Nowy Menedżer prowizji zwiększa widoczność i transparentność dla wydawców

  • Autor
  • .

Wydawcy będą teraz widzieć historyczne, obecne i przyszłe stawki na osi czasu.

Udostępnij

computer

Awin wdraża nowego Menedżera prowizji dla wszystkich reklamodawców.  To wdrożenie wymaga stopniowego przejścia reklamodawców na nowe narzędzie, przy czym wszystkie nowo uruchomione programy będą mieć  dostęp do nowego Menedżera w standardzie. Nowe narzędzie wprowadza także innowacyjne funkcje dla wydawców, takie jak przejrzysty wgląd w to, co działo się w przeszłości, jasno pokazuje obecne stawki oraz chroni wydawców przed niespodziewanymi zmianami prowizji. 

W ciągu najbliższych miesięcy wszyscy obecni reklamodawcy będą migrować do nowego Menedżera prowizji, podczas gdy wszystkie nowe programy będą uruchamiane w tym narzędziu w standardzie. To wdrożenie jest zwieńczeniem wielu miesięcy pracy nad przebudową menedżera prowizji Awin, mającego na celu zaoferowanie wielu usprawnień. Nowa usługa prowizji działa w trybie testowym od zeszłego roku, działając równolegle z istniejącą usługą, tak aby zapewnić jej jak najlepsze funkcjonowanie, gdy zostanie oficjalnie udostępniona do użytku. 

Kiedy zostanie wprowadzony nowy Menedżer prowizji?

Stopniowe wdrożenie, tak istotne dla bezpiecznego wprowadzenia tej zmiany oznacza, że wydawcy będą mieli dwa interfejsy z dostępem do Menedżera prowizji. Obecna funkcjonalność nie ulegnie zmianie w przypadku reklamodawców kontynuujących korzystanie z poprzedniej wersji, jednak po uaktualnieniu reklamodawcy do nowej wersji wydawcy będą mieli nową stronę w interfejsie użytkownika, aby wyświetlić informacje o prowizjach. Oczekuje się, że wszyscy reklamodawcy Awin będą korzystać z nowego Menedżera prowizji do IV kwartału 2020 r., kiedy to poprzednia strona będzie dostępna już tylko w celach informacyjnych, zanim zostanie całkowicie usunięta z interfejsu użytkownika.

Jakie są dodatkowe zalety nowej wersji?

Gdy reklamodawca korzysta z nowego Menedżera prowizji, pierwszą rzeczą, którą zauważy, jest ulepszony, uproszczony interfejs użytkownika. Obejmuje to usunięcie szablonów prowizji, chociaż będą one nadal widoczne w celach informacyjnych. Awin wprowadził standardowe stawki programowe i stawki specyficzne dla wydawcy oraz możliwość zarządzania zmianami prowizji wydawców indywidualnych lub grupowych. Są one widoczne w widoku osi czasu, zapewniając dawne, bieżące i przyszłe spojrzenie na stawki prowizji, funkcję dostępną zarówno dla reklamodawców, jak i wydawców. Dzięki temu wszystkie strony mogą zobaczyć, kiedy prowizja się zmieni lub zmieniła. Wszystkie zmiany są wyraźnie oznaczone, dzięki czemu możesz wskazać specjalne promocje lub inne okoliczności mające wpływ na stawki prowizji. Poniższy obraz pokazuje zrzut ekranu widoku osi czasu. Wydawcy będą mogli zobaczyć, którzy reklamodawcy mają jeszcze przeprowadzić migrację do nowego narzędzia, ponieważ ich oś czasu będzie pusta.

Wydawcy mogą wyświetlić oś czasu, klikając nowy punkt menu „Stawki prowizji programowych”. Reklamodawcy znajdą zaś oś czasu w narzędziu Menedżer prowizji.

Oprócz zwiększonej elastyczności i łatwości ustalania i zmieniania stawek prowizji wprowadzono ograniczenia w celu ochrony wydawców i zapewnienia im uczciwości. Stawki nie można obniżyć o więcej niż 20% w okresie 30 dni, przy czym domyślnie obowiązuje siedmiodniowy okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia można zmienić w ramach warunków programu.

Aby wesprzeć te zmiany, Awin wysyła również wydawcom dwa razy dziennie skróconą wiadomość e-mail z podsumowaniem wszystkich nadchodzących zmian prowizji. Dzięki temu Awin może zmniejszyć liczbę wiadomości e-mail wysyłanych do wydawców i zwiększyć ich skuteczność.

Czy nowa wersja działa z innymi narzędziami prowizyjnymi Awin?

Istniejące narzędzia prowizyjne Awin, takie jak prowizja według wartości koszyka i atrybucja kuponów bez plików cookie, są kompatybilne z nowym narzędziem zapewniającym ciągłość przy przechodzeniu do nowej wersji. Ponadto większość prac technicznych obejmowała także  backend development, co znacznie zwiększa wydajność i  ułatwia Awin wprowadzenie nowych funkcji związanych z prowizją w przyszłości. Zarówno prowizja ze względu na SKU, jak i prowizja według parametrów niestandardowych są obecnie w fazie rozwoju i będą dostępne do końca roku, więc śledź  nasze dalsze informacje na temat tych zmian.

Główną troską firmy Awin w tym okresie jest bezproblemowa migracja do nowego Menedżera prowizji i będziemy  wspierać zarówno reklamodawców, jak i wydawców w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Skontaktujemy się z reklamodawcami w sprawie migracji do nowego menedżera prowizji, a po zakończeniu nowy menedżer prowizji będzie dostępny w interfejsie reklamodawcy.

Zalecamy zapoznanie się z nowym narzędziem. Przewodniki można znaleźć na wiki zarówno dla reklamodawców, jak i wydawców.

Udostępnij