Ellos - Migrationen till Awin

  • Skrivet av
  • .

När Ellos, nordens ledande e-handlare bestämde sig för att arbeta exklusivt med Awin påbörjades projektet att migrera hela den tidigare affiliateverksamheten.

Dela

Mål

Målet med migrationen var att så smidigt som möjligt implementera, hantera och migrera Ellos affiliateverksamhet till Awin. En viktig del var att hålla samtliga parter nöjda och minimera risken för inkomstbortfall. Målet delades sedermera in i tre konkreta huvudmål:

  • Alla intäkter och kvalitativ trafik skall migreras innan stängningen av de två tidigare nätverken
  • Alla topp-publicister skall migreras till Awin
  • Migrationen skall hanteras effektivt med hänsyn till alla involverade partners krav

Genomförande

Störst fokus låg på att flytta över samtliga publicister innan de andra nätverken stängdes samt utbilda dem i Awins plattform. Detta för att säkerställa att publicister anpassar sig så bra som möjligt och för att undvika intäktsbortfall. Tidsramen för projektet var satt till en månad vilket ställde stora krav på effektivitet och tydlig kommunikation mellan Ellos, Awin och externa partners. Awin kontaktade därför samtliga publicister den första officiella dagen av Ellos lansering. Under de fem första dagarna lyckades Awin migrera hela 22% av de totala intäkterna. Det var viktigt att de migrerade publicisterna inte endast levererade klick och försäljningar utan att de också var kvalitativa publicister. Efter att ha färdigställt migrationen och kvalitetssäkrat publicisterna, såg resultatet ut som följande:

Migrerade intäkter

Resultat

Vid migrationens slut hade samtliga topp-publicister och totalt 98% av intäkterna migrerats:

Nätverk 1: 97% av intäkterna migrerade
Nätverk 2: 98,5% av intäkterna migrerade

Under de nästkommande månaderna hämtades ytterligare 2% av intäkterna in genom att addera nya publicister till programmet. Det kunde då konstateras att 100 % av intäkterna var tillbaka men då endast fördelat på 1/5 av det ursprungliga antalet publicister. Utan att förlora intäkter eller kvalitet i marknadsföringen har Ellos nu ett mer hanterbart och transparent affiliateprogram. Detta gör det möjligt för Ellos och Awin att fortsatt fokusera på optimering, tillväxt och kvalitativa kampanjer.

Quote, Ellos

Dela