De belangrijkste regels voor het promoten van online casino’s

  • Geschreven door

Er is momenteel nog veel onduidelijk over de richtlijnen voor promotie van Online Kansspel aanbieders. Hier zijn de belangrijkste regels vanuit de KSA.

Delen

Legaal gokken in Nederland

In ons vorige artikel heb je kunnen lezen dat sinds het legaal openen van de online kansspel markt in Nederland op 1 november 2021, er 10 online kansspel aanbieders een vergunning van de Kansspel Autoriteit hebben gekregen om hun diensten te mogen aanbieden in Nederland. Sindsdien is het ook toegestaan voor publishers om promotie te maken voor deze online kansspelaanbieders. Het Awin Compliance team ziet toe op de kwaliteit van de bij Awin aangesloten publishers en elke nieuwe publisher aanmelding wordt zorgvuldig gecheckt.

Om alle nieuwe publishers bij Awin te helpen, hebben wij onze tips gebundeld in de voor publishers. Door deze checklist na te leven, zorg jij ervoor dat jouw publisheraanmelding bij Awin snel goedgekeurd zal worden zodat je zo snel mogelijk van start kan gaan met promoten van onze kansspeladverteerders en aantrekkelijke commissies kunt verdienen.

 Belangrijkste regels voor publishers

Met de invoering van de wet Kansspel Op Afstand (KOA) wil de Nederlandse overheid online kansspel uit de illegaliteit halen en de spelers kunnen beschermen. Dit zijn de drie belangrijkste regels waar jij je als publisher aan moet houden.

Promotie niet gericht mag zijn op personen onder de 24 jaar

Dit is de leeftijdsgrens die de overheid heeft getrokken waarbij zij gesteld hebben dat jongeren onder de 24 verslavingsgevoelig zijn en in bescherming genomen dienen te worden. Wanneer jij je met je website wel op personen onder de 24 jaar richt en toch promotie wilt maken, is het noodzakelijk om de promotie voor kansspelaanbieders in een afgeschermde omgeving aan te bieden waardoor personen jonger dan 24 jaar oud uitgesloten kunnen worden. Dit kan je als publisher bijvoorbeeld doen door de promotie van online kansspelaanbieders achter een zogenaamde leeftijdverificatie te plaatsen. Voordat er gestart kan worden met promoten moet deze afschermingsoptie duidelijk bij Awin en de kansspelaanbieder aantoonbaar gemaakt zijn.

De promotie mag niet aanzetten tot onmatige deelname

Met onmatige deelname wordt risico spelgedrag bedoeld dat kan leiden tot een kansspelverslaving. Zorg als publisher dus dat je hier rekening mee houdt tijdens het opzetten van de promotie.

Er mag nooit de indruk gewekt worden dat er garantie op het winnen van een prijs aanwezig is

Als publisher mag er dus nooit gepromoot worden met leuzen als “altijd prijs” of soortgelijke termen. Wij adviseren publishers daarom altijd om zich aan de marketing uitingen te houden die zijn opgesteld door de adverteerder en zoveel mogelijk objectief te blijven.

Wanneer deze regels niet nageleefd worden, riskeer je als publisher een schorsing uit het programma van de kansspelaanbieder en het Awin netwerk.

Kwalitatieve samenwerkingen via Awin

Awin houdt de ontwikkelingen in de markt voor online kansspelen nauwlettend in de gaten en onderhoudt nauwe banden met aangesloten kansspelaanbieders en publishers. Wanneer een kansspelaanbieder zich bij Awin meldt zonder een vergunning te hebben verkregen vanuit de Kansspel Autoriteit (KSA), zal er geen affiliate programma opgezet kunnen worden. Als publisher kan je er dus zeker van zijn dat alle online kansspel aanbieders in het Awin netwerk een vergunning hebben en conform zijn aan de regels van de KSA.

Op het moment dat een kansspel aanbieder zich als adverteerder heeft aangesloten bij Awin wordt er altijd eerst aan de zogenaamde fundering van het affiliate programma gebouwd. Onder de fundering verstaan wij de doelen en deprogrammavoorwaarden van het affiliate programma. Op basis van deze informatie worden er regels opgesteld waar publishers aan moeten voldoen voordat er een samenwerking opgezet kan worden.

Om de kwaliteit dan de samenwerking te waarborgen voert Awin ook regelmatig checks uit of de online kansspel aanbieder zich nog aan de regels van de KSA houdt. Wanneer een kansspel adverteerder de regels overtreedt, wordt hij hierop door Awin gewaarschuwd en bij herhaaldelijk overtreden zal het affiliate programma bij Awin gesloten worden.

Ben jij na het lezen geïnteresseerd geraakt? Wacht dan niet langer en meld je hier aan als publisher bij Awin.