Regulamin konkursu Black Friday 2017

Regulamin konkursu Black Friday 2017

  Konkurs rozpocznie się we wtorek 7 listopada o godzinie 10 czasu CET i  potrwa do 23:59 czasu EST w czwartek 23 Listopada 2017.
  Żadne zgłoszenia nie zostaną zaakceptowane po 23:59 w czwartek 23 listopada 2017.
  Aby wziąć udział w konkursie musisz mieć założone konto w Awin.
  Całkowite przychody  Awin odnoszą się do wszystkich przychodów jakie wygenerują wszystkie programy reklamodawców zarówno na  ui.awin.com i  marketplace.awin.com, i nie uwzględniają przychodów wygenerowanych przez ShareASale lub sieć affilinet.
  Tylko jedno zgłoszenie na osobę, niedozwolone jest użycie wielu kont/ kont w kanałach social media.
  Kwoty w zgłoszeniach muszą być podane w Euro.
  Awin zastrzega sobie możliwość aby zdyskwalifikować uczestnika, który złamał warunki opisane w Regulaminie (T&Cs)
  Awin zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w każdej chwili.
  Awin zapozna się ze zgłoszeniami gdy finalna wartość przychodu zostanie potwierdzona i wówczas zgłoszenie z wartością najbliższą rzeczywiostej zwycięży.
  Zwycięzca musi mieć ukończone 16 lat.
  Jeśli zwycięzca chciałby otrzymac voucher w innej walucie, będzie to kwota otrzymana po przeliczeniu 250 euro na daną walutę wg przelicznika z danego dnia.
  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy grupy Awin.
  Nie ponosimy odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie zostaną otrzymane z powodów błędów komunikacyjnych, które są poza naszą konrolą.
  Musimy mieć możliwość skontaktowania się ze zwycięzcami w środę 29 listopada 2017 aby potwierdzić dane adresowe na które ma zostać przesłany voucher.