Awin: raport wyników w szczytowym okresie

  • Autor

Przedstawiamy kompleksowy raport wyników w szczytowym okresie, generowany na podstawie milionów transakcji sprzedaży i tysięcy programów z całej naszej sieci.

Udostępnij

Kompleksowe dane mają kluczowe znaczenie w interpretacji wyników uzyskiwanych przez kampanie afiliacyjne, szczególnie w szczytowych okresach handlu. Dlatego też mamy przyjemność przedstawić nasz raport wyników w szczytowym okresie, umożliwiający łatwy dostęp do kluczowych statystyk.

Informacje, które można filtrować według kraju, sektora, sprzedaży, prowizji i przychodów, pozwalają uzyskać całościowy obraz danych z listopada i na jego podstawie podejmować trafne decyzje strategiczne. Raport zawierający porównania trendów w sieci z lat 2019, 2020 i 2021 będzie aktualizowany w każdy poniedziałek.

Raport składa się z trzech kart:

  • TrendsZawiera ogólne wyniki dzienne w szczytowym okresie handlowym w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dane obejmują sprzedaż, przychody ze sprzedaży i podział na urządzenia mobilne i komputery. Ze względu na to, że sprzedaż w sektorach telekomunikacyjnym i finansowym nie jest często powiązana z bezpośrednimi przychodami, pominęliśmy te sektory na wykresie przychodów.
  • HeatmapMapa prezentowana w formie drzewa, na której każdemu sektorowi odpowiadają trzy kształty różnej wielkości, składające się na cztery główne branże obecne w raportach Awin: handel detaliczny, finanse, telekomunikację i usługi oraz turystykę. Każdą z nich można filtrować z podziałem na branże podrzędne (np. moda, zdrowie i uroda itd.). Dane ilustrują procentowy wzrost lub spadek w poszczególnych sektorach. Aby sprawdzić odchylenie procentowe, wystarczy wskazać jeden z prostokątów.
  • Sub-Sectors Wizualna prezentacja podsektorów w formie cyklu wykresów słupkowych.

Uwagi: Raport trzeba wyświetlać na komputerze, ponieważ nie można go skonfigurować na smartfonie. Ponadto wielkość prostokątów na mapie drzewa i wykresach słupkowych odzwierciedla procentowe wzrosty i spadki w tych sektorach, nie monitorowane wartości sprzedaży, prowizji i przychodów.