Odpowiedzi na 25 pytań o marketing afiliacyjny

  • Autor

Szukasz metody marketingowej, która jest prosta do monitorowania i zapewnia dobry zwrot z inwestycji? Zainteresuj się marketingiem afiliacyjnym.

Udostępnij

Jeśli nie znasz tego zagadnienia, możesz mieć problemy ze rozumieniem jego działania lub opierać się na błędnych założeniach, które utrudniają Ci osiągnięcie postępów. Aby pomóc klientom odróżnić prawdę od mitów, i lepiej poznać możliwości marketingu afiliacyjnego, przygotowaliśmy odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają menedżerowie ds. marketingu.

Pyt. 1. Co to jest marketing afiliacyjny?

Marketing afiliacyjny to kanał marketingu efektywnościowego, w którym wydawca (nazywany afiliantem) otrzymuje wynagrodzenie za stymulowanie sprzedaży reklamodawcy. Wydawcy promują produkty i usługi w sieciach cyfrowych (np. w witrynie lub w mediach społecznościowych) wśród swoich odbiorców.

Reklamodawcy (sprzedawcy lub marki) to osoby lub firmy, które chcą dotrzeć do nowych potencjalnych klientów. W tym celu nawiązują relację z wydawcami i monitorują postępy, nagradzając ich za wygenerowane wyniki sprzedaży.

Pyt. 2 Jak marketing afiliacyjny może pomóc mojej firmie?

Marketing afiliacyjny może przede wszystkim pomóc w zaprezentowaniu oferty produktów i usług firmy zupełnie nowej grupie odbiorców lub grupie demograficznej. Wykorzystując grupę odbiorców lub sieć powiązań wydawcy, Twoja firma ma szansę dotrzeć do osób, których nie byłaby w stanie znaleźć na własną rękę.

Wydawcy są często specjalistami ds. marketingu, którzy znają swoich odbiorców i współpracują z nimi, a więc reklamodawca nie musi się martwić o ten aspekt. Prowadząc umiejętnie monitorowaną kampanię marketingu afiliacyjnego, uzyskujesz dostęp do ich wiedzy i możesz sprawdzać generowane wyniki w czasie rzeczywistym.

Dzięki narzędziom i danym monitorowania oferowanym przez Awin masz dostęp do szerokiego wachlarza statystyk. Pełna kontrola nad strukturą płatności przekazywanych wydawcom oznacza stałą opłacalność (zwrot z inwestycji) dla Ciebie i Twojej firmy. Możesz na przykład płacić za kliknięcie (model CPC) lub za sprzedaż (model CPA) albo za nakłonienie do zakupu.

To oczywiste, że dla laika działania marketingowe mogą wydawać się żmudne i skomplikowane. Marketing afiliacyjny pozwala przekazać ten aspekt działalności wydawcom i zająć się tym, co robisz najlepiej.

Pyt. 3. Ile jest warta globalna branża marketingu afiliacyjnego?

W najnowszym raporcie Awin podaliśmy, że wartość globalnych inwestycji w branżę wynosi ponad 12 mld GBP rocznie.

Pyt. 4. Co to jest program afiliacyjny?

Reklamodawca tworzy program afiliacyjny w celu generowania sprzedaży i budowania rozpoznawalności marki i udostępnia go potencjalnym wydawcom, którzy są chętni do współpracy. Program obejmuje zwykle szczegóły dotyczące marki i produktu, wartość detaliczną produktu, wybrane poziomy prowizji i system wypłat oraz materiały promocyjne.

Następnie program podlega monitorowaniu przez określony czas, aby określić, którzy wydawcy napędzają sprzedaż produktów reklamodawcy. Prowizje są wypłacane w ustalonej wysokości, zgodnie z używanym modelem płatności. Wiele programów afiliacyjnych jest zarządzanych przez sieci afiliacyjne, takie jak Awin, które działają jako pośrednik między wydawcami a reklamodawcami oraz stanowią wygodną platformę do monitorowania danych.

Pyt. 5. Jak zarabiają sieci afiliacyjne?

Sieci afiliacyjne zarabiają na opłatach pobieranych od reklamodawców za dostęp do wydawców i funkcji monitorowania danych. Wysokość opłat jest ustalana indywidualnie z każdym reklamodawcą. Mogą one stanowić procent od sprzedaży — podobnie jak prowizje wypłacane wydawcom za generowanie sprzedaży.

Pyt. 6. Jaka jest różnica między marketingiem afiliacyjnym a dropshippingiem?

