Przewodnik wydawcy po marketingu afiliacyjnym na 2021 rok – co trzeba wiedzieć

  • Autor

Od pierwszych kroków w roli wydawcy po przyszłość marketingu afiliacyjnego — wszystko co musisz wiedzieć

Udostępnij

„Marketing afiliacyjny” to powszechny termin w przestrzeni cyfrowej, jednak nie wszyscy wiedzą, co właściwie oznacza. Zjawisko to, już od dawna występujące w Internecie, przetrwało próbę czasu. Być może się zastanawiasz: co to tak naprawdę jest? Czy możesz skorzystać z tej koncepcji? A przede wszystkim: jak zrobić to dobrze?

W Przewodniku wydawcy po marketingu afiliacyjnym omówimy, czym jest i jak działa marketing afiliacyjny, wyjaśnimy różnice między „wydawcami” a „reklamodawcami” oraz pokażemy różne sposoby generowania dochodu przez wydawcę. Omówimy również przyszłość i opłacalność marketingu afiliacyjnego oraz podamy kilka praktycznych wskazówek, ułatwiających rozpoczęcie działalności jako wydawca.

Czym jest marketing afiliacyjny?

W marketingu afiliacyjnym wydawca (partner) wytwarza świadomość marki i generuje sprzedaż produktów reklamodawcy (marki lub sprzedawcy), za co otrzymuje prowizję od sprzedaży. Sposoby generowania sprzedaży przez wydawcę mogą być różne, co omówimy później, ale najważniejsze jest to, że wydawca działa tu jako pośrednik między produktem lub usługą a konsumentem.

Wydawca może mieć możliwość dotarcia do odbiorców w sposób, który jest, lub byłby, niedostępny dla samego reklamodawcy, co pozwala zwiększyć obroty dzięki wytworzonej świadomości marki.

Niektórzy wydawcy traktują marketing afiliacyjny jak pasywne źródło dochodów, ponieważ — poza początkową konfiguracją — nie muszą oni zmieniać swoich procesów. W niektórych przypadkach tak faktycznie jest, zwłaszcza wtedy, gdy wydawca ma już zaktywizowanych odbiorców. Jednak w Awin postrzegamy marketing afiliacyjny jako proces, który stale się zmienia. Oznacza to, że wciąż pojawiają się możliwości adaptacji i usprawniania programu marketingowego, które pozwalają maksymalizować zyski — zarówno Twoje, jak i reklamodawców, z którymi współpracujesz.

Marketing afiliacyjny to w zasadzie cyfrowa postać tradycyjnego marketingu szeptanego. Reklamodawca tworzy produkt o jakiejś wartości, a wydawca informuje o nim swoich znajomych (obserwujących użytkowników, gości, subskrybentów lub osoby z listy e-mailowej).

Jak to działa?

Wydawcy zazwyczaj rekomendują lub promują produkt albo usługę reklamodawcy (w zależności od typu) wśród własnych odbiorców za pomocą łącza prowadzącego do strony produktu lub witryny reklamodawcy. Łącze to, zwane również łączem głębokim lub bezpośrednim, jest powiązane z wydawcą i umożliwia reklamodawcy śledzenie liczby kliknięć oraz wartości wygenerowanej sprzedaży. W dalszej kolejności wydawca otrzymuje zapłatę od reklamodawcy za wytworzenie świadomości produktu i pomoc w jego sprzedaży. Może to być ustalona kwota lub procentowa część ostatecznej kwoty sprzedaży.

Początkujący wydawca musi dołączyć do sieci afiliacyjnej, zgłosić się do programów reklamodawców, wybrać produkty lub usługi do promowania oraz utworzyć własne głębokie łącza partnerskie. Choć może to wydawać się skomplikowane, pomożemy Ci na każdym etapie tego procesu.

Kim jest wydawca w marketingu afiliacyjnym?

W marketingu afiliacyjnym nie ma ograniczeń kwalifikujących wydawców. Wydawcą może zostać jakakolwiek osoba lub firma o dowolnej wielkości, która chce poszerzyć grono odbiorców bądź stworzyć nowe źródła przychodów. Wydawcy mogą korzystać ze strony internetowej, bloga, mediów społecznościowych oraz innych sieci cyfrowych w celu wspierania sprzedaży lub generowania ruchu w sieci związanego z usługą lub produktem reklamodawcy.

Rola wydawcy w zasadzie polega na wyświetlaniu reklamy, jednak sama kampania reklamowa może przyjmować różne formy.

Poszczególni wydawcy komunikują się z odbiorcami na różne sposoby, dlatego reklamodawca może potrzebować kilku wydawców, którzy mogą ułatwić dotarcie do różnych segmentów rynku.

