Awin i RODO

  • Autor
  • .

 RODO, czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, wejdzie w życie 25 maja 2018 roku. 

Udostępnij

RODO, GDPR

Czym jest RODO?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych  (RODO) wejdzie w życie 25 maja 2018 roku. Oznacza to, że wprowadzona zostanie istotna zmiana w regulacjach prawnych Unii Europejskiej, które nie przewidziały gwałtownego wzrostu wykorzystania danych osobowych przez biznes, czego świadkiem staliśmy sie na przestrzeni ostatnich 20 lat.

 W jaki sposób  RODO wpływa na marketing afiliacyjny?

RODO zwiększy zakres i zastosowanie przepisów do  różnych rodzajów danych osobowych (w zależności od kontekstu), które w tej chwili mogą nie podlegać żadnym regulacjom, a w związku z nowymi przepisami będą regulowane.  Dotyczy to takich danych jak ID urządzenia, ID użytkownika cashback, numery referencyjne klientów i inne  techniczne identyfikatory. Co więcej, RODO stawia  bardziej restrykcyjne wymagania w stosunku do uzyskiwania zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych. 

Nie przewidujemy znaczącego wpływu na marketing afiliacyjny, jednak spodziewamy się, że w niektórych krajach reklama behawioralna i  inne formy marketingu oparte o efekt, które w dużej mierze opierają się na profilach użytkowników w celu wysyłania ukierunkowanych reklam, mogą podlegać większym wymogom regulacyjnym.

 Czy Awin będzie musiał uzyskać zgodę na tracking?

RODO  pozostawia możliwość do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych bez zgody użytkownika, z zastrzeżeniem wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń  prywatności.  Awin wdrożył test bilansujący aby ocenić nasz wpływ na prywatność i stwierdziliśmy, że przetwarzanie przez nas danych osobowych  przy zastosowaniu  podstawowych technologii trackujących miesici się w ramach regulacji prawnych. Chociaż jest to podejście, które ma odnosić się do RODO, to  regulacja dotycząca e-Prywatności może nieść za sobą bardziej restrykcyjne wymogi i obowiązek uzyskiwania zgody. Awin będzie nadal monitorować te regulacje  podczas toczących się negocjacji i upewnimy się, że nasze działania pozostaną w zgodzie z nimi. 

 Co powinienem zrobić aby mieć pewność, że moja firma jest gotowa na RODO?

Wszystkie przedsiębiorstwa  powinny sprawdzić, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe w kontekście regulacji RODO. W niektórych wypadkach, zwłaszcza tam gdzie  firma wykorzystuje w swojej działalności  dużo danych osobowych, powinna być przeprowadzona bardziej formalna ocena. To proces, który wymaga uważnego podejścia, ponieważ nowe prawo dotyczy każdej sytuacji, w jakiej przetwarzane są dane osobowe. IAB w UK udostępniło informację dotyczącą tego, w jaki sposób przeprowadzić audyt firmy i co wziąć pod uwagę w aby sprawdzic zgodność z RODO

 W jaki sposób Awin i affilinet przygotowują się na wejście RODO?

 Awin dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować się na wejście RODO i aby nasze działania były zgodne z jego regulacjami. Jednocześnie dbamy o to, by wszelkie zmiany były jak najmniej dotkliwe dla naszych partnerów. Obejmuje to dogłębną ocenę wpływu na prywatność jednostki, włączając w to zarówno platformę Awin, jak i platformę affilinet.

Po rozważeniu wpływu na prawa jednostki, Awin jest przekonany, że może zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe w ramach naszych usług trackingowych, przy założeniu że przetwarzanie to jest niezbędne , aby Awin mógł realizować swoje prawnie uzasadnione interesy.  Oznacza to, że Awin nie będzie zależał od indywidualnej zgody użytkownika jako podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w ramach usług śledzenia objętych  RODO.

Awin wprowadza także wiele zabezpieczeń i wskaźników zgodności, w celu ochrony praw  i wolności jednostek, tak jak jest to nakazane w rozporządzeniu RODO.  Uwzględnia to minimalizację przetwarzania danych osobowych tam, gdzie jest to możliwe. zamieszczanie powiadomień na temat przetwarzania danych i wyznaczanie osób odpowiadających za RODO w każdym zespole, które będą dbać o ochronę danych zarówno na płaszczyźnie globalnej jak i poszczególnych krajów. 

W przeszłości, ochronie danych osobowych towarzyszyły szczegółowe regulacje, które określane były przez wiele lat. RODO to nowy zestaw przepisów, dla których nadal oczekuje się wskazówek regulacyjnych w odniesieniu do kilku kluczowych aspektów. W obliczu  tego, że brakuje takiego przewodnika, nasza ocena jest ograniczona w pewnych kwestiach jedynie do tego, co jest napisane w samym rozporządzeniu RODO. W związku z trwającym  wydawaniem wytycznych regulacyjnych, możemy być zmuszeni do zmiany naszego stanowiska lub podjęcia dodatkowych środków w celu zapewnienia zgodności. Wszelkie środki, które mogą mieć wpływ na naszych partnerów, będą odpowiednio wcześniej komunikowane. 

Jakie są nastepne kroki?

Chcemy zakończyć naszą ewaluację z dużym wyprzedzeniem przed wejściem w życie RODO, by mieć pewność, że  my i nasi partnerzy mamy wystrczająco dużo czasu, aby wdrożyć wszelkie zmiany niezbędne do tego aby działać w zgodzie z RODO.

 Oceniając nasze technologie trackingowe w kontekście RODO, przygotowujemy również dogłębną ocenę, w jakim stopniu Awin działa jako administrator lub procesor danych w swoich relacjach z reklamodawcami i wydawcami. W najbliższych tygodniach podzielimy się stanowiskiem Awin i tym, w jaki sposób wpłynie to na nasze przyszłe postanowienia umowne dotyczące  warunków prywatności danych.

W okresie poprzedzającym 25 maja będziemy stale dzielić się praktycznymi wskazówkami  z naszymi partnerami na naszym specjalnym portalu. aby mieć pewność, że są oni gotowi na wejście RODO:

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące RODO, możesz skontaktować się z nami tutaj

Przydatne źródła:

Reform of EU data protection rules

IAB UK GDPR Checklist

IAB Factsheet: EU ePrivacy Regulation

Udostępnij