Marketing afiliacyjny działa na zasadzie przekierowań — gdy klient dokona zakupu przy użyciu łącza afiliacyjnego, wydawca nie musi przejmować się obsługą płatności, ponieważ klient jest przekierowywany bezpośrednio do witryny sprzedawcy w celu finalizacji transakcji. Rola wydawcy ogranicza się do zachęcania swoich odbiorców do dokonania zakupu. Kliknięcia klientów są monitorowane za pomocą plików cookie, a jeśli rekomendacja zaowocuje konwersją, wydawca otrzyma ustaloną prowizję. Za konwersję zwykle uznaje się zakup, ale może to być też wypełnienie formularza zgłoszeniowego, np. w przypadku pozyskiwania potencjalnych klientów.

Dropshipping pozwala prowadzić sklep internetowy bez konieczności składowania produktów. Sprzedawca reklamuje produkty jako swoje, ale po złożeniu zamówienia przez klienta tworzy takie samo zamówienie u dystrybutora (po niższej cenie) i zleca wysyłkę produktu do klienta. Dystrybutor zajmuje się pakowaniem i wysyłką w imieniu sprzedawcy, który dzięki temu nie potrzebuje fizycznego magazynu.

Główna różnica polega na tym, że w marketingu afiliacyjnym wydawca (afiliant) nie musi zajmować się obsługą sprzedaży, prowadzeniem witryny firmowej ani dodatkowymi usługami czy obsługą klienta. W dropshippingu sprzedawca dba o sprawny przebieg procedury sprzedaży i sam jest firmą w tym procesie, z tym że nie musi zajmować się dystrybucją.

Pyt. 7. Czy marketing afiliacyjny nadaje się do pozyskiwania potencjalnych klientów?

Tak. Co prawda głównym zastosowaniem marketingu afiliacyjnego jest generowanie bezpośredniej sprzedaży, ale można też używać tej techniki do pozyskiwania potencjalnych klientów. Firmy oferujące usługi, a nie produkty, często korzystają z marketingu afiliacyjnego do znajdowania potencjalnych klientów, z którymi następnie rozwijają relacje w ramach lejka sprzedaży i szerszych działań marketingowych. Potencjalny klient jest tu bardziej skłonny do konwersji niż w przypadku standardowych technik marketingowych, ponieważ zna wydawcę i mu ufa.

Trzeba też pamiętać, że każdy klient pozyskany dzięki marketingowi afiliacyjnemu jest potencjalnym nabywcą kolejnych produktów. Sieć Awin ma w ofercie specjalną usługę, która pozwala pozyskiwać wartościowych potencjalnych klientów.

Pyt. 8. Czy marketing afiliacyjny to to samo, co marketing efektywnościowy?

Marketing afiliacyjny to rodzaj marketingu efektywnościowego, który stanowi jego podkategorię. W marketingu afiliacyjnym prowizje są wypłacane za wyniki, co oznacza zwykle dokonanie zakupu.

Marketing efektywnościowy to kategoria marketingu łącząca różne modele cenowe zależne od skuteczności danego kanału reklamowego. Skuteczność może być wyrażona liczbą wyświetleń lub kliknięć produktu albo częstotliwością transakcji sprzedaży. Ta kategoria obejmuje też marketing e-mail, marketing influencerski i marketing w wyszukiwarkach.

Pyt. 9. Czy oferty afiliacyjne można promować na urządzeniach mobilnych?

Tak, jest to jedno z głównych zastosowań marketingu afiliacyjnego. Smartfony to tak naprawdę miniaturowe komputery, więc jeśli witryna jest zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych, można na nich wyświetlać oferty afiliacyjne tak samo jak na komputerach. W przypadku urządzeń mobilnych dostępne są też specjalne narzędzia, aplikacje i programy, których nie ma w wersji na komputery, dlatego wydawcy powinni pamiętać o tym kanale.

Podczas tworzenia reklamy można ją zoptymalizować pod kątem użytkowników urządzeń mobilnych, aby ta grupa odbiorców miała łatwy dostęp do oferty. Reklamując produkty i usługi wśród swoich odbiorców, wydawca powinien wziąć pod uwagę różnice w przyswajaniu reklam i treści między urządzeniami mobilnymi i komputerami. Ta platforma pozwala też na bliższy kontakt z odbiorcami dzięki możliwości szybszego i bardziej bezpośredniego odpowiadania na pytania.

