25 frågor om affiliate marketing för marknadsförare

 • Skrivet av

Marknadsföring innebär ständig övervakning, anpassning och test för att se vad som fungerar bäst för din verksamhet.

Dela

Om du letar efter en marknadsföringsmetod som är enkel att spåra, övervaka och samtidigt ger en bra ROI, då bör affiliate marketing finnas i din verktygslåda. Men om du är ny, eller inte helt inkörd i konceptet kan det vara svårt att förstå hur det fungerar. För att hjälpa dig skilja fakta från myt och få en bättre uppfattning om hur affiliate marketing kan hjälpa dig, har vi svarat på några av de vanligaste frågorna.

 1. Vad är affiliate marketing?

Affiliate marketing innebär en möjlighet för dig att erbjuda din produkt eller tjänst för publicister (affiliates) att marknadsföra för din räkning. I gengäld betalar du provision för varje försäljning som publicisterna genererar. Affiliatemarknadsföring är en prestationsbaserad marknadsföringsmetod som innebär att du endast betalar för resultat.

 1. Hur kan affiliate marketing hjälpa min verksamhet?

Affiliate marketing hjälper ditt företag genom att: Ge dig tillgång till professionella marknadsförare (publicisterna). Du får möjlighet att exponera dina produkter för nya publikgrupper genom aktiviteter med dina publicister. Du erbjuds en kostnadseffektiv marknadsföringsmetod med bra ROI. Du sparar tid på dina marknadsföringsaktiviteter som du kan lägga på andra delar av din verksamhet.

 1. Hur mycket är den globala affiliate-branschen värd?

I vår senaste Awin-rapport rapporterade vi att den årliga globala investeringen i branschen är mer än 12 miljarder pund årligen.

 1. Vad är ett affiliateprogram?

Ett affiliateprogram är paketeringen av din produkt som görs tillgänglig för potentiella publicister. Programmet innehåller i allmänhet detaljer om din produkt som t.ex. pris, provisionsnivåer och annonsmaterial. Många affiliateprogram hanteras av affiliatenätverk som Awin där nätverket erbjuder en plattform för anslutna publicister och annonsörer.

 1. Hur tjänar affiliatenätverk pengar?

Affiliatenätverk tjänar pengar genom annonsörsavgifter. Dessa avgifter upphandlas direkt med respektive annonsör och betalas vanligtvis i form av en procentandel av varje genomförd försäljning.

 1. Vad är skillnaden mellan affiliate marketing och drop-shipping?

Drop-shipping innebär att du driver en online-butik utan att behöva lagra några produkter. Du annonserar produkterna som om du äger dem, men när någon genomför en beställning duplicerar du istället beställningen via det specifika företaget till ett reducerat pris. Distributören tar då hand om leveransen och förpackningen å dina vägnar. Eftersom affiliatemarknadsföring baseras på hänvisningar i form av att en kund klickar sig vidare via en affiliate-länk behöver aldrig publicisten hantera några pengar. Konsumenten slutför istället köpet på företagets hemsida och spåras via cookies för att sedan generera provision. Den viktigaste skillnaden är att affiliatemarknadsföring inte kräver att publicisten ska fullfölja försäljningsprocessen eller hantera kundärenden eller support. Som drop-shipper är du fortfarande ansvarig för försäljningsförfarandet, även om du inte hanterar några produkter.

 1. Kan vi använda affiliate marketing för leadsgenerering?

Affiliate marketing används främst för att generera försäljning men det går lika bra att användas för att generera leads. Provisionen baseras då på varje nytt lead som genererats. Företag som erbjuder en tjänst snarare än en produkt väljer oftast att arbeta på det här sättet eftersom just varma samtal eller konsultationer är en viktig del av försäljningsprocessen. Glöm inte bort att varje kund som genererats via affiliate marketing är ett potentiellt lead till ytterligare produkter. Awin har en dedikerad tjänst för leadsgenerering som du kan använda för att skapa kvalitetsleads.

 1. Är affiliate marketing och performance marketing samma sak?

Performance marketing är en marknadsföringsmetod som omfattar olika prisstrukturer beroende på annonsens prestanda. Det kan vara allt från hur många gånger annonsen eller produkten visas, klickas eller hur ofta en försäljning görs. Det inkluderar metoder som ’pay-per-click’ eller display advertising. Affiliate marketing är en prestationsbaserad marknadsföringsform eftersom provisioner betalas efter prestation, allra vanligast när en försäljning genomförs.

 1. Går det att marknadsföra affiliate-erbjudanden på mobila enheter?

Smartphones är i huvudsak datorer i miniatyr som kan visa samma webbsidor som en PC kan. Det finns dock vissa saker som du kan göra för att optimera dina annonser mot användare på mobila enheter. På så vis säkerställer du användarvänligheten och att din publik enkelt kommer åt dina erbjudanden. Publicister kan också använda sig av text- och direktmeddelanden. Eftersom marknaden för mobila enheter beräknas utgöra 80 procent av trafiken i framtiden utgör den en stor möjlighet för både annonsörer och publicister.

 1. Vad är en super affiliate?

En super affiliate är någon som byggt upp ett blomstrande och inflytelserikt affiliate-företag och konsekvent driver en stor majoritet av försäljningen till något av de program som de marknadsför. De genererar stora inkomster som vanligtvis ligger i intervallet om 6 eller 7 siffror.

 1. Var hittar jag kvalificerade publicister?

Det bästa sättet att hitta kvalificerade publicister är via ett välrenommerat affiliateföretag som Awin eftersom alla publicister genomgår strikta ansökningsförfaranden och kontroller innan de accepteras på nätverket. Du kan också marknadsföra ditt program på din webbplats och bjuda in publicister att anmäla sig.

