Veckotips: Hur mindre publicister kan förhandla med annonsörer

  • Skrivet av
  • .
Mindre publicister har allt svårare att få uppmärksamhet och utrymme att visa deras verkliga värde för annonsörer, särskilt i jämförelse med de stora publicisterna. Stora afiliatewebbplatser är byggda att konvertera kunder från en mängd olika enheter, optimerade för att vinna det absolut sista klicket. Därför är det extra viktigt för mindre publicisterna att visa sitt värde i kundens resa för att få det stöd från annonsörerna som de behöver för att lyckas.

Dela

Annonsörer har alltid varit angelägna om att engagera hela ledet av publicister- i synnerhet bloggare och innehållssidor, men att bygga relationer med många publicister tar både tid och resurser. Utnyttja det genom att proaktivt kontakta annonsörerna i syfte att sälja din affärsidé. Presentera dig själv på ett positivt sätt och förklara varför du behöver en högre provision, en rabattkod, en speciell banner eller emailmall.

I denna veckas tips behandlar vi några av de faktorer som du behöver tänka lite extra på när du ska förhandla med annonsörer.

Visa dina webbplatser, din trafik och den exponering du kan erbjuda

Genom att visa din webbplatsdemografi och dina trafiknivåer kan annonsörer enklare förstå hur deras varumärke passar ihop med ditt och på vilket sätt det kan bidra till ökad försäljning. Inkludera statistik på antalet besökare du har på månadsbasis samt de möjligheter du har för ytterligare exponering. Visa även upp konverteringsstatistik för andra annonsörer som du marknadsför – ju mer information du kan delge desto större beslutsstöd kommer annonsören att ha. På så vis gör du det också enklare för annonsören att se ditt verkliga värde vilket kommer att gynna dig i en provisionsförhandling. Kom ihåg att vissa nätverk eller byråer förhandlar på uppdrag eller tillsammans med annonsören. Bygg därför upp ett starkt case med konkret information för att ge dig själv bästa möjliga chans att ro i hamn en bra och givande affär för alla parter.

Visa resultatstatistik – fördelning av nya vs. existerande kunder

newvsexisting

Flera annonsörer har separata provisionsgrupper att dela mellan nya och äldre kunder. Vissa kommer att använda dessa för att erbjuda olika provision baserat på nya eller äldre kunder medan andra enbart kommer att övervaka uppdelningen. Rapporteringen av denna kan hjälpa publicister att arbeta för konsekventa priser gällande båda. Detta genom att visa värdet av de kunder som de hänvisar till. Här är några av de mätvärden som kan läggas in i kalkylen:

Fördelning av kunder – Vad är din nya kontra din befintliga kundfördelning? Om du kör en stark andel nya kunder är risken större för annonsören om du skulle sluta marknadsföra dem. De kommer således att förlora på en bra volym av nya kunder genom att inte betala för befintliga eller äldre kunder.

Genomsnittligt ordervärde – Det är viktigt att titta på ditt genomsnittliga ordervärde inom dina olika kategorier. Lista ut hur de jämför genomsnittet för programmet och om du levererar kunder med större värde, detta är i så fall någonting att verkligen ha i åtanke vid en provisionsförhandling.

Visa upp ”best practise” – Sätt ihop en kort fallstudie innehållande liknande annonsörer som genom din hjälp uppnått goda resultat. På så vis bygger du ett större förtroende och det är mer troligt att annonsören ser ditt verkliga värde.

Vissa annonsörer kommer att vara öppna för att diskutera skräddarsydd provision för publicister. Genom att  påvisa det värde som du kan addera är chansen större att du kan öka din provision. Se därför till att använda dig av alla ovanstående knep nästa gång du ska förhandla.

Dela