W związku z przewidywanym przyszłym przejęciem nawet 80% ruchu przez rynek mobilny wydawcy nie tylko mogą promować oferty na urządzeniach mobilnych, ale wręcz powinni to robić, jeśli nie chcą stracić dużej części możliwości biznesowych. Wielu wydawców zaczyna faworyzować reklamodawców, którzy stosują w swoich programach afiliacyjnych śledzenie w aplikacjach, ponieważ wiedzą, że w 2020 roku konsumenci wydali 120 mld USD na zakupy w aplikacjach. Widać więc, że strategia oparta na platformach mobilnych staje się priorytetem w kanale afiliacyjnym.

Pyt. 10. Kto to jest superafiliant?

Jak wskazuje nazwa, superafiliant to ktoś, kto zbudował kwitnącą i wpływową działalność afiliacyjną. Wydawca ten stale generuje znaczną większość sprzedaży w każdym promowanym przez siebie programie w porównaniu z innymi partnerami afiliacyjnymi. Uzyskuje też duże przychody z marketingu afiliacyjnego (zwykle są to liczby 5- lub 6-cyfrowe).

Jego sukces opiera się na budowaniu zaufania wśród odbiorców oraz promowaniu produktów i usług dopasowanych do własnej marki.

Pyt. 11. Gdzie znaleźć wykwalifikowanych wydawców?

Najlepszym miejscem do poszukiwań wykwalifikowanych wydawców są sprawdzone sieci afiliacyjne. Awin jest jedną z największych tego typu sieci na świecie. Wszyscy nasi wydawcy przechodzą rygorystyczny proces aplikacyjny i testy zgodności z przepisami przed dołączeniem do naszego portfolio. Pozbywamy się wszystkich wydawców, którzy nie stosują się do zasad.

Program afiliacyjny można też reklamować w swojej witrynie oraz w swoich sieciach kontaktów, zapraszając do nich wydawców. Jako afiliantów warto również wykorzystać dotychczasowych klientów, ponieważ znają oni zalety produktu i mogą je potwierdzić.

Pyt. 12. Co to jest „oświadczenie o współpracy afiliacyjnej”?

Oświadczenie o współpracy afiliacyjnej informuje czytelnika, że w witrynie mogą znajdować się łącza afiliacyjne, za których kliknięcie, a następnie dokonanie zakupu u reklamodawcy, wydawca może otrzymać prowizję. Ma ono na celu zachowanie uczciwości i przejrzystości w kontakcie z odbiorcami. W przypadku niektórych platform, sieci społecznościowych lub regionów takie oświadczenie musi znaleźć się w widocznym miejscu. Na wydawcy spoczywa obowiązek interpretacji tego rodzaju wymagań i stosowania się do nich.

Aby pomóc wydawcom zachować zgodność z przepisami w Wielkiej Brytanii i USA, sieć Awin udostępniła adMission — pierwszą w branży technologię jawności reklam, która znacznie ułatwia informowanie o łączach afiliacyjnych.

Pyt. 13. Jaką prowizję należy wypłacać wydawcom?

W przypadku marketingu afiliacyjnego stawki prowizji są w pełni elastyczne i zależą od różnych czynników. Niektórzy reklamodawcy ustalają stawki dla całego programu, inni mają różne stawki w zależności od wyników (najwyższe otrzymują superafilianci).

Stawki mogą też zależeć od skuteczności generowania konwersji przez wydawcę lub witrynę oraz od standardów branżowych dla danego rodzaju produktów. Model wypłat musi być na tyle atrakcyjny, aby zachęcić wydawców do dołączenia do programu, oraz na tyle opłacalny, aby reklamodawca mógł zarobić na produkcie.

Wartości różnią się od siebie, ale stawki prowizji za współpracę afiliacyjną oscylują zwykle między 5% a 30% ceny sprzedaży produktu.

Udostępniane przez Awin narzędzie Commission Manager pozwala reklamodawcom łatwo ustalać stawki prowizji i zarządzać nimi, a wydawcy mają dzięki niemu jasny obraz zmian tych stawek w przeszłości, obecnie i w przyszłości.

Pyt. 14. Czy blokady reklam są poważnym problemem?

W ciągu ostatnich kilku lat zwiększyły się obawy związane z ochroną prywatności, co znalazło odbicie w kwestiach związanych z blokadami reklam i śledzeniem z użyciem plików cookie. Specjaliści ds. marketingu afiliacyjnego są zaniepokojeni blokadami reklam, ponieważ mogą one ograniczyć zasięg przekazu i zniweczyć wysiłki marketingowe. W świecie cyfrowym cały czas rodzą się jednak nowe problemy i zachodzą zmiany, do których świat marketingu online musi się stale przystosowywać. Blokady reklam nie są tu wyjątkiem.

