Awin om åtgärder p.g.a. COVID-19 Coronavirus

  • Skrivet av
  • .

Här kommer vi att löpande uppdatera om de åtgärder vi vidtar mot bakgrund av det pågående COVID-19 coronaviruset.

Dela

Uppdatering 13 Mars

Coronavirus-krisen tar nya törnar dagligen och vi har nu inrättat en kommitté som aktivt övervakar läget i varje enskilt land. Kommittén träffades i morse för att avgöra Awins strategi och aktioner för att fortsätta skydda våra samarbetspartners och anställdas hälsa och välfärd samt begränsa samhällsspridningen av COVID-19.


Beslut om att stänga Awin-kontor tills vidare

Från och med måndag och framåt har alla Awin-anställda uppmanats att arbeta hemifrån. För att underlätta för detta kommer samtliga kontor att stängas.


Varför?

Vår personals hälsa är vårt primära fokus. Vi genomförde tidigare ett framgångsrikt test med att flytta all arbetskraft från kontoren till hemmen under förra veckan. Eftersom vi visat på förmåga att kunna fungera effektivt utan att fysiskt behöva vara på kontoret ser vi ingen anledning att utsätta vår personal för ytterligare risk när det kommer till resor till och från arbete eller att spendera större delen av dagen i en kontorsmiljö.

Vad betyder detta?

All Awin-personal kommer att arbeta hemifrån under en överskådlig framtid. Det är svårt att förutsätta hur länge detta kommer att pågå eller hur viruset kommer att utvecklas i varje land, men vi kommer att fortsätta övervaka situationen och göra vårt bästa för att regelbundet kommunicera uppdateringar till dig.

Vår personal är fortfarande tillgängliga via de vanliga kommunikationskanalerna och alla schemalagda möten du har med dem kommer att genomföras virtuellt. Denna policy gäller tills vidare och förväntningarna är att detta kommer att vara det ”nya normala” under ett flertalet veckor.

Återigen, stort tack för ditt tålamod och din förståelse när vi försöker navigera situationen och vidta ansvarsfulla åtgärder. Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar.

Uppdatering 12 Mars

Med hälsan hos Awins partners och anställda som högsta prioritet vill vi kommunicera de åtgärder som vi vidtagit mot bakgrund av det pågående COVID19 coronaviruset.

För att säkerställa våra anställdas och samarbetspartners säkerhet och hälsa kommer vi att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder samtidigt som vi i största möjliga mån försöker minimera eventuella störningar i verksamheten.

Den dagliga verksamheten och möten

Awin har under de senare åren implementerat en flexibel arbetspolicy och kan därför säkerställa kontinuitet även när vår personal arbetar hemifrån eller på distans.

I enighet med de lokala hälso- och myndighetsinstruktionerna har vi vidtagit följande förebyggande åtgärder:

  • En flexibel arbetspolicy för arbete hemifrån för personal i allmänhet
  • Förebyggande föreskrifter för arbete hemifrån för anställa med behov av särskilt hälsoskydd
  • På lokal nivå: samtliga medarbetare tillåts arbeta hemifrån
  • Karantän för anställda som har varit i kontakt med smittade individer
  • Karantän för anställda som återvänder från riskzoner
  • Karantän för anställda vars partner eller familjemedlemmar återvänt från riskzoner
  • Där tillfälle ges styr vi om eventuella möten till online, både internt och externt

Affärsresor

Vi har tagit beslut om att avboka alla internationella flygresor fram till och med den 30 juni 2020 och kommer att fokusera på att träffas online i största möjliga mån. Även resor på lokal nivå reduceras till minimum och kommer att övervakas enligt lokala myndigheters vägledning.

Event

På grund utav den förhöjda risken för COVID-19 anser vi det ansvarslöst att vara värd för och samla stora grupper människor från hela världen. Vi har därför fattat beslut om att ställa in samtliga Awin-event fram till och med den 30 juni 2020 på global basis.

Detta var givetvis inget enkelt beslut men med tanke på den utveckling vi ser vill vi värna om våra partners säkerhet och minimera den ekonomiska påverkan som eventuella reserestriktioner kan komma att bidra till. Vi har därför valt att agera så tidigt som möjligt i vår kommunikation för att vara tydliga och minimera risken för större konsekvenser vid ett senare skede. Istället undersöker vi för närvarande möjligheten att anordna virtuella evenemang och håller dig uppdaterad om utvecklingen för dessa.

Samtliga biljetter och sponsorintäkter för de evenemang som vi ställt in kommer att återbetalas. Vi kommer också att erbjuda möjligheten att flytta över biljett- och sponsorintäkter till Awins evenemang under 2021. Är detta ett alternativ för dig? Vänligen kontakta oss.

Vi ber om ursäkt för eventuella störningar som kan komma att upplevas under denna speciella tid medan vi vidtar de nödvändiga försiktighetsåtgärder som behövs för att förhindra risken för en värre situation och händelser utanför vår kontroll.

Vi kommer att följa vägledning och regelverk från myndighet- och regeringshåll. Under tiden fortsätter vi att övervaka officiella kanaler för utvecklingen och kan komma att göra ändringar i vårt förhållningssätt därefter.

Vid eventuella frågor och funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Dela