Kim jest reklamodawca w marketingu afiliacyjnym?

Reklamodawca to marka lub firma, która ma witrynę umożliwiającą przeprowadzanie transakcji i która chce dotrzeć do nowych grup odbiorców we współpracy z wydawcami. Celem reklamodawcy jest zwiększenie zasięgu marki, co w efekcie pozwoli zwiększyć wartość sprzedaży.

Marketing afiliacyjny odgrywa często bardzo istotną rolę w ramach większej strategii marketingowej. Dlatego ważne jest, aby reklamodawcy, którzy chcą promować markę, usługę lub produkt, mogli znaleźć odpowiednich i sprawdzonych wydawców.

Reklamodawca może również określić parametry dotyczące promowania swojej oferty. Mogą na przykład obowiązywać ograniczenia w zakresie używanych obrazów lub słów w reklamie. Ponadto reklamodawcy mogą zatwierdzać wydawców i zapraszać ich do swoich programów afiliacyjnych. Dzięki temu mają kontrolę nad tym, gdzie — na przykład na których platformach wydawców — przedstawiane są ich marki.

Na czym polega różnica między reklamodawcą a wydawcą?

Oba podmioty są zainteresowane zwiększeniem sprzedaży i osiągnięciem maksymalnego zysku, natomiast to reklamodawca jest właścicielem marki, produktu lub usługi. Odpowiedni wydawca pełni rolę promotora produktu. Udostępnia łącza, które klikają użytkownicy. W ten sposób generowany jest ruch kierowany do strony reklamodawcy.
Czym jest sieć afiliacyjna?
Sieć afiliacyjna to miejsce, w którym wszystkie te czynniki mogą wchodzić w interakcję ze sobą. Sieci afiliacyjne są czasami określane jako rynek afiliacyjny (lub partnerski).

W Awin łączymy zmotywowanych wydawców z odpowiednimi markami i firmami. Nasza łatwa w obsłudze platforma pozwala obu stronom zawierać stosowne porozumienia, które z kolei służą budowie długotrwałej i wzajemnie korzystnej współpracy.

Sieci, takie jak nasza, udostępniają specjalną platformę, z pomocą której reklamodawcy mogą powiadamiać wielu wydawców o dostępnych programach afiliacyjnych. Wydawcy mogą zapoznawać się z programami i produktami wielu różnych reklamodawców, co ułatwia im ustalenie, które z nich mogą być odpowiednie dla odbiorców.

Pomagamy reklamodawcom w tworzeniu specjalnych łączy dla wydawców oraz monitorujemy wszystkie kluczowe dane, aby umożliwić obu stronom analizowanie wyników w celu podejmowania ugruntowanych decyzji.

Różne typy wydawców objętych programem afiliacyjnym

Jak już wspomnieliśmy wydawcy mogą mieć różne wyobrażenia na temat marketingu afiliacyjnego. Często, choć nie zawsze, do rozpoczęcia współpracy w ramach programów afiliacyjnych wydawca potrzebuje witryny internetowej. Jednak obecnie istnieją inne przestrzenie i platformy cyfrowe, które umożliwiają prowadzenie takiego marketingu, a dodatkowo zapewniają doskonały zwrot z inwestycji. Nie chodzi tu tylko o finanse, ale także o czas i wysiłek włożone w utworzenie aktywnych materiałów.

Właściciele witryn

To najbardziej ogólny typ wydawców objętych programami afiliacyjnymi. Webmasterzy to po prostu właściciele witryn. Termin ten może również dotyczyć twórców witryn, którzy mogą pomóc wydawcy w zbudowaniu witryny do działań marketingowych. Mogą oni umieszczać łącza głębokie w formie reklam banerowych na swoich stronach, tworzyć materiały i strony na blogu albo tak kształtować kolejne strony, żeby prowadziły do strony reklamodawcy.

Partnerzy wyszukiwania

W celu pozyskania kontaktów partnerzy wyszukiwania często stosują dalsze rozwiązania w strategii marketingowej. Mogą one obejmować optymalizację SEO, reklamy w Google Ads, reklamy na Facebooku oraz inne formy płatnych reklam, umożliwiające kierowanie odbiorców do lejka sprzedaży prowadzącego do produktu reklamodawcy. Ta metoda może być bardzo korzystna, jednak należy pamiętać o kilku kwestiach.

