Apple lanserar betaversion av ITP 2.1

  • Skrivet av
  • .

Apple släpper betaversioner med ITP 2.1 med begränsningar i cookies från förstapart.

Dela

Apples betalansering innehåller den senaste versionen av Intelligent Tracking Prevention (ITP). Uppdateringen tillkännagavs på webkit.org som vidare redogör för detaljerna i de förändringar som ITP 2.1 innehåller. Något releasedatum har ännu inte bekräftats.

Den enskilt största förändringen som Apple inför innebär en begränsning av cookies från förstapart som begränsar livslängden till högst 7 dagar. Apple menar att förändringen drivits fram efter höjda krav på integritet, säkerhet och prestanda.

Som en konsekvens av Apples uppdateringar genomför Awin en heltäckande konsekvensanalys. Det är sedan tidigare känt att majoriteten av alla försäljningar som sker på Safari konverterar inom 7 dagar, effekten kommer därför att vara minimal. Det är dock klart att förstapartscookies inte kommer att vara tillräckligt för att säkerställa att affiliate-kanalen till fullo skyddas från ITP. Awins ITP-kompensationsverktyg kommer givetvis att vara ett stöd i att se till att publicister inte lämnas lottlösa till följd av effekterna men ytterligare uppdateringar av spårningen kommer att krävas för att mildra den fulla effekten.

Det har sedan en tid tillbaka varit känt att Safari skulle fortsätta strama åt kontrollen av cookies och efter att ha förutsett detta påbörjade Awin ett arbete med att aktivt integrera server till server tracking för annonsörer. Utöver det har Awin integrerat mot annonsörers API’s för att påskynda serverintegrationen där det är möjligt. Awins infrastruktur gör det möjligt att enkelt ansluta till annonsörers teknologi och planen är att fortsätta utveckla den.

Awin utvecklar också server till server plugins för att säkerställa en snabbare anpassning, något som kommer att leda till att spårningen blir ännu mer robust vid sidan av Awins MasterTag.

Vi kommer fortsatt att hålla dig uppdaterad med mer information i ämnet och samtidigt redovisa vår fullständiga bedömning om hur dessa förändringar kan komma att påverka annonsörer såväl som publicister.

Dela