Awin wprowadza dwa usprawnienia, które zwiększą dokładność i bezpieczeństwo raportowania klików

  • Autor
  • .

Zaostrzenie zasad liczenia kliknięć spowoduje wzrost efektywności kampanii CPC i współczynników konwersji. 

Udostępnij

Awin wkrótce wprowadzi dwie zmiany w sposobie liczenia kliknięć w ramach naszej sieci. Znajdzie to odzwierciedlenie w raportach kliknięć w interfejsie użytkownika, a także będzie miało pozytywny wpływ na kampanie CPC.

Historycznie naliczanie kliknięć w Awin usuwało błędne kliknięcia, niezależnie od tego, czy pochodziły one od botów, błędów użytkownika, a nawet fizycznej manipulacji kliknięciami. W miarę ewolucji technologii internetowych oraz w świetle niedawnego wprowadzenia przez Awin pluginu Tracking Optimisation oraz Bouncless Tracking, Awin znalazł kilka obszarów, w których liczenie kliknięć może być jeszcze dopracowane, tak aby zapewnić dokładność i zwiększyć bezpieczeństwo.

Pierwszą zmianą jest poprawienie wykrywania kliknięć tego samego użytkownika. Awin śledzi teraz tylko jedno kliknięcie z danego urządzenia i od danego wydawcy w określonym przedziale czasowym. Domyślnie okres ten wynosi trzy godziny.

Przykład pierwszej zmiany:

Użytkownik klika ten sam link kilka razy w ciągu trzech godzin lub inny link tego reklamodawcy,  ale pochodzący od tego samego wydawcy. W tym przypadku liczone jest tylko pierwsze kliknięcie.

Jeśli jednak konsument kliknie inny link do tego samego reklamodawcy, ale od innego wydawcy, oba kliknięcia się liczą.

Jeśli konsument kliknie natomiast link danego wydawcy, ale dla innego reklamodawcy, oba kliknięcia również się liczą.

Drugą zmianą jest poprawa wykrywania seryjnych kliknięć, które występują w bardzo krótkim czasie. Te scenariusze są zazwyczaj zautomatyzowane i mogą pochodzić ze skryptów, niepoprawnej integracji lub są uruchamiane w backendzie za pośrednictwem serwera.

Przykład drugiej zmiany:

Skrypt w witrynie wysyła jednocześnie 10 kodów kliknięć w ciągu jednej sekundy, ale działają one w 10 różnych programach. W tym przypadku liczone jest tylko pierwsze kliknięcie, a wszystkie pozostałe są filtrowane.

Zapobiega to przekłamaniu liczby kliknięć u tych reklamodawców błędnymi kliknięciami.

Obie te zmiany można dostosować na poziomie reklamodawcy, a wszelkie prośby o to powinny zostać przesłane przez zespoły pomocy technicznej Awin.

Końcowym rezultatem tych zmian jest mniej niepotrzebnych kliknięć w raportach Awin, dzięki czemu dane są dokładniejsze. Z kolei kampanie klikowe reklamodawców są bardziej dokładne dzięki wyższemu współczynnikowi konwersji. Zmiany nie uwzględniają liczenia historycznych kliknięć i dlatego nie będzie już dokładnej korelacji podczas porównywania raportów kliknięć z poprzednimi okresami.

Awin jest przekonany, że dzięki dalszemu zwiększaniu dokładności zliczania kliknięć wydawcy mają lepszą okazję do wykazania prawdziwej wartości swojego ruchu dzięki wyższemu współczynnikowi konwersji; co pomoże zbudować silniejsze relacje i większe zaufanie między partnerami Awin.

Udostępnij