Przede wszystkim partner wyszukiwania również często ponosi koszty reklamy. Należy określić wskaźnik CPA (koszt pozyskania), aby mieć pewność, że płatność od reklamodawcy za wygenerowaną sprzedaż pozwoli odnotować zysk. Należy uważać na wskaźnik CPC (koszt kliknięcia) — kliknięcie reklamy niekoniecznie prowadzi do sprzedaży, a jeśli klient nie dokona zakupu, może prowadzić do straty. Należy również pamiętać o tym, że niektórzy reklamodawcy nie chcą stosować płatnych reklam swoich produktów, ponieważ może to kolidować z innymi strategiami marketingowymi.

Blogerzy

Blogowanie to doskonały i bardzo popularny styl marketingu afiliacyjnego. W dzisiejszych czasach blogi mogą przybierać różne formy, a ich niszowi odbiorcy często są bardzo zainteresowani publikowaną treścią. W tym środowisku marketing afiliacyjny może działać bardzo prężnie.

Blogerzy tworzą treści, w których dzielą się swoimi przemyśleniami i opiniami. W ciągu ostatnich kilku lat mocno wzrosła świadomość odbiorców co do tego, że mogą „być przedmiotem transakcji”, jednak blogowanie wciąż jest postrzegane jako szczera forma komunikacji online. Pomiędzy blogerem a jego odbiorcami występuje pewien poziom zaufania, który przy odpowiednim umiejscowieniu można przenieść na reklamodawcę i jego produkt.

Zaufanie jest trudno zbudować, ale daje ono satysfakcję. Tak jest we wszystkich dziedzinach życia. Dotyczy to zwłaszcza marek prowadzących działania marketingowe wśród odbiorców, których poziom świadomości marketingowej jest wyższy niż kiedyś. Obecnie konsumenci chcą mieć poczucie, że firmy, od których kupują produkty, są autentyczne. Obecność wiarygodnej osoby sprzyja marce i pozwala wytworzyć zaufanie dużo szybciej niż mógłby to zrobić sam reklamodawca.

Witryny z kuponami

Kupony od dawna są popularną formą marketingu. Wielu konsumentom zależy na punktach cenowych, a świadomość, że otrzymują jakąś ofertę lub rabat, może jeszcze bardziej zachęcić ich do dokonania tak ważnej sprzedaży.

Witryny z kuponami współpracują z wieloma reklamodawcami i konsumentami w zakresie tworzenia lub rozpowszechniania określonych kodów rabatowych. Niektóre witryny korzystają z pomocy pasjonatów dostarczających wiarygodne kody kuponów. Inne współpracują bezpośrednio z reklamodawcami, promując wybrane kody. Czasami łączy się te metody. Najważniejsze jest to, że łącza, które wydawca wyświetla konsumentom w celu przekierowania ich do witryny, są łączami partnerskimi i są śledzone.

To może być bardzo korzystne dla reklamodawcy, ponieważ niektórzy konsumenci dokonują zakupów w określonych witrynach wyłącznie ze względów finansowych. Jeśli jakaś marka została umieszczona na takiej platformie, staje się widoczna dla konsumentów.

Niektórzy reklamodawcy bronią się przed taką formą marketingu, ponieważ uważają, że dewaluuje ona markę, co jest możliwe. Mimo to w niektórych przypadkach korzystanie z witryn z kuponami i tak zwiększa ruch oraz świadomość marki, a także umożliwia osiągnięcie większego zysku. W przypadku prowadzenia działalności opartej na witrynie z kuponami lub współpracy z taką witryną należy bardzo uważnie zastanowić się nad dopasowaniem marki i przeprowadzić ocenę rentowności.

Witryny z opiniami

Popularny sposób, wybierany przez początkujących wydawców, polega na utworzeniu witryny z opiniami, która jest ukierunkowana wyłącznie na recenzowanie produktów i marek. Jak już wspomnieliśmy, klienci mają obecnie pewien poziom świadomości dotyczącej bezpośredniego marketingu marek, dlatego wolą czytać opinie podobnych konsumentów, by szukać wskazówek, na co warto wydać pieniądze.

Klienci niekoniecznie muszą znać autora opinii, aby uznać ją za przydatną przy podejmowaniu decyzji o zakupie, chociaż taki poziom zaufania z pewnością jest pomocny. Model działania platform takich jak TripAdvisor czy Yelp stanowi dowód, że ten sposób promowania produktów się sprawdza.

Dla wydawcy stworzenie (lub choćby współtworzenie) witryny z opiniami może być bardzo opłacalnym sposobem promowania łączy wśród użytkowników, którzy już są zainteresowani zakupem. Jeśli ktoś potrzebuje produktu lub usługi i szuka odnośnych opinii, osoba ta już znajduje się w dolnej części lejka sprzedaży i po prostu chce, by ktoś inny wskazał jej właściwy kierunek.