 1. Vad är ett ’affiliate disclosure statement’?

Det är ett uttalande som tydliggör att publicisten har affiliate-länkar på sin hemsida för vilken en provision kan betalas för eventuell försäljning som de genererar.

 1. Hur mycket provision bör vi betala publicister?

Provisionsnivåer är flexibla och kan bero på flera olika faktorer, inklusive hur bra din webbplats konverterar samt branschstandarden för din produkttyp. Betalningsstrukturen måste dock vara tillräckligt attraktiv för att uppmuntra publicister att ansluta till ditt program. Samtidigt måste du också säkerställa att du tjänar pengar på din produkt och lämnar lite marginal för att kunna öka provisioner under specifika kampanjer.

 1. Vi är oroliga för ad-blockers, utgör de ett problem?

Det är naturligt för affiliatemarknadsförare att vara oroliga för annonsblockerare eftersom de kan påverka vem som ser dina annonser. Faktum är att online-marknadsföringsvärlden utvecklas konstant med hänsyn till de förändringar som de står inför och det här är inget undantag. Positivt i sammanhanget är att Chromes nya version endast blockerar annonser som inte överensstämmer med Better Ads Standards. Det innebär att publicister av dålig kvalitet drivs ut, medan välrenommerade publicister kan fortsätta växa.

 1. Hur hanterar vi non-compliance-problem?

Det enklaste sättet att hantera detta är genom att gå med i ett affiliatenätverk och publicera ditt program på nätverkets plattform. Nätverk är skickliga på att övervaka vilket hjälper till att förhindra eventuella problem. Läs mer om compliance i affiliate marketing och Awins compliance-team här.

 1. Vad händer om en publicist inte levererar försäljning?

Ingenting – du betalar endast när publicisten genererat en försäljning, därför utgör en underpresterande publicist ingen risk. Att ha ett nätverk av flera bra publicister är dock viktigt för alla framgångsrika program.

 1. Hur spårar vi publicisternas försäljningsaktivitet?

Varje publicist har ett unikt publicist-id som används för att spåra cookies och registrera vilken publicist som genererar vilken försäljning. Den här aktiviteten kan enkelt ses på ditt Awin-konto.

 1. Är sociala medier en viktig del av affiliate marketing?

Publicister marknadsför sina program på olika sätt – det kan vara via bloggar, hemsidor, e-post eller inlägg på sociala medier. Sociala medier har en enormt interaktiv publik vilket gör det till en bra källa till trafik.

 1. Kan vi driva ett affiliateprogram i flera länder?

Affiliateprogram kan marknadsföras i alla länder förutsatt att behov finns för din produkt samt att ditt affiliatenätverk opererar i regionen. Om din webbplats finns tillgänglig i flera språk är det bästa alternativet att skapa ett program per språk. Detta för att säkerställa att publicister kan styra rätt publik till rätt version av din sajt.

 1. Vilka är fördelarna med den här typen av marknadsföring?

Eftersom affiliate marketing endast innebär att du betalar provision på försäljning är risken minimal att eventuella kampanjer inte genererar avkastning. Du får också möjlighet att exponera din produkt för nya publikgrupper samtidigt som du kan använda dina publicisters respektive spetskompetens. Budgetarna är lätthanterliga på grund utav transparensen och öppenheten som kanalen erbjuder. Väljer du att använda ett affiliatenätverk är det ännu enklare att hantera ditt program med allt vad det innebär med t.ex. returer och kundservice.

 1. Vilka är nackdelarna med denna typ av marknadsföring?

I det fall du väljer att inte använda dig av ett affiliatenätverk kan hanteringen av ditt affiliateprogram vara tidskrävande. Du behöver också vara mer medveten om eventuella compliance-problem när du inte har ett nätverk som hjälper till. Det kan dessutom vara utmanande att bygga ett team av lojala publicister som du kan arbeta med på lång sikt.

 1. Hur stor tillväxt förutses för affiliate-branschen?

Under 2018 ökade affiliate marketing spend med 15 procent samtidigt som de i USA förväntas att växa med 62 procent mellan 2015 och 2020. Det innebär en förväntad årstillväxt på 10,1 procent när det kommer till ’growth on spend’.

 1. Är affiliate marketing fortfarande i en tillväxtfas?

Med tanke på den förväntade tillväxten när det kommer till affiliate marketing spend är branschen med största sannolik fortfarande en tillväxtbransch. Affiliate marketing och influencer marketing har de senaste åren styrt världen för marknadsföring och denna kraftfulla kombination ser ut att fortsätta på samma bana.

”Affiliate marketing säkerställer fler konverteringar medan influencer marketing hjälper dig nå en bredare publik.” AM Navigator.
 1. I genomsnitt, hur snabbt kan vi se ROI?

Det skiljer sig från fall till fall, men räkna med att se avkastning inom ett år. Jämför det med småföretag där ’break-even’ efter tre år är ett positivt resultat.

 1. Hur ser framtiden ut för affiliate marketing?

Affiliate marketing är här för att stanna även om konceptet sannolikt kommer att utvecklas och anpassas efter de förändringar som online-handeln ställs inför. Awin förutspår bland annat att ’tech tracking’ kommer att stå i rampljuset. Det debatteras även om den effekt konsolideringen av större affiliate-aktörer kommer att ha på branschen som helhet samt en diskussion om nationella handelsmeningsskiljaktigheter som kan leda till en mindre positiv inverkan på e-handeln.

De nära relationer som publicister har med sina konsumenter kommer dock troligen stå branschen väl till pass när fler och fler marknadsförare rör sig mot ’Direct to Consumers’-modellen. Om du fortfarande inte är säker på om det här är något för dig, kolla in våra annonsörer på Awins nätverk som framgångsrikt använder sig av metoden. Om de kan göra det, kan du.