Minskad cookietid efter uppdatering från Safari

  • Skrivet av
  • .

Safari gör ytterligare förändringar i cookietiden. Så här påverkas Awins kunder.

Dela

I slutet av april tillkännagav Apple ytterligare en uppdatering av Intelligent Tracking Prevention (ITP) i form av ITP2.2. Sedan ITPs begynnelse har uppdateringarna klämt åt snaran hårdare och hårdare när det kommer till cookies och gradvis minskat cookietiden för varje uppdatering. När det kommer till ITP2.2 ser vi ett fönster på en dag, en trend som vi kan anta kommer att fortsätta tills vi slutligen når en cookietid per session.

För Awins kunder bör denna uppdatering inte ge upphov till speciellt stor oro. Påverkan på affiliate-transaktioner är fortsatt mycket liten då mer än 99% av alla Safari-transaktioner konverterar inom 24 timmar. För att helt säkerställa att inte påverkas av Safaris kommande uppdateringar rekommenderar vi att redan nu integrera Awins fullständiga spårningsteknologi. Genom att använda både Advertiser MasterTag och Server till Server-spårning säkerställer du att ingen försäljningsdata går försvunnen.

Awins ITP-kompensationsverktyg fungerar som en backup för publicister som arbetar med annonsörer som inte ännu uppdaterat sin spårningsteknologi i syfte att vara ITP-kompatibel. Vi rekommenderar därför alla annonsörer att uppdatera sin spårning så snart som möjligt.

Vi kommer att fortsätta hålla dig uppdaterad med senaste nytt om förändringar i webbläsare och bistå med information och råd om hur du på bästa sätt handskas med dem.

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till din account manger.

Dela