Marketing e-mailowy

Marketing e-mailowy istnieje prawie tak długo jak poczta e-mail. Ray Tomlinson, który wynalazł pocztę e-mail w 1971 roku, z pewnością nie planował używania jej jako systemu marketingu masowego. Jednak pierwsza marketingowa wiadomość e-mail została wysłana w 1978 roku i podobno — tylko ze względu na swój nowatorski charakter — pozwoliła wygenerować 13 milionów dolarów zysku. Reszta to już historia.

Obecnie konsumenci są przyzwyczajeni do reklam w wiadomościach e-mail. Jednak działa to jak miecz obosieczny. Mimo że użytkownicy akceptują takie reklamy, wyróżnienie się w tłumie może być trudne. Niektórzy wydawcy i inni marketerzy poświęcają dużo czasu i wysiłku na utworzenie świetnej listy e-mailowej. Następnie pielęgnują relacje z tymi subskrybentami w celu przekształcenia ich w atrakcyjnych klientów.

Reklamodawca może już dysponować własną marketingową listą e-mailową, ale współpraca z wydawcą, który ma swoją wyjątkową listę, może umożliwić dalszą ekspozycję marki wśród nowych klientów i potencjalnych nabywców.

Media społecznościowe

Dużo się mówi o marketingu afiliacyjnym w mediach społecznościowych. Kilka lat temu pojawił się termin „marketing influencerski”. Od tego czasu można zaobserwować wzrost wartości, jaką tacy wydawcy mogą wnieść do branży marketingu afiliacyjnego.

W tradycyjnym sensie powyższe dwa rodzaje się różnią, ale wydawcy lub influencerzy wciąż z powodzeniem korzystają z tej metody do przedstawienia łączy partnerskich osobom obserwującym. Niektóre platformy społecznościowe nie zezwalają na umieszczanie klikalnych łączy w swoich materiałach, aby zapobiegać odchodzeniu użytkowników na inne platformy. Istnieją jednak środowiska społecznościowe, w których wydawcy mogą tworzyć własne wpisy lub polecać łącza w popularnych wpisach. Przygotowaliśmy przydatny przewodnik, zawierający informacje o tym, w których mediach społecznościowych można używać łączy partnerskich prowadzących do innych platform.

 

Czy marketing afiliacyjny przynosi zysk wydawcom?

Krótko mówiąc, nie ma limitu potencjalnych zarobków wydawcy. Nie oznacza to jednak, że wszyscy wydawcy notują zysk.

Po zapoznaniu się z materiałami w niektórych sieciach afiliacyjnych można odnieść wrażenie, że marketing afiliacyjny jest niezwykle prosty. Że wystarczy się zarejestrować i zrezygnować z dotychczasowej pracy, a zarobki bardzo szybko poszybują do poziomu kilkuset tysięcy na rok. To z pewnością jest możliwe, jednak w Awin uważamy, że marketing afiliacyjny ma cechy sztuki, która wymaga planowania długoterminowego.

Udostępniamy platformę, która całkowicie upraszcza proces afiliacji wydawców i reklamodawców, ale marketing to umiejętność, a jej rozwój wymaga czasu. Należy wziąć to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zostaniu wydawcą. Stworzenie grupy zaangażowanych odbiorców również wymaga namysłu, jednak z pewnością jest możliwe. Oczywiście jeśli już masz jakichś stałych odbiorców, świat marketingu afiliacyjnego stoi przed Tobą otworem. Jest bardzo wielu reklamodawców, którzy chcą promować swoje produkty i współpracować z dochodowymi wydawcami, dlatego z pewnością gdzieś są produkty, które pasują do Twojej niszy. Aby je znaleźć, wystarczy skorzystać z sieci afiliacyjnej, takiej jak nasza.

Dobry wydawca musi rozumieć swoich odbiorców i tworzyć relacje partnerskie, które faktycznie przynoszą korzyści użytkownikom końcowym. Przykładowo nie ma sensu, aby autor wegańskiego bloga nawiązywał współpracę z siecią szybkiej obsługi oferującą hamburgery. Nie będzie to zgodne z potrzebami grupy docelowych odbiorców, co zostanie błyskawicznie dostrzeżone. Dojdzie do całkowitej utraty zaufania i nikt nie odniesie korzyści.

Czy marketing afiliacyjny będzie skuteczny w 2021 roku?

Będzie nie tylko skuteczny, ale jeszcze rozkwitnie.

