Brexit Update

  • Skrivet av
  • .

Storbritannien lämnar Europeiska Unionen den 31 januari.

Dela

Storbritannien lämnar EU med en överenskommelse om att landet fram till slutet av 2020 kommer att behandlas som en EU-medlem. EU och Storbritannien kommer att förhandla fram ett handelsavtal som ska gälla för perioden 2020 och framåt.

För att kunna bedöma möjliga effekter av Storbritanniens uttåg har Awin övervakat situationen noggrant och sammanställt svar på några vanliga frågor här nedanför. Observera att detta endast är Awins tankar om informationen kring Brexit och hur vi bedömer effekterna för oss som företag. Alla Awins publicister ansvarar enskilt för att man följer eventuella regler för skatt och redovisning.

  1. Vilka effekter får Brexit på momsen för publicister?

Tack vare den överenskomna affären förväntar vi oss ingen väsentlig effekt för publicister på Awins plattform som har relationer till AWIN Ltd. Och AWIN AG.

  1. Kommer Brexit att påverka utbetalningar till publicister?

Nej, Brexit bör inte påverka några utbetalningar till publicister.

  1. Kommer det ske förändringar i momsen som visas på kreditnotor för publicister?

Nej, Brexit kommer inte att ha någon inverkan på momsen som visas på kreditnotor för publicister.

  1. Krävs någon åtgärd från min sida på mitt konto?

Nej, ingen åtgärd krävs från publicister.

Observera att ovanstående bedömning är baserad på den nuvarande statusen för lagstiftning och skatterådgivning given till Awin-gruppen. Vi kommer att fortsätta övervaka utvecklingen (framförallt när det kommer till förhandlingarna om handelsavtalet för perioden 2021 och framåt) och informera dig om förändringar som kan komma att påverka vårt avtalsförhållande till dig.

Awin rekommenderar alla publicister att ta kontakt med en skatterådgivare, du är ensam ansvarig för att följa momsreglerna före och efter Brexit.

Dela