Awin wybrał Virpy Richter na stanowisko Chief Financial Officer

  • Autor
  • .

Globalna sieć marketingu afiliacyjnego Awin wyznaczyła Virpy Richter jako Chief Financial Officer (CFO).

Udostępnij

Virpy objęła nowe stanowisko z dniem 1 Lipca 2019 roku, dołaczając tym samym do Adama Ross'a i Petera Loveday w zarządzie Awin. 

Zajmując poprzednio pozycję Dyrektora Zarządzającego w Conrad Electronics i myToys.de, Virpy wnosi do Awin ponad 20 lat doświadczenia z zakresu zarządzania finansami, human resources, czy prawa międzynarodowego. Pod jej kierownictwem w Conrad Electronics, Virpy wdrożyła kilka kluczowych inicjatyw mających na celu ułatwienie cyfrowej transformacji firmy. Natomiast podczas swojej kadencji w myToys.de nadzorowała ekspansję tego ecommerce w Rosji. 

Zajmując stanowisko dyrektora finansowego Virpy będzie nadzorować operacje finansowe w całej grupie, takie jak planowanie, forecasting, analizę ryzyka, raportowanie i źródła finansowania. Tym samym odgrywać będzie istotną rolę w strategicznych przedsięwzięciach fimy i będzie ją wspierać w realizacji misji, która zakłada zapenienie najlepszej obsługi, technologii i zadbanie o elastyczność. 

 "Po 20 latach doświadczenia w branży retail, cieszę się, że mogę podjąć nowe wyzwania w firmie stricte internetowej. Bardzo cieszę się, że będę mogła blisko współpracować z Markiem, Adamem i Peterem, a także z naszym zespołem finansowym, tak by wspólnie rozwijać strukturę finansową." mówi Virpy Richter, CFO Awin

"Cieszymy się, że Virpy dołączyła do Zarządu Awin jako Dyrektor Finansowy. Virpy jest nie tylko bardzo doświadczona i kompetentna w działaniach grupowych, ale także bardzo dobrze zorientowana w działaniach online. Zarówno jej umiejętności zawodowe, jak i praktyczne podejście sprawią, że będzie doskonałym wsparciem dla naszych operacji finansowych" mówi Mark Walters, CEO Awin.

 

Udostępnij