Blokady reklam to programy uruchamiane w przeglądarkach, które działają inaczej w zależności od przeglądarki używanej przez daną osobę. Przykładowo w przeglądarce Chrome nowa wersja blokady reklam blokuje tylko te reklamy, które nie są zgodne ze standardami Better Ads. Utrudnia ona działalność wydawcom publikującym treści niskiej jakości i sprzyja wydawcom o dobrej reputacji.

Sieć Awin oferuje też wydawcom funkcję śledzenia bez zwracania (Bounceless Tracking) w ramach wtyczki optymalizującej śledzenie. Umożliwia ona kierowanie potencjalnych klientów do witryny reklamodawcy bez korzystania z przekierowań, pozwalając uniknąć ograniczeń narzucanych przez blokady reklam.

Pyt. 15. Jak sobie radzić z wydawcami, którzy nie zachowują zgodności z przepisami?

Najprostszym sposobem na rozwiązanie problemu nieuczciwych wydawców jest przystąpienie do sieci afiliacyjnej i opublikowanie swojego programu na jej platformie. Sieci afiliacyjne dobrze sobie radzą z monitorowaniem przestrzegania przepisów, co pomaga zapobiegać potencjalnym problemom. Dowiedz się więcej o zgodności z przepisami w marketingu afiliacyjnym oraz o zespole Awin ds. zgodności z przepisami.

Pyt. 16. Co zrobić, gdy wydawca generuje słabe wyniki sprzedaży?

Inicjatywa należy do reklamodawcy. Tak naprawdę nie trzeba nic robić, ponieważ reklamodawcy płacą wydawcom tylko za wygenerowane transakcje sprzedaży. Nieskuteczni wydawcy nie stanowią więc ryzyka. Reklamodawcy potrzebują jednak dobrej sieci skutecznych wydawców. Jeśli wydawca osiąga słabe wyniki, zawsze warto się z nim skontaktować i sprawdzić, czy nie można mu jakoś pomóc w poprawie wartości sprzedaży.

Pyt. 17. Jak wygląda monitorowanie sprzedaży wygenerowanej przez wydawcę?

Każdy wydawca w sieci Awin ma własny unikatowy identyfikator, który jest używany w plikach cookie do rejestrowania wygenerowanych przez niego transakcji sprzedaży. Te dane można następnie przeglądać na pulpicie sieci afiliacyjnej.

Bez zaufanej sieci afiliacyjnej monitorowanie sprzedaży wydawców i dostęp do precyzyjnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych mogą być bardzo utrudnione.

Pyt. 18. Czy aktywność w mediach społecznościowych jest ważną częścią marketingu afiliacyjnego?

Wydawcy promują swoje programy różnymi sposobami i nie muszą się ograniczać do jednej opcji. Mogą do tego celu wykorzystywać blogi, witryny, marketing e-mail, promocję w wyszukiwarkach oraz wpisy w mediach społecznościowych. Obecnie jednak ogromna i niezwykle interaktywna grupa odbiorców gromadzi się wokół mediów społecznościowych, co sprawia, że jest to wartościowe źródło potencjalnego ruchu.

Platformy społecznościowe pomagają również tak zwanym influencerom w polecaniu odbiorcom produktów i usługi, na przykład dzięki możliwości robienia zakupów w aplikacjach. Sposobność eliminacji barier w procesie finalizacji zakupu to kolejna zaleta mediów społecznościowych z perspektywy wydawców.

Pyt. 19. Czy program afiliacyjny może obejmować wiele krajów?

Oczywiście. Programy afiliacyjne można promować w każdym kraju, w którym istnieje popyt na dany produkt i w którym działa dana sieć afiliacyjna. Jeśli prowadzisz witrynę w wielu językach, zalecamy utworzenie wersji programu afiliacyjnego dla każdego z języków, aby wydawcy mogli kierować swoich odbiorców do odpowiedniej wersji językowej.

Pyt. 20. Jakie są zalety marketingu afiliacyjnego?

Marketing afiliacyjny pozwala zaprezentować produkt nowym odbiorcom, wykorzystując różne umiejętności wydawców, dzięki czemu reklamodawca nie musi posiadać eksperckiej wiedzy marketingowej. Ponieważ ten model marketingu opiera się na prowizjach ze sprzedaży, ryzyko nieopłacalności promocji jest minimalne. Dzięki widoczności i przejrzystości tego kanału łatwo się zarządza budżetem i nie ma niebezpieczeństwa jego przekroczenia.

