Lär känna HQ-teamet

Vårt team består av passionerade och erfarna personer som älskar det de gör. Vi ser alltid fram emot utmaningar.

David James

Global Account Management Director

David började sin karriär på Awin genom att arbeta på Technical Services-teamet i Storbritannien. Efter sammanslagningen av Affiliate Window och zanox 2010 blev David en av grundarna till Global Account Management-teamet. Hans avdelning ansvarar för internationella annonsörer som arbetar över Awins globala nätverk. Davids roll handlar om att utforma policyn för hur Awin levererar strategi, ledning och vägledning till våra multinationella partners.

Jasper Mulder

Global Publisher Director

Efter att ha anslutit till kontoret i Storbritannien 2009 har Jasper ansvarat för både annonsörer och publicister på lokal och global nivå innan han flyttade till Berlin för att starta upp Global Publisher Team på koncernens huvudkontor. Som Global Publisher Director leder Jasper sitt team för att maximera sina publicisters expansionsmöjligheter på alla marknader, han driver även initiativ för att utnyttja innovation från branschen.

Lara Horne

Global Commercial Director

Efter att ha arbetat inom business development för en kommunikationsbyrå startade Lara sin affiliate marketing-karriär på Awin 2009 inom Sales Teamet i Storbritannien. 2012 tog hon rollen som Head of Commercial för Storbritannien och Irland innan hon 2014 tog sig an en global roll där hon ansvarar för business development och säljaktiviteter internationellt som Global Commercial Director.

Alex Taylor

Group IT Director

Alex började sin IT-karriär i slutet av 90-talet då han arbetade för flertalet fastighetsbolag fram till att han 2013 anslöt till Awin. År 2014 tog han rollen som Group Head of Internal IT. Alex leder utvecklingen av en innovativ, robust och säker IT-miljö för alla Awin-användare.

Christoph Kiebeler

Group Partner Compliance Director

Christoph anslöt till Awin 2005 för att skapa och leda 24/7 Support and Service Teamet. Han etablerade även bedrägeri avdelningen "NetworkWatch" vilken blev hans huvudsakliga fokus från 2010 och framåt. Som Group Partner Compliance Director leder och koordinerar han lokala och globala Partner Compliance Specialists i deras ansträngningar för att upprätthålla och expandera Awins position som ledare inom förebyggande bedrägeriåtgärder, upptäckt och lösning.

James Cohen

Group Systems and Architecture Director

James har arbetat med utvecklandet och upprätthållandet av högt trafikerade webbsidor sedan i slutet av 90-talet. Efter att ha flyttat från online publishing för att ansluta till Awin har han och hans team arbetat djupt inne i maskinrummet för att säkerställa att all teknisk verksamhet flyter på smidigt 24 timmar om dygnet.

Kevin Edwards

Global Strategy Director

Kevin har arbetat med affiliate marketing i 15 år varav 10 av dem på Awin. Hans roll består av att förse både internt anställda och kunder med rätt data och insikter för att de ska kunna ta välgrundade beslut om sina kampanjer. Han har också en aktiv roll i att upprätta 'best practice' och självreglering. Kevin var tidigare ordförande för Affiliate Marketing Council i Storbritannien och är nu aktiv i IAB:s Legislation and Standards' Committee.

Lisa Chaikin

Group Marketing Director

Lisa har arbetat inom affiliatebranschen sedan mars 2009 och för närvarande som Group Marketing & Communications Director för Awin. Hon har det övergripande ansvaret för all planering, utveckling och genomförande av marknadsföringsstrategier, kommunikation och PR-aktiviteter, både internt och externt inklusive skräddarsydda lokala strategier för alla globala marknader. Lisa har gett omfattande exponering för flera varumärken inom nätverket, hon har också varit väldigt involverad i lanseringen och främjandet av nya tekniska produkter så som cross-device tracking och det nya globala och enade gränssnittet.