Szacuje się, że w 2020 roku w samych Stanach Zjednoczonych rynek marketingu afiliacyjnego był wart 6,8 mld USD. Chociaż stale się on zmienia, nie widać żadnych oznak spowolnienia — ani w 2021 roku, ani później. Wraz z dalszym rozwojem możliwości śledzenia określonych aspektów transakcji online branża staje się jeszcze bardziej ukierunkowana, a możliwości przekształcania danych w zysk rosną.

Ostatnio zaobserwowaliśmy stabilizację odsetka użytkowników, którzy stosują funkcje blokujące reklamy w Internecie. Nie musi to jednak oznaczać, że wyłączanie plików cookie, które ma wpływ na podstawowe funkcje śledzenia w marketingu afiliacyjnym, dobiega końca. Musimy znaleźć rozwiązanie problemu polegającego na tym, że zasady korzystania z przeglądarek ciągle się zmieniają. W odpowiedzi na ten dylemat opracowaliśmy wtyczkę śledzącą, która umożliwia dostarczanie rozwiązań opartych na wielu źródłach śledzonych informacji. Dzięki temu wydawcy i reklamodawcy mają dostęp do spójnej wizualizacji danych w swoich kampaniach.

Prawie na pewno nastąpi wzrost popularności wyszukiwania głosowego. Na tej dziedzinie koncentrują wysiłki Google, Amazon i inni giganci technologiczni. W związku z tym marketerzy i wydawcy, którzy tworzą materiały zgodne z takim rodzajem wyszukiwania, mogą odnotować wzrost sprzedaży. Aby móc uatrakcyjnić swoją treść,

warto zastanowić się nad tym, czym różni się pytanie wypowiadane na głos od pytania w formie pisemnej.

Na popularnych platformach społecznościowych widać tendencję do ukrywania informacji o polubieniach i obserwujących użytkownikach, co ma na celu pozbycie się percepcji presji społecznej. Mimo to marketing influencerski wciąż jest na fali. To pokazuje, że konsumenci szukają porad i wskazówek dotyczących zakupów w ramach marketingu afiliacyjnego.

Ma to również związek z miejscem określonego wydawcy na drodze klienta. W przeszłości to ostatnie kliknięcie w procesie sprzedaży było nagradzane. Jednak pojawią się partnerzy działający na wcześniejszych etapach procesu zakupu, takich jak etap wytwarzania świadomości, a podział korzyści będzie bardziej sprawiedliwy. W związku z powyższym ważne jest, aby te działania można było śledzić i poprzeć danymi. Jesteśmy przekonani, że ta dziedzina rozwinie się w 2021 roku i w kolejnych latach.

Jak zacząć przygodę z marketingiem afiliacyjnym jako wydawca

Na początek najlepiej jest dołączyć do sieci marketingu afiliacyjnego, takiej jak Awin. Złożoność świata reklamodawców może przytłaczać, ale platformy takie jak nasza radykalnie upraszczają cały proces, a ponadto udostępniają masę zasobów pomocniczych.

Trzeba się zastanowić, czy baza odbiorców będzie budowana od podstaw, czy może jest już jakaś grupa, którą można wykorzystać. Pierwsza opcja stanowi świetną okazję do zbadania, która nisza jest najbardziej odpowiednia i najlepiej pasuje do bazy wiedzy. Radzimy szukać w obszarach, które zawsze są aktywne, a omijać modne tematy, które błyszczą tylko przelotnie.

W sieciach afiliacyjnych, zwłaszcza tych dobrych, ceni się komunikację z grupą docelową, ponieważ pozwala ona zbudować społeczność online. Kontakty o wysokiej jakości są cenniejsze — marketing afiliacyjny nie polega tylko na docieraniu do każdego zakątka Internetu.

Jeśli już masz stałą grupę odbiorców, skup się na znalezieniu programów afiliacyjnych, które najlepiej odpowiadają zarówno Tobie, jak i Twoim czytelnikom lub widzom. W przypadku korzystania z profesjonalnej platformy jest to stosunkowo proste. Na przykład Awin udostępnia katalog reklamodawców, który pozwala wydawcom filtrować i wyszukiwać odpowiednie marki. Gdy Twoje konto wydawcy zostanie zatwierdzone, rozpocznie się fascynująca przygoda. W rozwiniętej i pomocnej sieci naprawdę możesz doskonalić rzemiosło marketingu afiliacyjnego. Dynamiczny rozwój pozwoli Ci maksymalizować zyski — zarówno Twoje, jak i reklamodawców, z którymi będziesz współpracować. W Awin nieustannie wspieramy wydawców i przekazujemy im informacje zwrotne, aby wszyscy odnosili korzyści. Mamy nadzieję, że dołączysz do nas.