traffic Light Payment System:

 • Grön - annonsören ligger inom sin kreditgräns. De godkända provisionerna betalas till fullo ut till publicister och annonsörer med grön status är refererade till som "erbjuder accelerated paymenets".
 • Gul - annonsören faller utanför sin betalnings- och/eller kreditgräns. Godkända försäljningar betalas endast ut vid mottagandet av betalning från annonsören.
 • Röd - används endast i fall av konkurs eller allt för stora kreditnivåer.

För att läsa mer om Traffic Light Payment System kan du besöka vår wiki.

Betalningsstatus för varje annonsörs finns att se i annonsörskatalogen i användargränssnittet. Välj en annonsör från din publicistprofil, välj därefter om du vill filtrera efter program som du redan är ansluten till (mina program), stängda program, eller program som du ännu inte anslutit till (gå med i program).

I översikten över programmen anges betalningsstatus för varje annonsör med en grön, gul eller röd prick i kolumnen för betalningsstatus. Genom att hovra över dessa prickar får du fram en ytterligare förklaring om vad varje färg betyder.

Om du vill veta mer om Awins betalningssystem, vänligen kontakta oss här.

Dela