Marketing afiliacyjny ma mnóstwo zalet — szczególnie w obecnych, trudnych czasach.

Pyt. 21. Jakie są wady marketingu afiliacyjnego?

Zarządzanie programem afiliacyjnym może być czasochłonne, jeśli postanowisz nie korzystać z sieci afiliacyjnej. Aby odpowiednio opłacać wydawców, potrzebna jest możliwość monitorowania danych afiliacyjnych. Bardzo utrudnione będzie też płacenie wydawcom za wywieranie wpływu, nie tylko za wygenerowaną sprzedaż.

Samodzielne prowadzenie marketingu afiliacyjnego wymaga ponadto znajomości zasad i przepisów, które często różnią się w zależności od regionu.

Zbudowanie zespołu lojalnych wydawców, którzy będą promować program w perspektywie długoterminowej, także może być wyzwaniem.

Pyt. 22. Jakie są prognozy wzrostu branży marketingu afiliacyjnego?

Według danych zebranych w 2018 roku wydatki na marketing afiliacyjny w Wielkiej Brytanii wzrosły o 15%. Wzrost tych wydatków w USA w latach 2015–2020 miał wynieść 62%.

Mimo że branża marketingu afiliacyjnego dynamicznie się rozwijała i zmieniała w ciągu ostatnich pięciu lat, niespotykane dotąd wydarzenia w 2020 roku spowodowały radykalną zmianę sytuacji na rynku. Nastąpił gwałtowny wzrost sprzedaży online w nieoczekiwanych obszarach, choć dokładne dane liczbowe nie zostały jeszcze potwierdzone. Oczekuje się, że nadal będziemy obserwować roczny wzrost wydatków na poziomie 10,1%.

Pyt. 23. Czy branża marketingu afiliacyjnego nadal się rozwija?

Prognozy dalszego wzrostu wydatków wskazują jednoznacznie, że branża marketingu afiliacyjnego nadal się rozwija. Według najnowszego raportu IAB w 2020 roku wydatki na reklamy afiliacyjne wzrosły nawet o 50%, co wskazuje na dynamiczny rozwój branży. Ponadto marketing afiliacyjny i marketing influencerski zdominowały świat marketingu i wszystko wskazuje na to, że trend wzrostowy się utrzyma. Połączenie obu tych modeli powinno przyczynić się do dalszego wzrostu popularności marketingu afiliacyjnego.

Pyt. 24. Kiedy mniej więcej można się spodziewać zwrotu z inwestycji?

Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, ale trzeba pamiętać, że marketing afiliacyjny często potrzebuje czasu. Znalezienie odpowiednich afiliantów i nakłonienie ich do dołączenia do programu musi trochę potrwać. Dość czasochłonne jest także opracowanie modelu wypłat i prowizji odpowiedniego dla firmy i wydawcy. Opłacalność można zwykle osiągnąć już po roku, co jest doskonałym wynikiem w porównaniu z większością małych firm, którym udaje się to dopiero po trzech latach.

Pyt. 25. Jaka jest przyszłość marketingu afiliacyjnego?

Trudno przewidzieć, co nastąpi w przyszłości, ale popularność marketingu afiliacyjnego z pewnością się utrzyma. W podsumowaniu ostatniej prezentacji PI LIVE dyrektor naczelny Awin, Adam Ross, przedstawił cztery główne czynniki wpływające na 10-procentowy wzrost tego kanału w 2020 roku i przyczyny jego popularności wśród dużych firm technologicznych. Podobnie jak inne branże marketing afiliacyjny prawdopodobnie będzie ewoluować i przystosowywać się do zmian zachodzących w handlu elektronicznym i świecie zewnętrznym.

Trwa również dyskusja na temat wpływu konsolidacji kilku dużych firm zajmujących się marketingiem afiliacyjnym na całą branżę, a także na temat możliwych negatywnych konsekwencji międzynarodowych sporów handlowych dla rozwoju e-handlu za granicą. Oczekuje się jednak, że bliskie relacje wydawców z odbiorcami będą dobrze służyły branży, ponieważ wielu specjalistów marketingowych dąży do przejścia na model bezpośredniego kontaktu z konsumentami.

W Raporcie Awin 2021 zajmujemy się wynikami uzyskanymi w ubiegłym roku oraz staramy się przewidzieć trendy na bieżący rok — od śledzenia w aplikacjach do outsourcingu w kanale afiliacyjnym.