Awin Thoughts: Mångfald inom affiliate marketing

  • Skrivet av
  • .

Att omsätta löften till handling behöver inte nödvändigtvis vara svårt men det kräver fokus, ansträngning och engagemang.

Dela

Just den kombinationen av faktorer har varit grundläggande i ett av årets absolut viktigaste val av mål inom affiliate 2019, att adressera mångfalden inom kanalen.

Först, ett tack till teamet på Turn the Talk som drog igång en branschövergripande samverkan för att bredda det utbud av röster vi hör på konferenser och events (läs gärna Robs rader om det här), någonting som har lett till att vi ser fler och fler individer driva igenom initiativ inom deras egna verksamheter.

Så hur kontextualiserar vi både problemen och lösningarna? Jag är själv en del av den rådgivande panelen inför årets PILive valt ut ett antal talare som troligtvis kommer att prata under eventet i oktober. Arrangören, Matt Wood, har som mål att låta fler olika röster komma till tals, men vittnar också om den utmaning som de flesta event-koordinatorerna står inför när företag skickar in sina presentationsidéer. Alla talare kommer mer eller mindre från samma demografiska bakgrund (ledtråd – vita män).

Åsikterna är på många håll eniga om att ingen mår bra av att kvotera in andra talare för sakens skull, men detta är en helt helbedömt och smal respons i det mycket bredare ämnet. Dessutom är det nedlåtande för samtliga om inte faller inom ramen för den ovanstående demografiska skalan och blir vald; hur demoraliserande är det inte att behöva tro att du står på scen endast för att jämna ut numren?

Det är heller inte en köns- eller rasfråga. Vi kanske kan göra en (preliminär) sista-klicket affiliate-jämförelse här. Genom att fokusera på den person som presenterar på scen, det sista steget i processen, ignorerar vi de andra bidragande faktorerna som bidragit till att skapa resultatet. Det är upp till oss alla som har både möjlighet och makt att redan i ett tidigt skede bryta de skadliga strukturer inom våra organisationer som bidragit till utvecklingen och den pool av talanger som vi för fram.

Låt oss börja i rätt ände: Rekryteringen. Dr Pragya Agarwal har redogjort för de omedvetna fördomar som finns inom företags olika rekryteringsprocesser och pekar på ett antal bidragande faktorer som visar att rekryteringen följer ett specifikt mönster. I en artikel där hon erbjuder råd som ska förebygga jäv vid rekrytering skriver hon ”forskning har visat att minoritetsgrupper och marginaliserade grupper i samhället är i underläge i anställningsprocessen när man rekryterar efter ”best fit” till företagskulturen. Detta resulterar i att samma typ av människor väljs ut vilket är ett stort bakslag när det kommer till att skapa mångfald och en inkluderande arbetsplats.

Med andra ord, om du (medvetet eller på annat sätt) inte anställer människor från den bredaste av talangpooler, kommer du att ställas inför en rad olika utmaningar, utöver det faktum att de människor som du litar på ska representera dig och ditt företag på konferenser och events kommer att se ut och vara likadana.

Med det här i åtanke har Awin påbörjat en omstrukturering av sin organisationsstruktur för att säkerställa att vi attraherar ett bredd utbud av talanger. En viktig del är att skapa en mer stödjande och inkluderande inställning till att tala inför publik. Detta är inte endast knutet till att presentera inför hundratals människor utan bredare än så. Det handlar om att ge förtroende till att ta itu med svåra kundsamtal, ge människor möjlighet att vara värd för viktiga möten och erbjuda mentorskap och vägledning genom hela företaget.

Rent praktiskt finns planer på att inrätta en debatterande diskussionsklubb med hjälp av våra anställda för att se vilket stöd och vilka resurser som behövs för att bygga ’public speaking’-kunskaper samtidigt som vi kommer att presentera mer diversifierade paneler med start på nästa månads Turn the Talk-event. Everything is up for grabs.

Affiliate-kanalen har tur som kan skryta med många företag som ger resurser och möjligheter att stödja progressiva initiativ. Redan nu har vi tagit oss förbi det första hindret. Låt oss nu arbeta kollektivt för att tillsammans definiera hur vi vill att vår bransch ska se ut i framtiden och göra affiliate till en attraktiv bransch för varje kompetent medarbetare att blomstra inom.

Dela