Nowe narzędzie ułatwiające współpracę z wydawcami mailingowymi

  • Autor
  • .

Awin wprowadza nowe narzędzie - Email Campaign Approvals (Zatwierdzanie kampanii email), które ułatwi stworzenie mailingu zgodnego z wymogami reklamodawcy. 

Udostępnij

Ułatwiając współpracę między reklamodawcami i wydawcami, narzędzie to pozwala reklamodawcom na łatwe przeglądanie mailingów w celu upewnienia się, że spełniają one wszelkie wymogi prawne lub wytyczne dotyczące marki reklamodawcy. Jest to szczególnie korzystne dla branż takich jak finanse, gdzie istnieją ścisłe wymogi prawne dotyczące reklamy online.

Narzędzie to może być używane przez każdego reklamodawcę, który chce utrzymać kontrolę nad kampaniami mailingowymi.  

Po stronie wydawcy leży wgranie mailiangu do narzędzia, które znajduje się w naszym panelu w sekcji Links & Tools. Wówczas reklamodawca otrzyma powiadomienie i będzie mógł dokonać weryfikacji mailingu. Może go zaakceptować, odrzucić lub przesłać uwagi dotyczące poprawek, jakich oczekuje. 

Gdy mailing zostanie zweryfikowany i zaakcpetowany przez reklamodawcę, wydawca może przystąpić do wysyłki. 

Aby rozpocząć korzystanie z narzędzia, zobacz instrukcję na naszej stronie Wiki

Udostępnij