Remi Chkaibane

Vice President Product Development

Remis passion för utvecklandet av onlineprodukter och tekniker startade på INSA Lyon, en av de främsta ingenjörsskolorna i Frankrike. Efter att ha tagit masterexamen som civilingenjör arbetade han inom Athos group innan han i februari 2011 anslöt till Awin. Efter att ha utvecklat en rad framgångsrika produkter varav flera av dem fått prisbelönta erkännanden inom branschen leder och utvecklar han produktorganisationen som Group Product Director för att leverera värde och innovation till våra kunder över hela Awin.

Stefan Menz

Group Finance Director

Stefan har samlat på sig en gedigen finanserfarenhet efter att ha arbetat på BMW, SAP och Deutsche Bahn. Han började arbeta på Awin för mer än 5 år sedan och är nu Group Finance Director Stefan ansvarar för alla kundrelaterade ekonomiprocesser så som fakturering av annonsörer och utbetalningar till publicister och leverantörer, kontanthantering och treasury.

Matt Swan

Global Head of Business Intelligence

Matt har cirka 10 års erfarenhet av affiliate marketing. Han har sedan 2010 varit en del av vårt strategi team där han producerat forskning och övervakat interna såväl externa dataprojekt över hela nätverket samt beväpnat våra kunder med relevanta insikter för att hjälpa dem utveckla sina affärsstrategier.

Grant MacLeod

Vice President Technology

Grant började sin karriär i slutet av 90-talet där han arbetade som ingenjör för flera olje- och kapitalförvaltningsbolag innan han tog steget till advertising.com år 2008 för att leda deras Business Intelligence-team. I samband med sammanslagningen med AOL tog han sig an en Technical Director-roll där han ansvarade för software och data engineering, Salesforce och service-funktioner. År 2013 anslöt Grant till Affiliate Window och har sedan dess ansvarat för Awins engineering team över samtliga territorier. Grants team är fördelat i Berlin, London, Hannover, Warszawa och Chicago och består sammanlagt av cirka 70 ingenjörer som syftar till att leverera mer värde och innovation till våra kunder samtidigt som de putsar vår kärnplattform för framtiden.

Ben Poole

Group Data Services Director

Bens team fokuserar primärt på att migrera data från affilinet och ShareASale till Datawarehouse, samtidigt som de skapar rapporter för team över hela Awin-världen. Teamet är fördelat över London, Berlin, München, Hannover, Paris, Madrid och Amsterdam och består för närvarande av 20 personer som alla hjälper till att skapa dataspecifikationer, hitta data och leverera färdiga rapportramar. Innan Ben anslöt till Awin spenderade han 22 år som ingenjör varav 15 av dessa inom data management. Hans senaste roll var Director of the International Data team på AOL (nuvarande Oath) där han ansvarade för alla territorium utanför USA.

Peter Jack

Global Operations Director

Peter började sin karriär inom performance marketing år 2008 och har sedan dess lyckats samla på sig över 10 års erfarenhet med roller på avdelningar som Marketing, Tech och Operations. Efter att ha börjat på Awin som Account Manager 2010 återvände Peter till rollen som Global Operations Director sommaren 2019 efter åtta år på Digital Ventures där han ansvarade över Operations, Marketing, Tech och Product. I sin nuvarande roll ansvarar Peter för att sammanföra och utveckla strukturer över centraliserade funktioner som Global Sales, Integrations och Technical Service. Han kommer att bidra med ledarskap, vision och support för att kunna möta de utmaningar som en snabbföränderlig digital värld innebär.

Julia Bodnar

Group Legal Director

Efter att ha samlat på sig erfarenhet från både advokatbyråer och in-house kom Julia till Awin 2017 som legal counsel och tog över ansvaret för avdelningen kort därefter. Hon övervakar för närvarande koncernens juridiska verksamhet, från kommersiella förhandlingar till personlig integritet m.m. med ansvar för Awins legal team och som extern rådgivare över koncernen.

Marta Bredfeldt-Acevedo

Head of Technical Solutions

Marta kom till Awin 2011 som en del av DACH Technical Services. Under 2015 både inrättade och ledde hon ett globalt technical services team. Som Head of Technical Solutions leder Marta en global enhet som ansvarar för att hitta och bygga icke-standardiserade och anpassade tekniska lösningar för våra kunder och tredjepartsintegrationer. Teamet har ett starkt fokus på processoptimering och automatisering.